U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2010 godine

30.04.2010.Najava dostavljanja konsolidovanog finansijskog izveštaja za period I - XII 2009.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2010.Najava dostavljanja konsolidovanog finansijskog izveštaja sistema Energoprojekt za 2009.godinu
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 19,3 miliona evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 19,3 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 4,5 miliona evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 4,5 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
30.04.2010.Izveštaj sa održane XXXVII redovne Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Frad filteri a.d. , Aleksinac
30.04.2010.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Agro a.d. , Dobanovci
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Avala Ada a.d. , Beograd
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Srbijaput a.d. , Beograd
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Medela a.d. , Vrbas
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Pro - ing a.d. , Novi Sad
30.04.2010.Sazivanje I redovne Skupštine akcionara - Međunarodni transport a.d. , Beograd
30.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
30.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
30.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
30.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
30.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Stolarija a.d. , Titel
30.04.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Napredak a.d. , Plandište
30.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa- Sloboda GP a.d. , Obrenovac
30.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
30.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
30.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Veterinarska stanica a.d., Pančevo
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
30.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Takovo transport a.d. , Beograd
30.04.2010.Izveštaj sa održane XXXVII vanredne sednice Skupštine akcionara - Metals banka a.d. , Novi Sad - MTBN
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Telefonija a.d. , Beograd - TLFN
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Jugoterm a.d., Merošina
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Viadukt a.d., Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - BB Trade a.d. , Žitište
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Graditelj a.d. , Beograd
29.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
29.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Dunav Grocka a.d. , Grocka
29.04.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Deva a.d. , Kruševac
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Sloboda a.d. , Novi Pazar
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Ravnište a.d. , Kruševac
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Podunavlje a.d. , Apatin
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Bazar a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Staro sajmište a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Erozija a.d., Valjevo
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - BAS a.d. , Beograd
29.04.2010.Izveštaj sa održane redovne godišnje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Vesti a.d., Užice
29.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
29.04.2010.Odluka Skupštine akcionara o izboru člana Upravnog odbora - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
29.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Bezdan
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Budućnost a.d. , Subotica
29.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
29.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
29.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
29.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
29.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
29.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Quiq a.d. , Ruma
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Vital a.d. , Vrbas
29.04.2010.Sazicanje XXXII redovne sednice Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
29.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Rasadnik a.d., Kikinda
29.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
28.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - TP Zvezda a.d. , Beograd
28.04.2010.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Mlekara Mladost a.d. , Kragujevac
28.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Fap Famos a.d., Beograd
28.04.2010.Najava dostavljanja nekonsolidiovanih finansijskih izveštaja za period 01.01.-31.03.2010.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
28.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Agroseme a.d. , Kikinda
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Sunce a.d. , Sombor
28.04.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
28.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cep a.d. , Beograd
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Kompresor a.d. , Beograd
28.04.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
28.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Produktiva a.d. , Novi Sad
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Novitet a.d. , Novi Sad
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Dunav a.d. , Bezdan
28.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Produktiva a.d. , Novi Sad
28.04.2010.Odlaganje vanredne sednice Skupštine akcionara - Nopal a.d. , Bačka Palanka
28.04.2010.Poziv za radovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2010.Odluke o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.04.2010.Sazivanje XXXIV godišnje sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Jedinstvo a.d. , Kovačica
23.04.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara i utvrđivanju dana dividende - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Bečej prevoz a.d. , Bečej
23.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Kopaonik a.d. , Beograd
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Budućnost a.d. , Čurug
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
23.04.2010.ODLUKA o sazivanju redovne Skupštine Beogradske berze a.d. , Beograd
23.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Sloga Konfekcija a.d. , Zrenjanin
23.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
23.04.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
23.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Čačanska banka a.d. , Čačak
22.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - First Global Brokers a.d. , Beograd
22.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
22.04.2010.Sazivanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara - PIK 7. juli a.d. , Debrc
22.04.2010.Sazivanje godišnje sednice Skupštine akcionara - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
22.04.2010.Otkazivanje 18.redovne Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Alltech - Fermin a.d. , Senta
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Šumadijalek a.d., Čačak
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energomontaža a.d. , Beograd
22.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
22.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Pobeda a.d. , Predejane
22.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Kupusina a.d. , Novi Kneževac
22.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - EI Autoservis a.d. , Niš
22.04.2010.Odluka Skupštine akcionara - Partizan a.d. , Kragujevac
22.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partizan a.d. , Kragujevac
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Polet a.d. , Novi Pazar
22.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
21.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
21.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Srpska banka a.d. , Beograd
21.04.2010.Izveštaj sa održane 35.redovne sednice Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
21.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
21.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
21.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
21.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
21.04.2010.Sazivanje X redovne Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
21.04.2010.Izmenjena ponuda za preuzimanje akcija - Energomontaža a.d. , Beograd
21.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
21.04.2010.Odlaganje i ponovno sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica
20.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
20.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
20.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
20.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Komgrap a.d. , Beograd
20.04.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
20.04.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
20.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
20.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Revnost a.d. , Novi Sad
20.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Goša montaža a.d. , Velika Plana
20.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
20.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
19.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nopal a.d. , Bačka Palanka
19.04.2010.Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
19.04.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
19.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Politika a.d. , Beograd
19.04.2010.Izveštaj sa održane 49. vanredne sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
19.04.2010.Izveštaj sa održane 48.redovne sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
19.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Avala a.d. , Kikinda
19.04.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
19.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Interšped a.d. , Subotica
19.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
19.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
19.04.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
16.04.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija akcija - Ujedinjene srpske pivare Weifert a.d., Pančevo
16.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
16.04.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Ciglana a.d. , Bajmok
16.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Beograd film a.d. , Beograd
16.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
16.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Aleksinac
16.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
16.04.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
16.04.2010.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija - Trivit mlin a.d. , Vrbas
15.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
15.04.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
15.04.2010.Odluka Upravnog odbora o odobrenju plaćanja dividende u toku 2010.godine i utvrđivanju iznosa i dana dividende - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
15.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Vodogradnja a.d. , Vranje
15.04.2010.Izveštaj o ishodu javne ponude - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
15.04.2010.Sazivanje V redovne sednice Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
15.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
14.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Panšumapromet a.d. , Sremska Mitrovica
14.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
14.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
14.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
14.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
14.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
14.04.2010.Izveštaj sa održane redovne godišnje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
14.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Poslovni objekti a.d. , Beograd
14.04.2010.Izveštaj sa održane ponovljene vanredne Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
14.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
14.04.2010.Obaveštenje o neodržavanju redovne godišnje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
14.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
13.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
13.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Banat a.d. , Banatski Karlovac
13.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Heba a.d., Bujanovac
13.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.04.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd
13.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Heba a.d., Bujanovac
13.04.2010.Poziv za X sednicu Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
13.04.2010.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
13.04.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - SP Laboratorija a.d., Bečej
13.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Nedić agrar a.d. , Bočar
13.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
13.04.2010.Odluka Upravnog odbora o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala - 7. juli a.d. , Vranje
12.04.2010.Dopunska tačka dnevnog reda sazvane 37. sednice Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
12.04.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Hidroinvest a.d., Beograd
12.04.2010.Skraćeni prospekt za izdavanje akcija sa javnim pozivom za upis i uplatu - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan
12.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
12.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Viadukt a.d., Beograd
12.04.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Luxol a.d. , Zrenjanin
12.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
12.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
12.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
09.04.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hidroinvest a.d., Beograd
09.04.2010.Sazivanje 3.vanredne sednice Skupštine akcionara - Vossloh Min Skretnice a.d. , Niš
09.04.2010.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Trivit mlin a.d. , Vrbas
09.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - PZP Vranje a.d. , Vranje
09.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Rumaplast a.d. , Ruma
09.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
09.04.2010.Sazivanje XXXVII vanredne Skupštine akcionara - Metals banka a.d. , Novi Sad
08.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
08.04.2010.Sazivanje vanredne 49.sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
08.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
08.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vulkan a.d. , Niš
08.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
07.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Selekcija a.d. , Aleksinac
07.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Rasadnik a.d., Kikinda
07.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putar - Zeta a.d., Beograd
07.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. , Kula
07.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Hidroinvest a.d., Beograd
07.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
07.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
07.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Cep a.d. , Beograd
07.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
07.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
07.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
06.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Kozara a.d. , Čestereg
06.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Proleter a.d. , Arilje
06.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Proleter a.d. , Arilje
06.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Radnik a.d. , Bačka Palanka
06.04.2010.Izvod iz godišnjeg računa za 2009.godinu - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
06.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
01.04.2010.Sazivanje 67. redovne Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.04.2010.Sazivanje 36.redovne sednice Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
01.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Žitomlin a.d., Jagodina
01.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Žitomlin a.d., Jagodina
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Sremput a.d. , Ruma
01.04.2010.Izveštaj o uspešnosti 17.emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Marfin bank a.d. , Beograd
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Tehnoservis a.d. , Beograd
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Medifarm a.d. , Beograd
01.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Aquatus a.d. , Beograd
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola
01.04.2010.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Mlekara Mladost a.d. , Kragujevac
01.04.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Projektomontaža a.d. , Beograd
01.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
01.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
01.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
01.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
01.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
01.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
01.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd