U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za avgust 2022 godine

31.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
31.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
31.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
31.08.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
31.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
29.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.08.2022.Polugodišnji pojedinačni izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
29.08.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Pomoravlje a.d. , Niš
29.08.2022.Mišljenje Predstavnika zaposlenih o ponudi za preuzimanje - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.08.2022.Mišljenje Uprave društva u vezi sa ponudom za preuzimanje - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.08.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
26.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
26.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
25.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
25.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
25.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.08.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alfa plam a.d. , Vranje
24.08.2022.Najava dostavljanja i objave Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
23.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.08.2022.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
23.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
22.08.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
22.08.2022.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
19.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
19.08.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.08.2022.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.08.2022.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.08.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Pomoravlje a.d. , Niš
19.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Pomoravlje a.d. , Niš
19.08.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
19.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Obaveštenje o isplati dividende za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
18.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
18.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu (korigovan) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
17.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2022.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
17.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
15.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2022.Polugodisnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
12.08.2022.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
11.08.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
10.08.2022.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2022.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2022.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022.godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
09.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.08.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
09.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
08.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
08.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
08.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
08.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
08.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.08.2022.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.08.2022.Odložena Skupština akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
05.08.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2022.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
04.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.08.2022.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
03.08.2022.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
02.08.2022.Izveštaj sa neodržane sednice Skupština akcionara - Sloga a.d. , Kać
02.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
02.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
01.08.2022.Invitation for the Extraordinary General Meeting - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.08.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.08.2022.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.08.2022.Poslovanje NIS grupe u prvom polugodištu 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.08.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Jugoinspekt a.d. , Beograd
01.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad osnovni tekst
01.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad skraćeni tekst

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR