U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za avgust 2020 godine

31.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Rimex a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.08.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
28.08.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Goša montaža a.d. , Beograd - GMON
28.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
28.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.08.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Inos metalbiro a.d. , Beograd
26.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
26.08.2020.Najava dostavljanja i objave polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
26.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Betonjerka a.d., Sombor - BTSO
26.08.2020.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.08.2020.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
25.08.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
25.08.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Betonjerka a.d., Sombor
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
25.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
25.08.2020.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
24.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Obaveštenje akcionarima Banke o isplati dividende - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
21.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.08.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ravnište a.d. , Kruševac
20.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
20.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
19.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
19.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
18.08.2020.Izveštaj sa neodržane vanredne sednice skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
18.08.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
18.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
18.08.2020.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
18.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
18.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
18.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
17.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.08.2020.Obaveštenje o isplati dividende - Somborske novine a.d. , Sombor
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
14.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
14.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
13.08.2020.Poziv za sednicu skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
13.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Izjava o pokriću gubitka - Sjaj u tami a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sjaj u tami a.d. , Beograd
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo transport a.d. , Beograd
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
12.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2019. godine - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
11.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
11.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.08.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sjaj u tami a.d. , Beograd
10.08.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nama a.d. , Beograd
10.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
10.08.2020.Odlaganje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
10.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
10.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.08.2020.Ostale informacije Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
10.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 04.08.2020. godine - Fasil a.d. , Arilje
10.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.08.2020.Statut - Žitosrem a.d. , Inđija
07.08.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
07.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
07.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
07.08.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu (korigovani)- Lasta a.d. , Beograd
07.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu (korigovani) - Lasta a.d. , Beograd
07.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Predlog odluke o izmeni Statuta Društva - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
06.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
06.08.2020.Energoprojekt holding na 117. mestu na svetskoj listi najvećih projektantskih kompanija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.08.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
06.08.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu- Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
06.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Čokolend a.d. , Paraćin
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja u 2019. godini - Excelsior a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
05.08.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yumco a.d. , Vranje
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukom- Yumco a.d. , Vranje
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Lasta a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
04.08.2020.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. Žitište
04.08.2020.Izjava o odlaganju donošenja odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Izjava o odlaganju donošenja Odluke o pokriću gubitka za 2019.godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine sa odlukama - Tigar a.d. , Pirot
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - BB Trade a.d. , Žitište
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.08.2020.Izjava o neusvajanju Odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu zbog nedostatka kvoruma - Dijamant a.d. , Zrenjanin - NEUSVOJENA
04.08.2020.Izjava o neusvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu zbog nedostatka kvoruma - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.08.2020.Izveštaj o neodržavanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Interservis a.d. , Futog
04.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Interservis a.d. , Futog
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Đerdap turist a.d. , Kladovo
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.08.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
03.08.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.08.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
03.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Simpo a.d. , Vranje
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa pripadajućim odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
03.08.2020.Izjava u vezi sa raspodelom dobiti odnosno pokrićem gubitka za 2019. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
03.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara (dopuna dnevnog reda) - Borac a.d. , Šurjan
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
03.08.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
03.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg revizorskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg finasijskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR