U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za avgust 2020 godine

31.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Rimex a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.08.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
28.08.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Goša montaža a.d. , Beograd - GMON
28.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
28.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.08.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Inos metalbiro a.d. , Beograd
26.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
26.08.2020.Najava dostavljanja i objave polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
26.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Betonjerka a.d., Sombor - BTSO
26.08.2020.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.08.2020.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
25.08.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
25.08.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Betonjerka a.d., Sombor
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
25.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
25.08.2020.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
24.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Obaveštenje akcionarima Banke o isplati dividende - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
21.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.08.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ravnište a.d. , Kruševac
20.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
20.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
19.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
19.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
18.08.2020.Izveštaj sa neodržane vanredne sednice skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
18.08.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
18.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
18.08.2020.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
18.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
18.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
18.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
17.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.08.2020.Obaveštenje o isplati dividende - Somborske novine a.d. , Sombor
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
14.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
14.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
13.08.2020.Poziv za sednicu skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
13.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Izjava o pokriću gubitka - Sjaj u tami a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sjaj u tami a.d. , Beograd
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo transport a.d. , Beograd
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
12.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2019. godine - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
11.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
11.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.08.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sjaj u tami a.d. , Beograd
10.08.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nama a.d. , Beograd
10.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
10.08.2020.Odlaganje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
10.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
10.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.08.2020.Ostale informacije Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
10.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 04.08.2020. godine - Fasil a.d. , Arilje
10.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.08.2020.Statut - Žitosrem a.d. , Inđija
07.08.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
07.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
07.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
07.08.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu (korigovani)- Lasta a.d. , Beograd
07.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu (korigovani) - Lasta a.d. , Beograd
07.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Predlog odluke o izmeni Statuta Društva - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
06.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
06.08.2020.Energoprojekt holding na 117. mestu na svetskoj listi najvećih projektantskih kompanija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.08.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
06.08.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu- Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
06.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Čokolend a.d. , Paraćin
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja u 2019. godini - Excelsior a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
05.08.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yumco a.d. , Vranje
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukom- Yumco a.d. , Vranje
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Lasta a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
04.08.2020.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. Žitište
04.08.2020.Izjava o odlaganju donošenja odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Izjava o odlaganju donošenja Odluke o pokriću gubitka za 2019.godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine sa odlukama - Tigar a.d. , Pirot
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - BB Trade a.d. , Žitište
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.08.2020.Izjava o neusvajanju Odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu zbog nedostatka kvoruma - Dijamant a.d. , Zrenjanin - NEUSVOJENA
04.08.2020.Izjava o neusvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu zbog nedostatka kvoruma - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.08.2020.Izveštaj o neodržavanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Interservis a.d. , Futog
04.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Interservis a.d. , Futog
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Đerdap turist a.d. , Kladovo
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.08.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
03.08.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.08.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
03.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Simpo a.d. , Vranje
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa pripadajućim odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
03.08.2020.Izjava u vezi sa raspodelom dobiti odnosno pokrićem gubitka za 2019. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
03.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara (dopuna dnevnog reda) - Borac a.d. , Šurjan
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
03.08.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
03.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg revizorskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg finasijskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd