U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za 2020. godinu

31.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
31.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
31.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
31.12.2020.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Rapid a.d. , Apatin
31.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
31.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
31.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
30.12.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2020.Ostale informacije - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
30.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
30.12.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2020.Poslovna vest u vezi sa realizacijom kupoprodaje akcija od strane Nove Ljubljanske banke d.d. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
30.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
30.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
30.12.2020.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statut - Betonjerka a.d., Sombor
30.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
30.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Aquatus a.d. , Beograd
30.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
30.12.2020.Izuveštaj o ishodu javne ponude dužničkih hartija od vrednosti - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.12.2020.Odluka Nadzornog odbora o utvrdjivanju dana dividende - Iritel a.d. Beograd
28.12.2020.Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL01
28.12.2020.Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Sava a.d. , Šabac
25.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
25.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
25.12.2020.Obavestenje o isplati VI kupona - Grad, Šabac
25.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
24.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Sava a.d. , Šabac
24.12.2020.Obavestenje o isplati VI kupona - Grad, Šabac
24.12.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Svetlost a.d. , Beograd
24.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
24.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
23.12.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Rapid a.d. , Apatin
23.12.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Rapid a.d. , Apatin
23.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
22.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.12.2020.Odluka o otkazivanju vanredne sednice Skupština akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
22.12.2020.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.12.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - MPP Jedinstvo ad Sevojno
22.12.2020.Predlog odluke o izmeni Statuta - Savremena administracija a.d. , Beograd
22.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
22.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
21.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
21.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
21.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
17.12.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Senta - promet a.d. , Senta
17.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
17.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
17.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
17.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
17.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
17.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
17.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.12.2020.Odbor direktora NIS-a usvojio biznis plan za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
16.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
16.12.2020.Obavestenje o isplati VI kupona - Grad, Šabac
15.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
15.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
15.12.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
15.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
15.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
15.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
15.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
14.12.2020.Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
14.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
14.12.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
11.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
11.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
10.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
10.12.2020.Obaveštenje Društva o značajnom učešću - Vojvodina a.d. , Sombor - sopstvene
10.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
10.12.2020.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
10.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.12.2020.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta - Dimničar a.d. , Beograd
09.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
09.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
09.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
09.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
09.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.12.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Svetlost a.d. , Beograd
08.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
08.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
07.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
07.12.2020.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd - HDRT
07.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
07.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
07.12.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.12.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.12.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.12.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.12.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget ad
04.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Slavica Parafarm a.d. , Subotica
03.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
03.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
03.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
03.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
02.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
01.12.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Svetlost a.d. , Beograd
01.12.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Svetlost a.d. , Beograd
01.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
01.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
01.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
30.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
30.11.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Utva silosi a.d. , Kovin - UTSI
30.11.2020.Odložena Skupština akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.11.2020.Obaveštenje o isplati dividende za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
24.11.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
23.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
23.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
20.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
20.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Slavica Parafarm a.d. , Subotica
20.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
19.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
19.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
19.11.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
19.11.2020.Svečano pušteno u rad novo postrojenje u Rafineriji nafte Pančevo - NIS a.d., Novi Sad
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
18.11.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
18.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
18.11.2020.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
17.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
17.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
17.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
17.11.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
17.11.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. Vranje
17.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
16.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
16.11.2020.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
16.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
16.11.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
16.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
16.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
13.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
13.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
13.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
13.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d., Beograd
13.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
12.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
12.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
12.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
12.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću fizičkog lica - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.11.2020.Odluka o odlaganju održavanja Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.11.2020.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
09.11.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
06.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
05.11.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Neostar a.d. , Novi Sad - ZVNS
05.11.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
04.11.2020.Rezultati NIS grupe za 9 meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
03.11.2020.Ostale informacije - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
03.11.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
02.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
02.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
02.11.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Globos osiguranje a.d. , Beograd
02.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - RTC Šabac a.d., Šabac
30.10.2020.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
30.10.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Velprom a.d. , Aleksinac
30.10.2020.Najava dostave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
30.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
29.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
28.10.2020.Statut - ALTA banka a.d. , Beograd
28.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.10.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Standard Listing regulisanog tržišta - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
28.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
28.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
28.10.2020.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
28.10.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Rapid a.d. , Apatin
27.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
26.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
26.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
26.10.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Graditelj a.d. , Beograd - GRDB
23.10.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
22.10.2020.Ostale informacije - Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
21.10.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
21.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
21.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
21.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
20.10.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
19.10.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
19.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
16.10.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.10.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - BB Trade a.d. , Žitište - BBTR
15.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
14.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
14.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
14.10.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
13.10.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
13.10.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - BB Trade a.d. , Žitište
13.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.10.2020.Obaveštenje o povećanju kapitala iz neto imovine društva - Megal a.d. , Bujanovac
12.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.10.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
12.10.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
12.10.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
12.10.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.10.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Institut za strane jezike a.d. , Beograd - INSJ
09.10.2020.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
08.10.2020.Odložena Skupština akcionara usled nedostatka kvoruma - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.10.2020.Obaveštenje Drustva o značajnom učešću - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
07.10.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
07.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
07.10.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
06.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
06.10.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goč a.d. , Trstenik
06.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Uniprom a.d. , Novi Pazar
06.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Uniprom a.d. , Novi Pazar
05.10.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.10.2020.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
05.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
02.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
02.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
02.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
02.10.2020.Odluka o izmeni Statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
02.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
01.10.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
01.10.2020.Izveštaj nezavisnog stručnog lica o ispunjenosti UPPR - Progres a.d. , Beograd
01.10.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
01.10.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
01.10.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.10.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
01.10.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.09.2020.Ostale informacije - Velprom a.d. , Aleksinac
30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
30.09.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Svetlost a.d. , Beograd
30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.09.2020.Neodržana Skupština akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
29.09.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - RTC Šabac a.d., Šabac
29.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
29.09.2020.Otkazana Skupština akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.09.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
28.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
24.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
23.09.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Obaveštenje javnog drustva o značajnim učešćima - Betonjerka a.d., Sombor
23.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kolut a.d. , Kolut
22.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Betonjerka a.d., Sombor
21.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
21.09.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.09.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
21.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
17.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
17.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
16.09.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
15.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
15.09.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
14.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
11.09.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
11.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
11.09.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
11.09.2020.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-zu obrasca - Inos metalbiro a.d. , Beograd
10.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
10.09.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
09.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
09.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
09.09.2020.Ostale informacije korek.pred.odl.za vanred.skupstinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
09.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
08.09.2020.Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju skupštine - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.09.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019.godinu - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Punomoćje za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Formular za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Ostale informacije - Vagar a.d. , Futog
07.09.2020.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
07.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
07.09.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
07.09.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
07.09.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.09.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija pro-rata - BB Trade a.d. , Žitište
03.09.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
03.09.2020.Odluka Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
03.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
02.09.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
02.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Beograd
02.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Beograd
02.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Sjaj u tami a.d. , Beograd
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
01.09.2020.Statut - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.09.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
01.09.2020.Ostale informacije - Razrešenje i imenovanje članova NO - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.09.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
01.09.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
31.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Rimex a.d. , Beograd
31.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.08.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
28.08.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Goša montaža a.d. , Beograd - GMON
28.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
28.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.08.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Inos metalbiro a.d. , Beograd
26.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
26.08.2020.Najava dostavljanja i objave polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
26.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2020.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Betonjerka a.d., Sombor - BTSO
26.08.2020.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.08.2020.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
25.08.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
25.08.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Betonjerka a.d., Sombor
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
25.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
25.08.2020.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
25.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
24.08.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
24.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
24.08.2020.Obaveštenje akcionarima Banke o isplati dividende - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
21.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.08.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ravnište a.d. , Kruševac
20.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
20.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
19.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
19.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
18.08.2020.Izveštaj sa neodržane vanredne sednice skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
18.08.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
18.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
18.08.2020.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
18.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
18.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
18.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
17.08.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.08.2020.Obaveštenje o isplati dividende - Somborske novine a.d. , Sombor
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
14.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
14.08.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
13.08.2020.Poziv za sednicu skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
13.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
13.08.2020.Izjava o pokriću gubitka - Sjaj u tami a.d. , Beograd
13.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sjaj u tami a.d. , Beograd
13.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo transport a.d. , Beograd
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
12.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2019. godine - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
11.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
11.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
11.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.08.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sjaj u tami a.d. , Beograd
10.08.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nama a.d. , Beograd
10.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
10.08.2020.Odlaganje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
10.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
10.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.08.2020.Ostale informacije Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
10.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 04.08.2020. godine - Fasil a.d. , Arilje
10.08.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.08.2020.Statut - Žitosrem a.d. , Inđija
07.08.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
07.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
07.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
07.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
07.08.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu (korigovani)- Lasta a.d. , Beograd
07.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu (korigovani) - Lasta a.d. , Beograd
07.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.08.2020.Predlog odluke o izmeni Statuta Društva - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
06.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
06.08.2020.Energoprojekt holding na 117. mestu na svetskoj listi najvećih projektantskih kompanija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.08.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
06.08.2020.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
06.08.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu- Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
06.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Čokolend a.d. , Paraćin
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja u 2019. godini - Excelsior a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2020.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
05.08.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
05.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yumco a.d. , Vranje
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukom- Yumco a.d. , Vranje
05.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
05.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
05.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Lasta a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
04.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
04.08.2020.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. Žitište
04.08.2020.Izjava o odlaganju donošenja odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Izjava o odlaganju donošenja Odluke o pokriću gubitka za 2019.godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Odložena Skupština akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
04.08.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine sa odlukama - Tigar a.d. , Pirot
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - BB Trade a.d. , Žitište
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
04.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.08.2020.Izjava o neusvajanju Odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu zbog nedostatka kvoruma - Dijamant a.d. , Zrenjanin - NEUSVOJENA
04.08.2020.Izjava o neusvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu zbog nedostatka kvoruma - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.08.2020.Izveštaj o neodržavanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Interservis a.d. , Futog
04.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Interservis a.d. , Futog
04.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Đerdap turist a.d. , Kladovo
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.08.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
03.08.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.08.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
03.08.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Simpo a.d. , Vranje
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa pripadajućim odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
03.08.2020.Izjava u vezi sa raspodelom dobiti odnosno pokrićem gubitka za 2019. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
03.08.2020.Sazivanje Skupštine akcionara (dopuna dnevnog reda) - Borac a.d. , Šurjan
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.08.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
03.08.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
03.08.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.08.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg revizorskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg finasijskog izveštaja za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
03.08.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
31.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
31.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
31.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi a.d. , Kovin
31.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
31.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
31.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
31.07.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2019. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
31.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
31.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
31.07.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
31.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
31.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
31.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
31.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
31.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Autotehna a.d. , Topola
31.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autotehna a.d. , Topola
31.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
31.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.07.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
30.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
30.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
30.07.2020.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
30.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
30.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
30.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
30.07.2020.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2020.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
30.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.07.2020.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2020.Rezultati poslovanja za prvo polugodište 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
29.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
29.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg i finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
29.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
29.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.07.2020.Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
29.07.2020.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
29.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Glas Podrinja a.d. , Šabac
29.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.07.2020.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019.godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
28.07.2020.Izjava o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu- Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
28.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
28.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
28.07.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti za 2019. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.07.2020.Predlog statuta Društva - Centroprom a.d. , Beograd
27.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.07.2020.Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pinki a.d. , Zemun
27.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Pinki a.d. , Zemun
27.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
27.07.2020.Odluka o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
27.07.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
24.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
24.07.2020.Odložena Skupština akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Uniprom a.d. , Novi Pazar
24.07.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
24.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.07.2020.Odluka o izmeni Statuta društva - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2020.Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2019. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2020.Odluka o konstatovanju dobiti - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019/2020 - IO Beograd a.d. , Beograd
24.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.07.2020.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 23072020. godine - Iritel a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
23.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd - Izjava
23.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
23.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap turist a.d. , Kladovo
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
23.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
23.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
23.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
23.07.2020.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
23.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
23.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
23.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
23.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
23.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
23.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
22.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
22.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
22.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
22.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
21.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Žabari
21.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Fasil a.d. , Arilje
21.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
21.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
21.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
21.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
21.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019/2020 - Prosveta a.d. , Beograd
21.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
21.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
21.07.2020.Ostale informacije - Dimničar a.d. , Beograd
21.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
21.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.07.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
20.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.07.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
20.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019/2020 - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
20.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autotehna a.d. , Topola
20.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BAS a.d. , Beograd
20.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - BAS a.d. , Beograd
20.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
20.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
20.07.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
17.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.07.2020.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
17.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
17.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
17.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sava a.d. , Šabac
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
17.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
17.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Magistrala a.d. , Beograd
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
17.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
16.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
16.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Venac a.d. , Pećinci
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
16.07.2020.Ostale informacije - Goša montaža a.d. , Beograd
16.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Ostale informacije - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
15.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
15.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
15.07.2020.Sazivanje redovne XXXII sednice Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
15.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
15.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
14.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
14.07.2020.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Inos metalbiro a.d. , Beograd - IMBZ
14.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
14.07.2020.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
14.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
14.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - PD Zaječar a.d. , Zaječar
14.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
14.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
14.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
14.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
14.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
13.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putnik a.d. , Beograd
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019/2020 - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
13.07.2020.Ostale informacije - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
13.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
13.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
13.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Termika-Beograd a.d. , Beograd
13.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termika-Beograd a.d. , Beograd
13.07.2020.Odluka o izmeni Statuta - Goša montaža a.d. , Beograd
13.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
13.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
10.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
10.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
10.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
10.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019.godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
10.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
10.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
10.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
10.07.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20197
10.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
10.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
10.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Senta - promet a.d. , Senta
10.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
10.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
10.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
09.07.2020.Statut - Dimničar a.d. , Beograd
09.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
09.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
09.07.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Miroč a.d. , Kladovo - MIRC
09.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
09.07.2020.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
09.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
09.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
09.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
09.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ćele kula a.d. , Niš
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
08.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
08.07.2020.Odluka o izboru nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izvešaja za 2019. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
08.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izvrštaj 2019. godine - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2019. godine - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
08.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Zaječar
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Žitopromet a.d. , Zaječar
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2019/2020 - Rimex a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Betonjerka a.d., Sombor
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
07.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
07.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
07.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
07.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit Pek a.d. , Vrbas
07.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit Pek a.d. , Vrbas
07.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
07.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
07.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Projektni biro a.d. , Kikinda
07.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
07.07.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonkabl a.d. , Beograd
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Žitopek a.d. , Niš
07.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
07.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
07.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putevi a.d. , Užice
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Yumco a.d. , Vranje
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
07.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Duga a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Mladost a.d., Požega
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
07.07.2020.Korigovan Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Apos a.d. , Apatin
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Duga a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Medifarm a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Odložena Skupština akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
06.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Beograd
06.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Beograd
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vital a.d. , Vrbas
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
06.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nolit a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Obnova a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Crveni signal a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rapid a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
06.07.2020.Otkazana Skupština akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rimex a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Cer a.d. , Čačak
06.07.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji - Jadar a.d. , Loznica
06.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Jadar a.d. , Loznica
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Jadar a.d. , Loznica
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
06.07.2020.Poziv akcionarima za redovnu Skupštinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Insa a.d. , Zemun
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jadar a.d. , Loznica
06.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Lasta a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lasta a.d. , Beograd
06.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goč a.d. , Trstenik
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goč a.d. , Trstenik
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
06.07.2020.Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Beograd promet a.d. , Zemun
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
03.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemofluid a.d., Kruševac
03.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
03.07.2020.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
03.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
03.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autotehna a.d. , Topola
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompanija Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
03.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Mlava a.d., Vučak
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Mlava a.d., Vučak
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
03.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
03.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Podunavlje a.d. , Beočin
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Proel a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
02.07.2020.Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara - Zimpa a.d. , Ub dopuna
02.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
02.07.2020.Odluka o usvajanju izvestaja revizora - ZGOP a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
02.07.2020.Izjava o nepokrivenom gubitku za 2019.godinu - Fasma a.d. , Beograd
02.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019.godinu - Fasma a.d. , Beograd
02.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zimpa a.d. , Ub
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
02.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
02.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
02.07.2020.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
02.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
02.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
02.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dinara a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Interservis a.d. , Futog
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
01.07.2020.Održana XII redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sigma a.d. , Beograd
01.07.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ikarbus a.d. , Beograd
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Politika a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nama a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
01.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Nolit a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nolit a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Savremena a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nolit a.d. , Beograd
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Savremena a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
30.06.2020.Odluke sa redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - 4. juli a.d. , Crvenka
30.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.06.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Centroistok a.d. , Bor
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - tehnička ispravka - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
30.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Žitosrem a.d. , Inđija
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitosrem a.d. , Inđija
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rapid a.d. , Apatin
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica konsolidovani
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Velprom a.d. , Aleksinac
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i mišljenja revizora za 2019. - Velprom a.d. , Aleksinac
30.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
30.06.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Eprom a.d. , Smederevska Palanka
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2019. godini - Severni Banat a.d. , Kikinda
29.06.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Inos metalbiro a.d. , Beograd
29.06.2020.Izjava o pokriću gubitka za 2019. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
29.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
29.06.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Budućnost a.d., Preševo
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i pokriću gubitka za 2019. godinu - Budućnost a.d., Preševo
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sigma a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kavim Raška a.d., Raška
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj izdavaoca za 2019. godinu - Rad a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
29.06.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sremput a.d. , Ruma
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
29.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.06.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
26.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
26.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
26.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
26.06.2020.Zapisnik sa Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
26.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - BAS a.d. , Beograd
26.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
26.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
25.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
25.06.2020.Odluka o pokriću gubitka - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
25.06.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
25.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
25.06.2020.Obaveštenje akcionarima i javnosti u vezi sa UPPR-om - Rimex a.d. , Beograd
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
25.06.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
25.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
25.06.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Proleter a.d. , Arilje
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.06.2020.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
24.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sloga a.d. , Kać
24.06.2020.Izveštaj sa održane I redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
24.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
24.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
24.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
24.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
24.06.2020.Odluka Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. Beograd
24.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
24.06.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
24.06.2020.Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ciglana a.d. , Titel
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
23.06.2020.Odluka o isplati dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Izveštaj sa odlukama sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
23.06.2020.Predlog Statuta - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
23.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
23.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
23.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
23.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
23.06.2020.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Impol Seval a.d. Sevojno
22.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Impol Seval a.d. Sevojno
22.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Impol Seval a.d. Sevojno
22.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.06.2020.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
22.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
22.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Insa a.d. , Zemun
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
22.06.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
22.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kadinjača a.d. , Užice
22.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
22.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
22.06.2020.Predlog izmene i dopune Statuta - Srbijaput a.d. , Beograd
22.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
19.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Srbijaput a.d. , Beograd
19.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
19.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Ostale informacije - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Ostale informacije - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hempro a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hempro a.d. , Beograd
19.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
19.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
19.06.2020.Odložena Skupština akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
19.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
19.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Olduka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
18.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
18.06.2020.Ostale informacije - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
18.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
18.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
18.06.2020.Predlog Odluke o izmeni Statuta društva - STUP Vršac a.d. , Vršac
18.06.2020.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
18.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
18.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - MB
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
18.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara sa ispravljenom tehnickom greškom - Insa a.d. , Zemun
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
18.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
18.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
18.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
18.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
18.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
17.06.2020.Uključenje na Open Market - GP Izgradnja a.d. , Valjevo - IZGR
17.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
17.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
17.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
17.06.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo -ŽN
17.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - Drustvo
16.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
16.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
16.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
16.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
16.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
16.06.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
16.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
16.06.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
16.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
16.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
16.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
15.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd
15.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
15.06.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
15.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
15.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - Drustvo
15.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godine - Trivit Pek a.d. , Vrbas
15.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
12.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
12.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
12.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
12.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac- Dopuna dnevnog reda
12.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
11.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
11.06.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
11.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
11.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
11.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
11.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
11.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
11.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raketa a.d. , Sevojno
11.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
11.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
10.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
10.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
10.06.2020.Statut - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
10.06.2020.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
10.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
10.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - BB
10.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka ad Sivac
09.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
09.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
09.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
09.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
09.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
09.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
09.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Bačka a.d., Sivac
09.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
09.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
08.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
08.06.2020.Sazivanje rredovne Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
08.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
08.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Koncern a.d. , Beograd
08.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
08.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
05.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
05.06.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
05.06.2020.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Betonjerka a.d., Sombor
05.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
05.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
05.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
05.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
05.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
05.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
05.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
04.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
04.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vagar a.d. , Futog
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
04.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Potisje precizni liv ad Ada
04.06.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
04.06.2020.Uključenje na Open Market - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica - MITRS
04.06.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
04.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
04.06.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
03.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
03.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
03.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
03.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Woksal a.d. , Užice
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
02.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - (ispravka tehničke greške) - Glas Podrinja a.d. , Šabac
02.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
02.06.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
02.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
02.06.2020.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
02.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
02.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
02.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
02.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
02.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
02.06.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
01.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
01.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
01.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
01.06.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
01.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
29.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
29.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
29.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - VIK a.d., Vršac
29.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
29.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
29.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
29.05.2020.Poziv za XII redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
29.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
28.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijatransport a.d. , Beograd
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
28.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
27.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
27.05.2020.Fokusi NIS-a - očuvanje ključnih investicija i dalji razvoj kompanije - NIS a.d., Novi Sad
27.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
27.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
27.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
27.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
27.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erste bank a.d. , Novi Sad
27.05.2020.Godišnji izvešta za 2019. godinu - Bag a.d. Bačko Gradište
27.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
26.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
26.05.2020.Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2020.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XII redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2020.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.05.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
26.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.05.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
25.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
25.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
25.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sloga a.d. , Užice
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
22.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
21.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
21.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
21.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
21.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
21.05.2020.Obaveštenje javnog drustva o značajnom učešću - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
21.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Velprom a.d. , Aleksinac
21.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
21.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
21.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
21.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
20.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
20.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ALTA banka a.d. , Beograd
20.05.2020.Predlog Odluke o izmenama Statuta - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
20.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
20.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
20.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
20.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
19.05.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
19.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
19.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
19.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
18.05.2020.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
18.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tabak a.d. , Niš
18.05.2020.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
18.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
18.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
18.05.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Hempro a.d. , Beograd
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
18.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
18.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
15.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
15.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
15.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
15.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
15.05.2020.Odlaganje dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
15.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Odlaganje dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
15.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putevi a.d. , Požega
15.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Imos a.d. , Šid
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
14.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
14.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
14.05.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
14.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
14.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.05.2020.Obaveštenje akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine - Informatika a.d. , Beograd
14.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
14.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
13.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
13.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
12.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
12.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
12.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
12.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
12.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
11.05.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20197
11.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
11.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
11.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
11.05.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
11.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
11.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
11.05.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
11.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.05.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2020.Otkazana Skupština akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
08.05.2020.Otkazana Skupština akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
08.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.05.2020.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i utvrđenoj vrednosti akcija - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
08.05.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
07.05.2020.Statut - Odluka o izmenama- Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
07.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
07.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
07.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Slavica Parafarm a.d. , Subotica
07.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
07.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
06.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
06.05.2020.Godišnji izveštaj o poslovanju u 2019. godini - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
06.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rudo a.d. , Beograd
05.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
05.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
05.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Borac a.d. , Šurjan
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
05.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
05.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
04.05.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
04.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
04.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pinki a.d. , Zemun
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnogradnja a.d. Zrenjanin
30.04.2020.Obavestenje u vezi sa objavljenim Godisnjim izvestajem za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.04.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019.godinu - Velprom a.d. , Aleksinac
30.04.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - RTC Šabac a.d., Šabac
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.04.2020.Odložena Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
29.04.2020.Odložena Skupština akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fasma a.d. , Beograd
28.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
28.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
28.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
28.04.2020.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
27.04.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2019.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2020.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom tromesečju 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
27.04.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Standard a.d. , Leskovac
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
24.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.04.2020.Održana CXLVI pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
23.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hempro a.d. , Beograd
22.04.2020.Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
22.04.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019 godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
21.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
21.04.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
21.04.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
21.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
16.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
16.04.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
15.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
15.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
15.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autoventil a.d. , Užice
15.04.2020.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.04.2020.Obaveštenje akcionarima o nesaglasnosti - izveštaj o utvrđivanju cene - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.04.2020.Obaveštenje akcionarima o pravu na nesaglasnost - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
14.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
14.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice
14.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
13.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
13.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Budućnost a.d., Preševo
13.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kadinjača a.d. , Užice
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
09.04.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
09.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Globos osiguranje a.d. , Beograd
09.04.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
09.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
08.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
08.04.2020.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Kaštel a.d. , Ečka
08.04.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd - MSPK
08.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Iritel a.d. , Beograd
08.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
07.04.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20196
07.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
07.04.2020.Otkazana redovna Skupština akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
06.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
06.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
06.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
06.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Dunav Re a.d. , Beograd
03.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
03.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
03.04.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Budućnost a.d. , Požega
02.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
01.04.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20195
01.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
01.04.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
01.04.2020.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
01.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
31.03.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
31.03.2020.Sazivanje redovne skupštine akcionara - Inex Budućnost a.d. , Požega
31.03.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Erste bank a.d. , Novi Sad
31.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
30.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
27.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
26.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - PD Zaječar a.d. , Zaječar
26.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - PD Zaječar a.d. , Zaječar
26.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
25.03.2020.Odložena Skupština akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
25.03.2020.Poziv za 44. vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
25.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
24.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.03.2020.Otkazana Skupština akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
24.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
23.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
23.03.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
23.03.2020.Odlaganje sednice Skupštine akcionara usled uvođenja Vanrednog stanja - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
23.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
20.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
20.03.2020.Sazivanje II vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.03.2020.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
19.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
18.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
18.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
18.03.2020.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu 44. vanredne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
18.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
18.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
18.03.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
17.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.03.2020.Najava dostavljanja Informatora - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
16.03.2020.Odložena Skupština akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.03.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
16.03.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20238
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20237
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20226
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20225
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20214
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20213
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20202
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
16.03.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.03.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
13.03.2020.Sazivanje vanrredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
12.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
12.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
11.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
11.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
11.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
11.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
10.03.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
10.03.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara sa Odlukom - Geomašina a.d. , Beograd
09.03.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
09.03.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
06.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20194
06.03.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
06.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
06.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
06.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
06.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
05.03.2020.Najava dostavljanja informatora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
04.03.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
04.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
03.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
03.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
03.03.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.03.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
02.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica ad Subotica
02.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
02.03.2020.Izveštaj sa održane varedne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
28.02.2020.Rezultati poslovanja NIS grupe u 2019. godini - NIS a.d., Novi Sad
28.02.2020.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2019. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
28.02.2020.Finansijski izveštaji za 2019. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
28.02.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
28.02.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Central a.d. , Vrbas
28.02.2020.Poslovna vest - Ministar finansija RS i predstavnici Nove Ljubljanske banke d.d. potpisali Ugovor o kupoprodaji - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.02.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20193
27.02.2020.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
27.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
27.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
27.02.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
26.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
26.02.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
26.02.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
26.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
26.02.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
24.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
24.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
24.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.02.2020.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
24.02.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
21.02.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
21.02.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
21.02.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
21.02.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
20.02.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt KOPRING ad Beograd
20.02.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20192
19.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
19.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
19.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
19.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
19.02.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
14.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
14.02.2020.Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.02.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.02.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
13.02.2020.Mišljenje Sindikalne organizacije o ponudi za preuzimanje - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
13.02.2020.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
13.02.2020.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
12.02.2020.Obaveštenje za investicionu javnost - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
12.02.2020.Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Kaštel a.d. , Ečka
12.02.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
12.02.2020.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
11.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
11.02.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
10.02.2020.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
10.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
10.02.2020.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
10.02.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
10.02.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
07.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.02.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
05.02.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
05.02.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
05.02.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
05.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Globos osiguranje a.d. , Beograd
05.02.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
05.02.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
05.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Globos osiguranje a.d. , Beograd
04.02.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20191
04.02.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20190
04.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Globos osiguranje a.d. , Beograd
04.02.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Globos osiguranje a.d. , Beograd
04.02.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Globos osiguranje a.d. , Beograd
04.02.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
04.02.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
04.02.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
04.02.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
03.02.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
03.02.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
03.02.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
31.01.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.01.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
31.01.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
31.01.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
29.01.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Telefonkabl a.d. , Beograd - TLKB
29.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
28.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
27.01.2020.Statut izmene i dopune - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.01.2020.Ostale informacije - novi predsednik Odbora direktora - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.01.2020.Obaveštenje o neodržavanju sednice Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
24.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
24.01.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
24.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
24.01.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
24.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
23.01.2020.Obaveštenje o značajnim učešćima - Telefonkabl a.d. , Beograd
22.01.2020.Uključenje na Open Market - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRBG
22.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
22.01.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na Open Market - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
22.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
22.01.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
21.01.2020.Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara koja će se održati 30.01.2020. godine - Jubmes banka a.d. , Beograd
21.01.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
20.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
20.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću javnog društva - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.01.2020.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
17.01.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
17.01.2020.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.01.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
17.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Termika-Beograd a.d. , Beograd - O-ZU
16.01.2020.Poslovna vest - Usvojen poslovani plan - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.01.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.01.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
15.01.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
15.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
14.01.2020.Informacija za javnost - MPP Jedinstvo a.d. Sevojno
14.01.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
13.01.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
13.01.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
13.01.2020.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-zu obrasca - Excelsior a.d. , Beograd
10.01.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica - PSSS
10.01.2020.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
10.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Excelsior a.d. , Beograd
10.01.2020.Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-zu obrasca - Excelsior a.d. , Beograd
10.01.2020.Mišljenje Sindikata u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
10.01.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
10.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Excelsior a.d. , Beograd
09.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Excelsior a.d. , Beograd
09.01.2020.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Severtrans a.d. , Sombor - SVRT
09.01.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
09.01.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.01.2020.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Termika-Beograd a.d. , Beograd
08.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
08.01.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
06.01.2020.Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta - Jubmes banka a.d. , Beograd
06.01.2020.Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta - Jubmes banka a.d. , Beograd
06.01.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
06.01.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za period: 17.10.2018.godine do 17.10.2019.godine - Zmaj a.d. , Zemun
03.01.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
03.01.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd