U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2017 godine

31.03.2017.Odluka o izboru revizora za 2017 - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Odluka o usvajanju izveštajs ovlašćenog revizora - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i izveštaja o poslovanju - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
31.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
31.03.2017.Predlog Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda za redovnu skupštinu akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
30.03.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
30.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
30.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2017.Korporativna vest vezana za finansijske izveštaje - Sojaprotein a.d. , Bečej
29.03.2017.Predlog izmena Ugovora o osnivanju - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2017.Predlog izmena Statuta - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
29.03.2017.Izveštaj i Odluke sa održane Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
29.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ukras a.d. , Novi Pazar
29.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
29.03.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Kikinda
29.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
29.03.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
29.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
29.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad
28.03.2017.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Alfa plam a.d. , Vranje
28.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
28.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.03.2017.Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora - NIS a.d., Novi Sad
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
28.03.2017.Najava dostavljanja Informatora - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija transport a.d. , Čačak
28.03.2017.Najava dostavljanja Informatora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.03.2017.Izmene i dopune Statuta - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.03.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Stakloreklam a.d. , Lučani
28.03.2017.Otkazana Skupština akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
27.03.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17152
27.03.2017.Najava objavljivanja Informatora - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.03.2017.Predlog izmena i dopuna statuta - Halkbank a.d. , Beograd
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
27.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.03.2017.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Hotel Prag a.d. , Beograd
27.03.2017.Odluka o poboljšanju uslova za sticanje sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.03.2017.Statut - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
24.03.2017.Najava dostavljanja informatora - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
24.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
24.03.2017.Odbor direktora imenovao Kirila Tjurdenjeva na mesto generalnog direktora - NIS a.d., Novi Sad
24.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
23.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
23.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
23.03.2017.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Astoria a.d., Beograd
23.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
23.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
23.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.03.2017.Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. - Ukus a.d. , Pećinci
22.03.2017.Izveštaj nezavisnog revizora - Sava a.d. , Šabac
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
22.03.2017.Izveštaj nezavisnog revizora - Lepenski vir a.d. , Pećinci
22.03.2017.Izveštaj nezavisnog revizora - Venac a.d. , Pećinci
22.03.2017.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.03.2017.Predlog Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.03.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
21.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Neoprojekt a.d. , Beograd
21.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
21.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.03.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17151
20.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
20.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
20.03.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
20.03.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.03.2017.Javna ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Paraćinka a.d. , Paraćin
17.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
17.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
16.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Hotel Prag a.d. , Beograd
16.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
16.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
16.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
16.03.2017.Ostale informacije - Vojvodinaput a.d. , Subotica
16.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
16.03.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Stakloreklam a.d. , Lučani
16.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
16.03.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
16.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
16.03.2017.Javni poziv za otkup sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
15.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
15.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hempro a.d. , Beograd
15.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
14.03.2017.Finansijski izveštaji za 2016. godinu - Evropska banka za obnovu i razvoj, London
14.03.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hotel Prag a.d. , Beograd
14.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
14.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
13.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
13.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
13.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
10.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
10.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
10.03.2017.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Ukras a.d. , Novi Pazar
10.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
10.03.2017.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2016. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
10.03.2017.Finansijski izveštaj za 2016. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
10.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
10.03.2017.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
09.03.2017.Uključenje na Open Market - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka - VPDU
09.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bobija a.d. , Ljubovija
09.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Iritel a.d. , Beograd
08.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
08.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
08.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.03.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Stakloreklam a.d. , Lučani
07.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
07.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
07.03.2017.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu, odnosno MTP-u- STUP Vršac a.d. , Vršac
07.03.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
07.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
07.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
07.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
07.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
06.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.03.2017.Najava dostavljanja informatora na srpskom - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.03.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara 20.03.2017 - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
06.03.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
06.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
06.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
06.03.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
06.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
03.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
03.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
02.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
02.03.2017.Poziv za redovnu sednicu skupštine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
01.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ