U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2012 godine

29.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
29.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
29.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
29.02.2012.Sklopljen novi posao u Ugandi - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
29.02.2012.Sklopljen novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima - Žitopromet a.d. , Ivanjica
29.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitopromet a.d. , Ivanjica
29.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 8. mart a.d. , Beograd
29.02.2012.Obaveštenje izdavaoca o značajnim učešćima - Napredak a.d. , Čonoplja
29.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napredak a.d. , Čonoplja
28.02.2012.Odluka UO o utvrđivanju Dana dividende - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
28.02.2012.Odluka UO o utvrđivanju Dana akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
28.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
28.02.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
28.02.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
28.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
28.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Šumadija a.d. , Sombor
28.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
27.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
27.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
27.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Banatska Topola
27.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
27.02.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca - Bioprotein a.d. , Beograd
27.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
24.02.2012.Obaveštenje o preuzimanju akcija - Jinpros a.d. , Beograd
24.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
24.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
24.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
23.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
23.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
23.02.2012.Obaveštenje izdavaoca o značajnim učešćima - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
23.02.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tehnika a.d. , Vršac
22.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija izdavaoca - Dunav film a.d., Beograd
22.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
22.02.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca - Niška mlekara a.d. , Niš
22.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
21.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Međunarodni transport a.d. , Beograd
21.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Prosveta a.d. , Čačak
21.02.2012.Odluka Upravnog odbora o povećanju broja sticanja sopstvenih akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
21.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
21.02.2012.Sklopljen novi posao u Nigeriji, vredan 7,6 miliona evra - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
21.02.2012.Sklopljen novi posao u Nigeriji, vredan 7,6 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.02.2012.Izveštaj nezavisnog revizora za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.02.2012.Finansijski izveštaji za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
20.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
20.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
20.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
20.02.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
20.02.2012.Ispravka tehničkih grešaka u kucanju teksta - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
14.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
14.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
14.02.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
14.02.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
14.02.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Jedinstvo a.d. , Seleuš
14.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
14.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
14.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
14.02.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
14.02.2012.Raspodela međudividendi - Hempro a.d. , Beograd
14.02.2012.Izmena Statuta - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
14.02.2012.Izmena Akta o osnivanju - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
13.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
13.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zvižd a.d. , Kučevo
13.02.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Lala Stanković a.d. , Bogatić
13.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
13.02.2012.Otkazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
13.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
13.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac
13.02.2012.Objavljeni podaci iz nerevidiranog finansijskog izveštaja za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
13.02.2012.Obaveštenje o realizaciji XIV emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
10.02.2012.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Usluga a.d. , Beograd
10.02.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Usluga a.d. , Beograd
10.02.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Usluga a.d. , Beograd
10.02.2012.Predstavljen investicioni program u oblasti ekologije - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
10.02.2012.Statut - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
10.02.2012.Osnivački akt - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
10.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Čačak film a.d. , Čačak - CAFL
10.02.2012.Odluka o uskladjivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.02.2012.Poziv akcionarima za skupštinu zakazanu za 1.3.2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.02.2012.Sazivanje skupštine akcionara 1.3.2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
10.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoagent a.d. , Beograd
09.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
09.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
09.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima u pravu glasa - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
08.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima u pravu glasa - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
08.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Dunav film a.d., Beograd
08.02.2012.Statut - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
08.02.2012.Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
08.02.2012.Statut - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
08.02.2012.Poslovnik o radu Skupštine - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duropack a.d. , Kruševac
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
07.02.2012.Predlog Statuta - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Predlog Osnivačkog akta - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Predlog Statuta - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Predlog Osnivačkog akta - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
07.02.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Žitopromet a.d. , Ivanjica
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
06.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Lala Stanković a.d. , Bogatić
06.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
06.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
06.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
06.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
06.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
06.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. mart a.d. , Beograd
06.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
06.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Tehnika a.d. , Vršac
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
03.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jinpros a.d. , Beograd
03.02.2012.Predlog Osnivačkog akta - Granexport a.d. , Pančevo
03.02.2012.Predlog Statuta - Granexport a.d. , Pančevo
03.02.2012.Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
03.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima u pravu glasa - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
03.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitopromet a.d. , Ivanjica
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Čonoplja
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
02.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
02.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Seleuš
02.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
02.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
02.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Čonoplja
02.02.2012.Obaveštenje o realizaciji XIII emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
02.02.2012.Održana ponovljena vanredna Skupština - Montinvest a.d. , Beograd
02.02.2012.Obaveštenje o ishodu ponude za otudjenje akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
02.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
02.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
02.02.2012.Predlog Ugovora o organizovanju - Enikon a.d. , Loznica
02.02.2012.Predlog Statuta - Enikon a.d. , Loznica
02.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
02.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
01.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
01.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
01.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Šumadija a.d. , Sombor
01.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
01.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima u pravu glasa - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd