U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2023 godine

28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.04.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.04.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2023.Napomena uz Godišnji izveštaj u skladu sa članom 73. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
28.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
27.04.2023.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
27.04.2023.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom tromesečju 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
26.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
26.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vagar a.d. , Futog
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
26.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2023.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
25.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.04.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.04.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
25.04.2023.Sazivanj redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sloga a.d. , Užice
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
24.04.2023.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
24.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
24.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
24.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
21.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2023.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
21.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
21.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.04.2023.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
18.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
18.04.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
13.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin
13.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara (izmena) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
13.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.04.2023.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
13.04.2023.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
13.04.2023.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
12.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
12.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Standard a.d. , Leskovac
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Beopan a.d. , Pančevo
11.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
07.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
07.04.2023.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
07.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.04.2023.Odložena Skupština akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
06.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
05.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
05.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
05.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
04.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
04.04.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
04.04.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
04.04.2023.Odložena Skupština akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
03.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
03.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd