U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2023 godine

28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.04.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.04.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2023.Napomena uz Godišnji izveštaj u skladu sa članom 73. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
28.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
27.04.2023.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
27.04.2023.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom tromesečju 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
26.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
26.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vagar a.d. , Futog
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
26.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2023.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
25.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.04.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.04.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
25.04.2023.Sazivanj redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sloga a.d. , Užice
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
24.04.2023.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
24.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
24.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
24.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
21.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2023.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
21.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
21.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.04.2023.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
18.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
18.04.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
13.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin
13.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara (izmena) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
13.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.04.2023.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
13.04.2023.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
13.04.2023.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
12.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
12.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Standard a.d. , Leskovac
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Beopan a.d. , Pančevo
11.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
07.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
07.04.2023.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
07.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.04.2023.Odložena Skupština akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
06.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
05.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
05.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
05.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
04.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
04.04.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
04.04.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
04.04.2023.Odložena Skupština akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
03.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
03.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ