U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2010 godine

26.02.2010.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - 6. oktobar a.d. , Pančevo
26.02.2010.Poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
26.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
25.02.2010.Sazivanje IV vanredne sednice Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
25.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
25.02.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
25.02.2010.Izveštaj sa održane vanredna Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
25.02.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
24.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
24.02.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
24.02.2010.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Sremput a.d. , Ruma
24.02.2010.Izveštaj sa održane IV vanredne Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
24.02.2010.Obaveštenje o ostavkama članova uprave - Balkan auto centar a.d. , Subotica
24.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GIK Banat a.d. , Zrenjanin
24.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Preševo
24.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Preševo
24.02.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Plima M a.d. , Kruševac
23.02.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju liste akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.02.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
23.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
23.02.2010.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti - Magistrala a.d. , Beograd
23.02.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
23.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrobegeč a.d. , Begeč
23.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
23.02.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
22.02.2010.Odluka o sazivanju II godišnje Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
22.02.2010.Izveštaj sa održane prve vanredne Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
22.02.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Radna žena a.d. , Beograd
22.02.2010.Održana sednica Upravnog odbora - Neostar a.d. , Novi Sad
22.02.2010.Poziv za sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ručni transport a.d. , Kula
19.02.2010.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
19.02.2010.Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
19.02.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
19.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
19.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Ciglana a.d. , Bajmok
19.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
19.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
19.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alpine Dolomit a.d. , Petrovac na Mlavi
19.02.2010.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organozovanom tržištu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
19.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
19.02.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
19.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
18.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inicijal a.d. , Beograd
18.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fima a.d. , Mionica
18.02.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Straževica a.d. , Batočina
18.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
18.02.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Agrotehna a.d. , Sremski Karlovci
17.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - 6. oktobar a.d. , Pančevo
17.02.2010.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Putevi a.d. , Užice
17.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
17.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
17.02.2010.Odluka Upravnog odbora o raspodeli dobiti i utvrđivanju dana dividende - Inos sinma a.d. , Sevojno
16.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Aeroklima a.d. , Beograd
16.02.2010.Odlaganje sednice vanredne Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
16.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
16.02.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
16.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
12.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
12.02.2010.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija - Medela a.d. , Vrbas
12.02.2010.Bitan dogadjaj - Optika a.d. , Beograd
12.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
11.02.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Metal a.d. , Aranđelovac
11.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
11.02.2010.Obaveštenje o posedovnju akcija sa pravom glasa - Kamendin a.d. , Sirig
11.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kamendin a.d. , Sirig
10.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 1. maj a.d. , Lapovo
10.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - 1. maj a.d. , Lapovo
10.02.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Napredak a.d. , Apatin
10.02.2010.Sazivanje vandredne Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
10.02.2010.Sazvanje vanredne Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
10.02.2010.Sticanje sopstvenih akcija - Metal a.d. , Preševo
10.02.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Holding Gaj a.d., Beograd
09.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Koncern fabrika vagona a.d. , Kraljevo
09.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
09.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
08.02.2010.Sklopljen novi posao u Kataru, vredan 20,3 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Đorđe Zličić a.d. , Đurđevo
08.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
05.02.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Higijena a.d. , Beograd
05.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica
05.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
05.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
05.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. , Kula
04.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
04.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
04.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
04.02.2010.Sazivanje vanredne skupštine 25.1.2010. - 7. juli a.d. , Šabac
04.02.2010.Sazivanje vanredne skupštine za 05.3.2009. - 7. Juli a.d. , Preševo
03.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.02.2010.Obaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Geosonda istražno bušenje a.d. , Beograd
03.02.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
03.02.2010.Ispravka obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa - Koža a.d. , Kragujevac
03.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
03.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
02.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
02.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banat seme a.d. , Zrenjanin
02.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
02.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
02.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
01.02.2010.Skraćeni prospekt za izdavanje akcija sa javnim pozivom za upis i uplatu - Kozara a.d. , Čestereg
01.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
01.02.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
01.02.2010.sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Balkanbelt a.d. , Beograd
01.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
01.02.2010.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Medela a.d. , Vrbas
01.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
01.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
01.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autoprevoz a.d. , Čačak
01.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd