U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2015 godine

31.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
31.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
31.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
31.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Kolut a.d. , Kolut
31.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
31.07.2015.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvo polugodište 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2015.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvo polugodište 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sinter a.d. , Užice
31.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
31.07.2015.Statut - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
31.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
31.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
30.07.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
30.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
30.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
30.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
30.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Jugoprevoz Kovin a.d. , Kovin
30.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
30.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Agrosavez a.d. , Sombor
30.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrosavez a.d. , Sombor
30.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
30.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Panonka a.d. , Sombor
30.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Terravita a.d. , Ratkovo
30.07.2015.Najava kvartalnog izveštaja za 2. kvartal 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Alas holding a.d. , Beograd
30.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Imlek a.d. , Beograd
30.07.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Imlek a.d. , Beograd
29.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
29.07.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
29.07.2015.Konsolidovani rezultati poslovanja za prvo polugodište 2015. - NIS a.d. Novi Sad
29.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
29.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
28.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
28.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugocentar a.d. , Beograd
28.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugocentar a.d. , Beograd
28.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugocentar a.d. , Beograd
28.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
28.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
28.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
27.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
27.07.2015.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
27.07.2015.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
27.07.2015.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Medela a.d. , Vrbas
27.07.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
27.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
27.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
27.07.2015.Ostale informacije - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
27.07.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
27.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
27.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
27.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.07.2015.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - FITO
27.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadran a.d. , Beograd
27.07.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
27.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija Dijamant AD Zrenjanin 27.07.2015.
27.07.2015.Obaveštenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka - BIP a.d. , Beograd
27.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
27.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
27.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
24.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
24.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
24.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
24.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
24.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. - FKL a.d. , Temerin
24.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - FKL a.d. , Temerin
24.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
24.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
24.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
24.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
24.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija brusnih alata a.d., Ada
23.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
23.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Branko Perišić a.d. , Kruševac
23.07.2015.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
23.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
23.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
23.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
23.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
23.07.2015.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Rubin a.d. , Kruševac
23.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija
23.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. - Putnik a.d. , Beograd
23.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
22.07.2015.Odluka o preraspodeli gubitka - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
22.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
22.07.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Kompas a.d. , Beograd
22.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
22.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
22.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
22.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
22.07.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu- Sigurnost - As a.d. , Beograd
22.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
22.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
22.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
22.07.2015.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
22.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
21.07.2015.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
21.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
21.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
21.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
21.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
21.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - dopunjen (mišljenje revizora) Sunce a.d. , Sombor
21.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Naras group a.d. , Surdulica
21.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
21.07.2015.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. 20072015.godine
21.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
21.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
21.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
20.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
20.07.2015.Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala i zameni akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
20.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
20.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
20.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija Dijamant AD Zrenjanin 17.07.2015.
20.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Hidrogradnja a.d. , Vršac
20.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
20.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - konsolidovani - dopuna -Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
20.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
20.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
17.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
17.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Raketa a.d. , Sevojno
17.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
17.07.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Enikon a.d. , Loznica
16.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja - Hleb a.d. , Novi Sad
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Venac a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
16.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Lepenski vir a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Sava a.d. , Šabac
16.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Albus a.d. , Novi Sad
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
16.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
16.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
16.07.2015.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Sloga a.d. , Zrenjanin
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Futurum a.d. , Beograd
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
15.07.2015.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
15.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
15.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
15.07.2015.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Termomont a.d. , Novi Sad
15.07.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
15.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
15.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
15.07.2015.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vital a.d. , Vrbas
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
15.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
15.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
15.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
15.07.2015.Statut - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
15.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Junior a.d. , Brus
14.07.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
14.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Sreten Gudurić a.d. , Užice
14.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sreten Gudurić a.d. , Užice
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
14.07.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Montinvest a.d. , Beograd
14.07.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
14.07.2015.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Albus a.d. , Novi Sad
14.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
14.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugometal a.d. , Beograd
14.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
14.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
14.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
14.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Graničar a.d. , Gakovo
14.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Futurum a.d. , Beograd
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
13.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Potis a.d. , Požarevac
13.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Budućnost a.d. , Čurug
13.07.2015.Odluke o usvajanju izveštaja revizora - Dimničar a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
13.07.2015.Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
13.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
13.07.2015.Odložena Skupština akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Odžačar a.d. , Sombor
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
13.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ogrev a.d. , Zrenjanin
13.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
13.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
13.07.2015.Odluka o pokriću gubitka- Izjava - Futurum a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
13.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
10.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2015.Dopuna dnevnog reda skupštine - Radijator a.d. , Zrenjanin
10.07.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
10.07.2015.Izjava za Odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Moravamermer a.d. , Beograd
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
10.07.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Medela a.d. , Vrbas
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 30.06.2015 - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.07.2015.Izveštaj sa održane sednice Skupštine - Albus a.d., Novi Sad
10.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
10.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
10.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
10.07.2015.Statut - KBM banka a.d. , Kragujevac
10.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju - Excelsior a.d. , Beograd
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
10.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
10.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
10.07.2015.Održana skupština akcionara - Rotor a.d. , Zemun
10.07.2015.Sazivanje skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
09.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
09.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
09.07.2015.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Jadran a.d. , Beograd
09.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
09.07.2015.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Tigar a.d. Pirot
09.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
09.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. Pirot
09.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
09.07.2015.Uključenje na Open Market - Višnjica dućani a.d. , Beograd - VISD
09.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
09.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
09.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
09.07.2015.Izveštaj o održanoj skupštini akcionara - Venac a.d. , Pećinci
09.07.2015.Ostale informacije - Ukus a.d. , Pećinci
09.07.2015.Izveštaj o održanoj skupštini akcionara - Sava a.d. , Šabac
09.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Umetnost a.d., Novi Sad
09.07.2015.Izveštaj sa skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
09.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
09.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
09.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
09.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dolovo a.d. , Dolovo
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Dunav a.d., Vučak
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
08.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o izmeni/dopuni Statuta - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
08.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PIK Vrbas a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PIK Vrbas a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
08.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
08.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Projektni biro a.d. , Kikinda
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Liming a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Megal a.d. , Bujanovac
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Graditelj a.d. , Kikinda
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Megal a.d. , Bujanovac
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Simpo a.d. , Vranje
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
08.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
08.07.2015.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
08.07.2015.Odluka o usvajanju rezultata - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
08.07.2015.Odluka o pokriću gubitka - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
08.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti / pokricu gubitka - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o izmenama/dopunama Statuta - Stari Grad UP a.d. , Beograd
08.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o pokriću gubitka- izjava - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
08.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
08.07.2015.Produženje važenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Niš
08.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
08.07.2015.Otkazana Skupština akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
07.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine akcionara - HK Komgrap a.d. , Beograd
07.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Montinvest a.d. , Beograd
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fontana a.d. , Vrnjačka Banja
07.07.2015.Odluka o pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Odluka o pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.07.2015.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Avala a.d. , Požarevac
07.07.2015.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
07.07.2015.NIS predstavio Izveštaj o odrzivom razvoju za 2014. godinu - NIS a.d., Novi Sad
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Cineoptic a.d. , Beograd
07.07.2015.Ostale informacije - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
07.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
07.07.2015.Odluka o pokriću gubitka - Cineoptic a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stari Grad UP a.d. , Beograd
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stari Grad UP a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
07.07.2015.Odluka o rasodeli dobiti - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Vojvodinaput a.d., Pančevo
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
07.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Niš ekspres a.d., Niš
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ferum a.d. , Valjevo
07.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Niš
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i Odluka o pokriću gubitka- Banini a.d. , Kikinda
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Medela a.d. , Vrbas
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Medela a.d. , Vrbas
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
06.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu dopuna - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
06.07.2015.Odluka o izboru nezavisnog Revizora - Komgrap a.d. Beograd
06.07.2015.Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja - Komgrap a.d Beograd
06.07.2015.Odluka o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja - Komgrap a.d. Beograd
06.07.2015.Odluka o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara - Komgrap AD, održane 23.12.2014.god.
06.07.2015.Izveštaj o održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d., Beograd
06.07.2015.Statut - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Statut - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kompresor a.d. , Beograd
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Zvezda a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
06.07.2015.Zapisnik sa održane skupštine - Insa a.d. , Zemun
06.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TE - TO a.d. , Senta
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
06.07.2015.Ostale informacije - Interservis a.d. , Futog
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
06.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora - dopuna - Ečka a.d. , Lukino Selo
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
06.07.2015.Statusna promena - Graničar a.d. , Konak
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara (ponovljena sednica) - Politika a.d. , Beograd
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i Odluka o raspodeli dobiti - Jadran a.d. , Beograd
06.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Niš
06.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Excelsior a.d. , Beograd
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Excelsior a.d. , Beograd
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
06.07.2015.Statut - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
06.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Zrenjanin
06.07.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu - Jabuka a.d., Pančevo
06.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija usled poništaja sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Izolir a.d. , Zrenjanin
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama- Nikola Tesla a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
06.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Jabuka a.d., Pančevo
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sigma a.d. , Subotica
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sigma a.d. , Subotica
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putevi a.d. , Čačak
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putevi a.d. , Čačak
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
06.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.07.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - FKL a.d. , Temerin
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i Odluka o raspodeli dobiti- Senta - promet a.d. , Senta
06.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektrodizalica a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva
03.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
03.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bag a.d. , Bačko Gradište
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bag a.d. , Bačko Gradište
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
03.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
03.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
03.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit Pek a.d. , Vrbas
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit Pek a.d. , Vrbas
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Boško Marinković a.d. , Lipolist
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit mlin a.d. , Vrbas
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Boško Marinković a.d. , Lipolist
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
03.07.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Min Fam a.d. , Niš -dopuna
03.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Kačarevo a.d., Kačarevo
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
03.07.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
03.07.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2014. - Kačarevo a.d., Kačarevo
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Montinvest a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hotel Moskva a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hotel Moskva a.d. , Beograd
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
02.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
02.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. - FAP a.d. , Priboj
02.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
02.07.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Liming a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Liming a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Min Fam a.d. , Niš
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Planum GP a.d. , Beograd
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
02.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
02.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
02.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
02.07.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu - FAP a.d. , Priboj
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2014.godinu - Alas holding a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2014.godinu - Alas holding a.d. , Beograd
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Požarevac
02.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
02.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014 - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014 - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zimpa a.d. , Ub
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Lipa a.d. , Novi Pazar
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zimpa a.d. , Ub
02.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
02.07.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2014. - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- TIZ a.d. , Zemun
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i odluke - Zmaj a.d. , Zemun
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Kompas a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kompas a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompas a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućom odlukom - Jadran a.d., Nova Gajdobra
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica konsolidovani
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
01.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb FSU a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sloga a.d. , Užice
01.07.2015.Izveštaj sa održane vanredne skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- dopuna - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad sa revizijom
01.07.2015.Skupština akcionara - održana - SZP "Zavarivač" a.d. Vranje
01.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb FSU a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen- Nedić agrar a.d. , Bočar
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- dopunjen - Sunce a.d. , Sombor
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
01.07.2015.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara 20072015 - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Teretni transport Bor a.d. , Bor
01.07.2015.Ostale informacije - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš
01.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Niš
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Rudnap Group a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluke sa Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014, dopunjen - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
01.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - mts banka a.d., Beograd
01.07.2015.Najava dostavljanja godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
01.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Bambi a.d. , Požarevac
01.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Erozija a.d., Valjevo
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Autotransport a.d. , Kraljevo
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mermer a.d. , Žagubica
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mermer a.d. , Žagubica
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Izjava ovlašćenog lica, konsolidovani - Progres a.d. Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Izjava ovlašćenog lica - Progres a.d. Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Homolje a.d. , Žagubica
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Homolje a.d. , Žagubica
01.07.2015.Izveštaj sa održane XXV Redovne sednice skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
01.07.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Progres a.d. Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Progres a.d. , Beograd
01.07.2015. Revizorski izveštaj 2014 sa ocenom nezavisnog revizora - Progres a.d.Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Utva silosi a.d. , Kovin
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sunce a.d. , Sombor
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
01.07.2015.Statut, prečišćen tekst - Fasil a.d. Arilje
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sunce a.d. , Sombor
01.07.2015.Odložena Skupština akcionara - Politika a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - AIK banka a.d. , Niš
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AIK banka a.d. , Niš
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Alas holding a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd