U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2017 godine

31.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
31.10.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
31.10.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
31.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
31.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
30.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
30.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
30.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
30.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
27.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. za izvođenje građevinskih radova, Novi Sad
27.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Građevinar a.d. , Debeljača
27.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
26.10.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17166
26.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
26.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
26.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.10.2017.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Glas Podrinja a.d. , Šabac
26.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
25.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
25.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
25.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
24.10.2017.Počela izgradnja postrojenja za duboku preradu - NIS a.d., Novi Sad
24.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
24.10.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Niš ekspres a.d., Niš
24.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
24.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
23.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
23.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
20.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
20.10.2017.Ostale informacije - Predlog izmena ugovora o osnivanju AIK banka a.d. , Beograd
20.10.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
20.10.2017.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija pro-rata - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
19.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
19.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
19.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
19.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
19.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Crveni signal a.d. , Beograd
19.10.2017.Odluka o utvrđivanju dana isplate dividende - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.10.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
18.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
18.10.2017.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Niš ekspres a.d., Niš
18.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
18.10.2017.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
18.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
17.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
17.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
17.10.2017.Ostale informacije - Unior Components a.d. , Kragujevac
17.10.2017.Mišljenje Samostalnog i Nezavisnog sindikata u vezi sa ponudom za preuzimanje - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
17.10.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
17.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.10.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
16.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
16.10.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Varnost Fitep a.d. , Zemun
16.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
13.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
13.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Budućnost a.d. , Požega
12.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Budućnost a.d. , Požega
12.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
11.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
11.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
11.10.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
11.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
11.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
10.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
10.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - TP Dunav a.d., Vučak
10.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
10.10.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
10.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
10.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
09.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
09.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
06.10.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
06.10.2017.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
06.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
05.10.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
05.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
04.10.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
04.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Crveni signal a.d. , Beograd
03.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Obnova a.d. , Beograd
03.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
03.10.2017.Rešenje o izmeni rešenja o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex - TE - TO a.d. , Senta - TETO
03.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.10.2017.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.10.2017.Izveštaj sa 42. održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
02.10.2017.Održana pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
02.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR