U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2010 godine

29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Loznicaelektro a.d. , Loznica
29.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
29.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - 27. Oktobar a.d. , Ruma
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Albus a.d. , Novi Sad
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Topola a.d. , Kikinda
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Tehnika a.d. , Vršac
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Moravamermer a.d. , Beograd
29.10.2010.Devetomesečni finansijski izveštaj za period 01.januar - 30.septembar 2010.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ciglana a.d. , Titel
29.10.2010.Odluka Upravnog odbora o odibravanju plaćanja međudividende za III kvartal 2010.godine, utvrđivanje iznosa i dana dividende - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Žitosrem a.d. , Inđija
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Budućnost a.d. , Čurug
29.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Napredak a.d. , Apatin
29.10.2010.Izabran Predsednik Upravnog odbora i Generalni direktor - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
29.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Poslovna politika a.d. , Beograd
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Župa a.d. , Kruševac
28.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
28.10.2010.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Beogradelektro a.d. , Beograd
28.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi kolektiv a.d., Beograd
28.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Agro a.d. , Dobanovci
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Kopaonik a.d. , Beograd
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Višnjica dućani a.d. , Beograd
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Avala Ada a.d. , Beograd
28.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Goša montaža a.d. , Velika Plana
28.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
28.10.2010.Odlaganje i zakazivanje nove vanredne Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ishrana a.d. , Smederevo
28.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
27.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - TIZ a.d. , Zemun
27.10.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
27.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
27.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
27.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
27.10.2010.Saopštenje za javnost - Druga emisija dugoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
27.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
27.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
27.10.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Interšped a.d. , Subotica
26.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
26.10.2010.Najava dostavljanja devetomesečnog finansijskog izveštaja za period 01.januar - 30.septembar 2010.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
26.10.2010.Obaveštenje o isplati dividende - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
26.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
26.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Venčac a.d. , Aranđelovac
26.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Pupin Telecom a.d. , Beograd
25.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
25.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Agros a.d. , Opovo
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
25.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanjau za 2009. godinu - Jugoagent a.d. , Beograd
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - STUP Vršac a.d. , Vršac
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Morava prom a.d. , Lapovo
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Šidprojekt a.d. , Šid
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kupusina a.d. , Novi Kneževac
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
25.10.2010.Obaveštenje o rezultatima ponude za sticanje sopstvenih akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Cooperativa a.d. , Beograd
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
22.10.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Beogradelektro a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
22.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Sremski hrast a.d. , Morović
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Stari grad a.d. , Čačak
22.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Čačanska banka a.d. , Čačak
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
22.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Agroprogres a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjavao šedstomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
22.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
22.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka Color a.d. , Šabac
22.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Agroprogres a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Agroprogres a.d. , Beograd
22.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Partizanski put a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Partizanski put a.d. , Beograd
22.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Partizanski put a.d. , Beograd
22.10.2010.Bitni dogadjaji - UTP Morava a.d. , Čačak
21.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
21.10.2010.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej
21.10.2010.Ugovoren novi posao u Ugandi vredan 6 miliona dolara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
21.10.2010.Ugovoren novi posao u Ugandi vredan 6 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
21.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
21.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
21.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
21.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Venčac a.d. , Aranđelovac
21.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
21.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
21.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
20.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Stari Grad UP a.d. , Beograd
20.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
20.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vodogradnja a.d. , Zaječar
20.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Vodogradnja a.d. , Zaječar
20.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodogradnja a.d. , Zaječar
20.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
20.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
20.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
20.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vodogradnja a.d. , Zaječar
20.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
20.10.2010.Izjava o šestomesčnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Prostor a.d., Ada
20.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d. , Sivac
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Bačka a.d. , Sivac
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Radijator a.d. , Zrenjanin
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Izoprogres a.d. , Beograd
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
19.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
19.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
19.10.2010.Sazivanje 6.vanredne Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Graditelj a.d. , Beograd
19.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
19.10.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Agroprogres a.d. , Beograd
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Stari grad a.d. , Čačak
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
18.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak
18.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Putnik a.d. , Novi Sad
18.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Jarmenovci a.d. , Jarmenovci
18.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Jarmenovci a.d. , Jarmenovci
18.10.2010.Izvod iz korigovanih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
18.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Nissal a.d. , Niš
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Stokoimpeks a.d. , Niš
18.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
18.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Imos a.d. , Šid
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Alltech Serbia a.d. , Senta
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Trudbenik a.d. , Vršac
15.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
15.10.2010.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Sunce a.d. , Sombor
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
15.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
15.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Novi Pazar
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Jubmes banka a.d. , Beograd
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ratar a.d. , Pančevo
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Rubin a.d. , Kruševac
14.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Preševo
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vital a.d. , Vrbas
14.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
14.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
14.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
14.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agroitaly a.d. , Kikinda
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
13.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Ciglana Salaš a.d. , Zaječar
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
13.10.2010.Izmene i dopune Odluke Upravnog odbora o isplati dividende - Agrounija a.d. , Inđija
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
13.10.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
13.10.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Zmaj a.d. , Smederevo
13.10.2010.Ugovor o spajanju uz pripajanje - C market a.d. , Beograd
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
13.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
13.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aleva a.d. , Novi Kneževac
13.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Metal a.d. , Kanjiža
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
12.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
12.10.2010.Izveštaj sa održane XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
12.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
12.10.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
12.10.2010.Ispravka izveštaja o sazivanju Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
12.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
12.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Sila a.d. , Stara Moravica
11.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Pro teko a.d. , Kovin
11.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
11.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
11.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
11.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vesti a.d., Užice
11.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Planum GP a.d. , Beograd
11.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Nama a.d. , Šabac
11.10.2010.Promena nominalne vrednosti akcije- Progres a.d. , Velika Plana
11.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Prvi Maj a.d. , Pirot
08.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
08.10.2010.Javni poziv svim akcionarima za redovnu sednicu Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
08.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
08.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centropromet a.d., Šid
08.10.2010.Obaveštenje o statusnoj promeni spajanja uz pripajanje - Impa Zemun a.d. , Zemun
08.10.2010.Obaveštenje o statusnoj promeni spajanja uz pripajanje - C market a.d. , Beograd
08.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Angropromet a.d., Niš
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Aquatus a.d. , Beograd
08.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Megalit Šumnik a.d. , Raška
08.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Megalit Šumnik a.d. , Raška
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Koprodukt a.d. , Novi Sad
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Aroma a.d. , Futog
08.10.2010.Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Topola Livar a.d. , Topola
08.10.2010.Izveštaj sa održane XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
07.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Napred GP a.d. , Beograd
07.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tehnoservis a.d. , Beograd
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
07.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Srbijateks a.d. , Beograd
07.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
07.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Novopak a.d. , Beograd
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
07.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Brodogradilište Begej a.d., Zrenjanin
07.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ekonomija a.d. , Jarkovac
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Maj a.d. , Pirot
06.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
06.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
06.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
06.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Kupusina a.d. , Novi Kneževac
06.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
06.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Teretni transport Bor a.d. , Bor
06.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
06.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Teretni transport Bor a.d. , Bor
06.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Zanat a.d., Šabac
06.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
05.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
05.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Kadinjača a.d. , Užice
05.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Sloga a.d. , Perlez
05.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
05.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
05.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Novi kolektiv a.d., Beograd
05.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
05.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
04.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Termika a.d. , Beograd
04.10.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
04.10.2010.Sazivanje 21.vanredne sednice Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
04.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
04.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Selekcija a.d. , Aleksinac
04.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
04.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - EI Autoservis a.d. , Niš
04.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
04.10.2010.Izdavanje običnih akcija XV emisijebez javne ponude - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
04.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
01.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Takovo transport a.d. , Beograd
01.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
01.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Magistrala a.d. , Beograd
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
01.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vršački vinogradi a.d. , Vršac
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - 27. Oktobar a.d. , Ruma
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
01.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Beoplan a.d. , Beograd
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Beoplan a.d. , Beograd
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Sloga a.d. , Užice
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
01.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Sloga a.d. , Užice
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Carnex a.d. , Vrbas
01.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo poslugodište 2010.godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
01.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - 27. Oktobar a.d. , Ruma
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
01.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
01.10.2010.Sazivanje XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd