U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za avgust 2019 godine

30.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2019.Izveštaj sa održane ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
30.08.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
30.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
29.08.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
29.08.2019.Obaveštenje o povećanju osnovnog kapitala - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
29.08.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Beograd
28.08.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Rimex a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
27.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Rimex a.d. , Beograd
27.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
27.08.2019.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.08.2019.Prinudni otkup akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
27.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.08.2019.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
26.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hempro a.d. , Beograd
26.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
26.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
26.08.2019.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
23.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
23.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
23.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Erozija a.d. , Vladičin Han
23.08.2019.Mišljenje uprave Društva o Ponudi za preuzimanje - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
23.08.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hempro a.d. , Beograd
23.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - MPP Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hempro a.d. , Beograd
23.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
23.08.2019.Obavestenje o isplati dividende - STUP Vršac a.d. , Vršac
23.08.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
22.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.08.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine - Min Div a.d. , Svrljig
21.08.2019.Dopunjen dnevni red za redovnu sednicu Skupštine - Min Div a.d. , Svrljig
21.08.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
21.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.08.2019.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa Ponudom za preuzimanje - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.08.2019.Mišljenje uprave Društva u vezi sa Ponudom za preuzimanje - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.08.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
20.08.2019.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
19.08.2019.Najava dostavljanja konsolidovnog polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
16.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.08.2019.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
16.08.2019.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
16.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
16.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
16.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
16.08.2019.Poziv za 43. vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
15.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.08.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Grot a.d. , Vranje
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2019.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2019.Obaveštenje o odluci o sazivanju sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
14.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
14.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
13.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
13.08.2019.Mišljenje uprave o ponudi za preuzimanje - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
13.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
13.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
13.08.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
13.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
13.08.2019.Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
12.08.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
12.08.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.08.2019.Najava objavljivanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara (ispravljen zbog tehničke greške) - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.08.2019.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.08.2019.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
09.08.2019.Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2018. godinu (gubitak ostaje nepokriven) - Excelsior a.d. , Beograd
09.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
09.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
09.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.08.2019.Izveštaj o neodržanoj skupštini akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
07.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
07.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
06.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2019.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržištw, odnosno MTP-a - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.08.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - STUP Vršac a.d. , Vršac - STUP
05.08.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kolut a.d. , Kolut
05.08.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Erozija a.d., Valjevo
02.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.08.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
02.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
01.08.2019.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
01.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd