U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2017 godine

28.04.2017.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - 7. Juli a.d. , Sirig
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.04.2017.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
28.04.2017.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kadinjača a.d. , Užice
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
28.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
28.04.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Medifarm a.d. , Beograd
28.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.04.2017.Upitnik o praski korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Štamparija Borba a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Standard a.d. , Leskovac
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2017.Zapisnik sa XVI skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sunce a.d. , Sombor
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - PPT Inženjering a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Mladost a.d. , Aleksandrovac
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
28.04.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu- Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hidrogradnja a.d. , Vršac
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Izolir a.d. , Zrenjanin
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Projektbiro a.d. , Sombor
28.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
28.04.2017.Sazivanje skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
28.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
28.04.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Centroistok a.d. , Bor
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Rapid a.d. , Apatin
28.04.2017.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Čelik a.d. , Bački Jarak
28.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nama a.d. , Šabac
28.04.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Bačka a.d., Sivac
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
28.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Termika a.d. , Beograd
28.04.2017.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Hotel Prag a.d. , Beograd
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
27.04.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
27.04.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
27.04.2017.Kodeks korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Woksal a.d. , Užice
27.04.2017.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TP Dunav a.d., Vučak
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari grad a.d. , Čačak
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - 7. Juli a.d. , Sirig
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
27.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
27.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niš ekspres a.d., Niš
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
27.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016.godinu - Metaloplastika a.d. , Trstenik
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016.godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Proleter a.d. , Arilje
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Glas Podrinja a.d. , Šabac
27.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Informatika a.d. , Beograd
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016.- Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016.- FKL a.d. , Temerin-dopunjen
26.04.2017.Godišnji izveštaj 2016.- Neostar a.d. , Novi Sad-dopuna
26.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
26.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
26.04.2017.Kodeks korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
26.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
26.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
26.04.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
26.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
26.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
26.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
26.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vagar a.d. , Novi Sad
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sloga a.d. , Zrenjanin
26.04.2017.Najava dostavljanja Godišnjeg izvestaja za 2016. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
26.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Borac a.d. , Šurjan
25.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
25.04.2017.Obaveštenje o promeni u pravima iz hartija od vrednosti - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
25.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
25.04.2017.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2016.godinu - Komercijalna banka a.d., Beograd
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
25.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.04.2017.Najava dostave Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
25.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
25.04.2017.Najava dostave Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2017.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Ming kovačnica a.d. , Niš
25.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
25.04.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - IO Beograd a.d. , Beograd
25.04.2017.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
25.04.2017.Najava dostavljanja Godišnjeg izvestaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Žabari
25.04.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - HUP Evropa a.d. , Surdulica
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektromont a.d. , Novi Sad
25.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
25.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
25.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
25.04.2017.Godišnji izveštaj - Izvor a.d. , Paraćin
25.04.2017.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.04.2017.Godišnji izveštaj - Severtrans a.d. , Sombor
24.04.2017.Ostale informacije - Termika a.d. , Beograd
24.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
24.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
24.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
24.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
24.04.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hotel Prag a.d. , Beograd
24.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
24.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
24.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
24.04.2017.Godišnji izveštaj - Budućnost a.d., Preševo
24.04.2017.Obaveštenje za akcionare - sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
24.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
24.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
24.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
24.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
24.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
24.04.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj - Srbijaput a.d. , Beograd
24.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
21.04.2017.Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara 20042017 - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2017.Godišnji izveštaj - Srbijaput a.d. , Beograd
21.04.2017.Godišnji izveštaj - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
21.04.2017.Godišnji izveštaj - Napredak a.d. , Pirot
21.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
21.04.2017.Godišnji izveštaj - Zlatica a.d. , Lazarevo
21.04.2017.Godišnji izveštaj - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
21.04.2017.Godišnji izveštaj - Ravnica a.d. , Bajmok
20.04.2017.Godišnji izveštaj - Miroč a.d. , Kladovo
20.04.2017.Godišnji izveštaj - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
20.04.2017.Godišnji izveštaj - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
20.04.2017.Godišnji izveštaj - Budućnost a.d., Preševo
20.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
20.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
20.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
20.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
20.04.2017.Godišnji izveštaj - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
19.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
19.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Stakloreklam a.d. , Lučani
19.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
19.04.2017.Godišnji konsolidovan izveštaj - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
19.04.2017.Godišnji izveštaj - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
19.04.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
19.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
19.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
18.04.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
18.04.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
18.04.2017.Godišnji izveštaj - Omoljica a.d. , Omoljica-dopunjen
18.04.2017.Statut AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
18.04.2017.Odluka o izmeni i dopunama Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
18.04.2017.Informacija o odrzanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara - A.D Aerodrom Nikola Tesla Beograd
18.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
18.04.2017.Godišnji izveštaj - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Omoljica a.d. , Omoljica
18.04.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Omoljica a.d. , Omoljica
13.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - FKL a.d. , Temerin
13.04.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Senta - promet a.d. , Senta
13.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
13.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
13.04.2017.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd
13.04.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Koprodukt a.d. , Novi Sad
13.04.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Koprodukt a.d. , Novi Sad
13.04.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ibar a.d. , Raška
13.04.2017.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje
13.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
13.04.2017.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
12.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
12.04.2017.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
12.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
12.04.2017.Odložena Skupština akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
12.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
12.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
12.04.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Podunavlje a.d. , Čelarevo
12.04.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Čelik a.d. , Bački Jarak
12.04.2017.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
12.04.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ibar a.d. , Raška
11.04.2017.Uključenje na Open Market - IO Beograd a.d. , Beograd - IOBGR
11.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
11.04.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Hotel Prag a.d. , Beograd
11.04.2017.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Hotel Prag a.d. , Beograd
11.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
11.04.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Čelik a.d. , Bački Jarak
11.04.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Čelik a.d. , Bački Jarak
11.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
11.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - FKL a.d. , Temerin
11.04.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
11.04.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Čelik a.d. , Bački Jarak
11.04.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
11.04.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Informatika a.d. , Beograd
10.04.2017.Uključenje na Open Market - HUP Evropa a.d. , Surdulica - EVRP
10.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
10.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
07.04.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
07.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
07.04.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
06.04.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17153
06.04.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Paraćinka a.d. , Paraćin
06.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
06.04.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.04.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.04.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.04.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Pomoravlje Term a.d. , Niš
05.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d., Aleksandrovac
05.04.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.04.2017.Održana LXXXVII pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
05.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
05.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
05.04.2017.Ispravka tehničke greške u pozivu za XXXIX redovnu sednicu Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
05.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
04.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
04.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
04.04.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
04.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - PIK Pešter a.d. , Sjenica
04.04.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Budućnost a.d. , Čurug
04.04.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
04.04.2017.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Savremena administracija a.d. , Beograd
04.04.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
04.04.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
04.04.2017.Obaveštenje o drugoj emisiji akcija - Čelik a.d. , Bački Jarak
03.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
03.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
03.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
03.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
03.04.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
03.04.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd