U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2018 godine

31.12.2018.Odluka o izmeni i dopuni Statuta - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
31.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
31.12.2018.Izveštaj sa 46 vanredne sednice Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.12.2018.Ostale informacije - Đerdap turist a.d. , Kladovo
31.12.2018.Ostale informacije - Đerdap turist a.d. , Kladovo
31.12.2018.Izveštaj o otuđenju sopstvenih preferencijalnih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
28.12.2018.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
28.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
28.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
28.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Dunav a.d., Vučak
28.12.2018.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.12.2018.Obaveštenje sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
28.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
28.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.12.2018.Informacija o isplati dividende akcionarima - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
27.12.2018.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Betonjerka a.d., Sombor
27.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica MEGA INVEST 2013 - Dunav a.d., Vučak
27.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica Trgovina Napred d.o.o. - Dunav a.d., Vučak
27.12.2018.Izveštaj o ishodu javne ponude za vlasničke HoV - Žitopek a.d., Niš
27.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Timok a.d. , Negotin
27.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
27.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
27.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - PD Erozija ad Valjevo
26.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
26.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
26.12.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav a.d., Vučak
26.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.12.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
25.12.2018.Dan dividende za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
25.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Izveštaj informacija - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.12.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
25.12.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
24.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
24.12.2018.Obaveštenje o isplati kupona municipalnih obveznica - Grad, Šabac
24.12.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin - RDKV
24.12.2018.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
24.12.2018.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.12.2018.Odluka o usvajanju Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
24.12.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun
21.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
21.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
21.12.2018.Odluka o pokretanju postupka likvidacije ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.12.2018.Zapisnik sa X vanredne skupštine akcionara- ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
21.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoservis a.d. , Čačak
21.12.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
21.12.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.12.2018.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
20.12.2018.Obaveštenje - municipalne obveznice - Grad, Šabac
20.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma
20.12.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - GZP Dom a.d., Beograd
20.12.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
20.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma (MD DOO)
20.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma (Kamen Desetka DOO)
19.12.2018.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
18.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
18.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
18.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
18.12.2018.Odluka o izmeni statuta - Energoprojekt oprema a.d., Beograd
18.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
18.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Zemun
18.12.2018.Obaveštenje akcionarima o izdavanju običnih akcija VII emisije - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
17.12.2018.Odbor direktora usvojio Biznis plan za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
17.12.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Betonjerka a.d., Sombor
17.12.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Betonjerka a.d., Sombor
17.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
14.12.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
14.12.2018.Mišljenje sindikalne organizacije o ponudi za preuzimanje Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
14.12.2018.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
14.12.2018.Misljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
14.12.2018.Mišljenje uprave o ponudi za preuzimanje - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
14.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.12.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Luka Senta a.d. , Senta
13.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
12.12.2018.Ostale informacije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.12.2018.Poziv za sednicu skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
12.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
12.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d., Čelarevo
11.12.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Politika a.d. , Beograd
10.12.2018.Odluka o dopuni dnevnog reda za skupštinu akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
10.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
07.12.2018.Poziv za skupštinu akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.12.2018.Statut - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
06.12.2018.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
06.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
06.12.2018.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 4,3 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.12.2018.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 8,9 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.12.2018.Javni poziv i ponuda za kupovinu sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
05.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.12.2018.Ostale informacije - Obaveštenje o neodržavanju ponovljene skupštine zbog nedostatka kvoruma - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
05.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Peščara a.d. , Subotica
05.12.2018. Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - GZP Dom a.d., Beograd
05.12.2018.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
05.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
04.12.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
04.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
04.12.2018.Odložena Skupština akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
04.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
03.12.2018.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.12.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.12.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.12.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd