U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za novembar 2014 godine

28.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
28.11.2014.Otkazana Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
28.11.2014.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.11.2014.Obaveštenje o isplati dividende akcionarima preferencijalnih akcija - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
28.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. , Ledinci
27.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
27.11.2014.Predlog odluke o izmeni Statuta - PD Zaječar a.d. , Zaječar
27.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
27.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
26.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovršac a.d., Vršac
26.11.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrovršac a.d., Vršac
26.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
26.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.11.2014.Poziv akcionarima - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
26.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
25.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
25.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
25.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
24.11.2014.Dopuna dnevnog reda Sazivanje Skupštine - PD Zaječar a.d. , Zaječar
24.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
24.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
24.11.2014.Obaveštenje o izdavanju preferencijalnih akcija - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar - LPNP
24.11.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
21.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
21.11.2014.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
21.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
21.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
21.11.2014.Obaveštenje o isplati dividende - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
21.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
20.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
20.11.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pupin Telecom a.d. , Beograd
20.11.2014.Uključenje na Open Market - Ferum a.d. , Valjevo - FERM
20.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
20.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
20.11.2014.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
20.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
20.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
20.11.2014.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
19.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
19.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Termika a.d. , Beograd - TRBG
19.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
19.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Termika a.d. , Beograd - TRBG
19.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
19.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
19.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
19.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
17.11.2014.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2014. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
17.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sreten Gudurić a.d. , Užice
17.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
17.11.2014.Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
17.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
17.11.2014.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2014. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
17.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
17.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
17.11.2014.Odluka o izmeni Statuta - Luka Dunav a.d. , Pančevo
17.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.11.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
17.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
17.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
17.11.2014.Konsolidovani finansijski izveštaj za I-IX 2014. godine - Tigar a.d. , Pirot
17.11.2014.Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajima za I-IX 2014. godine - Tigar a.d. , Pirot
14.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
14.11.2014.Održana sednica Nadzornog odbora - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
14.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
14.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
14.11.2014.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
14.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Trgopromet a.d. , Subotica
14.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd
14.11.2014.Kvartalni izveštaj - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
14.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
14.11.2014.Dokument potreban radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja prospekta - Mlekara a.d. , Subotica
14.11.2014.Dokument potreban radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja prospekta - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
14.11.2014.Kvartalni izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
14.11.2014.Kvartalni izveštaj - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
14.11.2014.Kvartalni izveštaj - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
14.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
14.11.2014.Odluka o danu isplate dividende - Iritel a.d. , Beograd
13.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
13.11.2014.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2014.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara 08.12.2014.godine - Progres a.d. , Mladenovac
12.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara 28.11.2014.godine - Progres a.d. , Mladenovac
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara (dopuna) - Srpska banka a.d. , Beograd
12.11.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Agrovršac a.d., Vršac
12.11.2014.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
12.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
12.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
12.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
12.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
07.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
07.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
07.11.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ključ a.d. , Kladovo
07.11.2014.Obaveštenje akcionarima - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
06.11.2014.Objavljena ispravka tehničke greške u Odluci o raspodeli dobiti za 2013. godinu - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
06.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
06.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
06.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
05.11.2014.Periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2014. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2014.Periodični sažeti finansijski izveštaj za period januar-septembar 2014. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2014.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2014.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
05.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
05.11.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
05.11.2014.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
05.11.2014.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
05.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
04.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
04.11.2014.Obaveštenje o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
03.11.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Agrovršac a.d., Vršac
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intersilver a.d. , Zemun
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
03.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.11.2014.Obaveštenje akcionarima - Bačka a.d., Sivac
03.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd