U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2008 godine

30.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Kruševac
30.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
30.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
30.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Remont a.d. , Kragujevac
30.12.2008.Reorganizacija nabavke sirovina u okviru VICTORIAGROUP - Soja protein a.d. , Bečej
29.12.2008.Poslovni plan sistema ENERGOPROJEKT za 2009.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.12.2008.Dodela sertifikata "ČISTIJA PROIZVODNJA" - Soja protein a.d. , Bečej
29.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
29.12.2008.Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Moderna kuća a.d. , Šabac
29.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Moderna kuća a.d. , Šabac
29.12.2008.Izveštaj o uspešno realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Remont a.d. , Kragujevac
29.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
29.12.2008.Izveštaj sa održane Sednice Upravnog odbora - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
29.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
29.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUTP Balkan a.d. , Beograd
29.12.2008.Izveštaj sa održane Sednice Upravnog odbora - Montinvest a.d. , Beograd
29.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
26.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kovilovača a.d. , Despotovac
26.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Novi Bečej
26.12.2008.Odluka o povećanju kapitala po osnovu izdavanja akcija - Ratkovo a.d. , Ratkovo
26.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
26.12.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Mlin Ozren a.d. , Ražanj
26.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dumača a.d. , Šabac
26.12.2008.Izveštaj o uspešnosti III (treće) emisije akcija - Mlin Ozren a.d. , Ražanj
26.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
25.12.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Utva silosi a.d. , Kovin
25.12.2008.Neodržavanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
25.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Beograd
25.12.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
25.12.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
25.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
25.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
25.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
25.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
25.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
24.12.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Investprojekt a.d. , Niš
24.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DTD Ribarstvo a.d. , Petrovaradin
24.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
24.12.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Ratkovo a.d. , Ratkovo
24.12.2008.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
24.12.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ema a.d. , Knić
24.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
24.12.2008.Izveštaj o preuizimanju akcija - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
24.12.2008.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Ateks a.d. , Beograd
24.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
23.12.2008.Zaključak o ispravci Odluke o uključivanju na vanberzansko tržište - GZP Dom a.d., Beograd
23.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
23.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
23.12.2008.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Razvitak a.d. , Aleksandrovac
23.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
23.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
23.12.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
22.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrogradnja promet a.d. , Čačak
22.12.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
22.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - 7. juli a.d. , Vranje
22.12.2008.Izmene i dopune Ponude za sticanje sopstvenih akcija - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
22.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Frizer Stari Grad a.d. , Užice
22.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
22.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partizan Tekstil a.d. , Čačak
19.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
19.12.2008.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Sremput a.d. , Ruma
19.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
19.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Poljostroj IMO a.d. , Odžaci
19.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd
19.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Žito Bačka a.d. , Kula
19.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koncern fabrika vagona a.d. , Kraljevo
19.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Frizer Stari Grad a.d. , Užice
19.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
19.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novitet Dunav a.d. , Bezdan
19.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Alltech - Fermin a.d. , Senta
19.12.2008.Odluka o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
18.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
18.12.2008.Poboljšan i snažniji poslovni sistem - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
18.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
18.12.2008.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Hotel Srbija a.d. , Beograd
18.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
18.12.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Razvitak a.d. , Aleksandrovac
18.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel projektinženjering a.d. , Beograd
18.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad
18.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
18.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
18.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
17.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
17.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
17.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
17.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
17.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
17.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
17.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rasadnik a.d., Kikinda
17.12.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ateks a.d. , Beograd
17.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SL Mitros a.d. , Beograd
16.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Impregnacija a.d. , Ćićevac
16.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
16.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
16.12.2008.Javni poziv akcionarima za Sednicu Skupštine akcionara - Jugotehna Export Import a.d., Beograd
16.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugotehna Export Import a.d., Beograd
16.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
16.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higijena a.d. , Zemun
16.12.2008.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Razvitak a.d. , Aleksandrovac
16.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
16.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tromeđa a.d. , Majdan
16.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
16.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Palas a.d. , Jagodina
16.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palas a.d. , Jagodina
16.12.2008.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija i sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
16.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sirovina a.d. , Bačka Palanka
16.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
16.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
15.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Elektrokontakt a.d. , Preševo
15.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Toma Kostić a.d. , Leskovac
15.12.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
15.12.2008.Obaveštenje o ishodu javne ponude za otuđenje sopstvenih akcija - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
15.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - First Global Brokers a.d. , Beograd
15.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
15.12.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
15.12.2008.Ponovno zakazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
15.12.2008.Obaveštenje o javnom pozivu za upis i uplatu akcija - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija
15.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
12.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zvezdara a.d. , Beograd
12.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Standardprojekt a.d. , Subotica
12.12.2008.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Jela a.d. , Šabac
12.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
12.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
12.12.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalac a.d. , Beograd
11.12.2008.Odluka o isplati i utvrđivanju dana dividende - Hotel Srbija a.d. , Beograd
11.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
11.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Graničar a.d. , Gakovo
11.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Gakovo
11.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Minel Elvo a.d. , Beograd
11.12.2008.Skraćeni tekst ponude za preuzimanju akcija - Centrokoteks a.d. , Beograd
11.12.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tehnopromet a.d. , Beograd
11.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
11.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Paraćinka a.d. , Paraćin
11.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
11.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
11.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
11.12.2008.Obaveštenje o rezultatima ponude za sticanje sopstvenih akcija - Aleva a.d. , Novi Kneževac
11.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
11.12.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Centrokoteks a.d. , Beograd
11.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
11.12.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
10.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
10.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ortopedija a.d. , Kragujevac
10.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mačkatica a.d. , Surdulica
10.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
10.12.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Transport a.d. , Subotica
10.12.2008.Obaveštenje o isplati dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
10.12.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
10.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
10.12.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Transport - logistika a.d. , Beograd
10.12.2008.Obaveštenje akcionarima o pravu na neslaganje i otkup akcija od strane akcionarskog društva - Robne kuće Niš a.d. , Niš
10.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
10.12.2008.Odluka o spajanju uz pripajanje - Pupin Telecom a.d. , Zemun
10.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
10.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jablanica a.d. , Valjevo
09.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Amb grafika a.d. , Novi Sad
09.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Napredak a.d. , Pirot
09.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Etilen a.d. , Beograd
09.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ATB Sever a.d. , Subotica
09.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
09.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
09.12.2008.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
09.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. , Beograd
09.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
09.12.2008.Izveštaj o otkazanoj Skupštini akcionara - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad
09.12.2008.Izveštaj o otkazanoj Skupštini akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
09.12.2008.Nacrt Ugovora o spajanju uz osnivanje - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
09.12.2008.Nacrt Ugovora o spajanju uz osnivanje - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad
08.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
08.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
08.12.2008.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Univerzal banka a.d. , Beograd
08.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostar UP a.d. , Beograd
08.12.2008.Obaveštenje o ishodu javne ponude za otuđenje sopstvenih akcija - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
08.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Tesari a.d. , Subotica
08.12.2008.Odlika Skupštine akcionara o pokretanju postupka likvidacije - Mideri a.d. , Zrenjanin
08.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Fap Famos a.d., Beograd
08.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
08.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka Color a.d. , Šabac
08.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
08.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Šumadija transport a.d. , Čačak
08.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
08.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - HUTP Balkan a.d. , Beograd
08.12.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Jugofund a.d. , Beograd
08.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
08.12.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
08.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Kontinentalšped a.d. , Beograd
05.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Minel Koncern a.d. , Beograd
05.12.2008.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
05.12.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
05.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Tabak a.d. , Niš
05.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - 7. Juli a.d. , Sirig
05.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Ciglana a.d. , Kruševac
05.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - FH Božo Tomić a.d. , Čačak
05.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
04.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
04.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Žitopek a.d. , Niš
04.12.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Xella Srbija a.d. , Vreoci
04.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
04.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnooprema inženjering a.d. , Beograd
04.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palilula MMP a.d. , Beograd
04.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
04.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Višnjica UP a.d. , Beograd
04.12.2008.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Delo a.d. , Beograd
04.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Dunav Re a.d. , Beograd
04.12.2008.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
04.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zenit a.d. , Vršac
04.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
04.12.2008.Izveštaj o bitnom događaju - pomeranje datuma Skupštine - Kompresor a.d. , Beograd
04.12.2008.Odluka Upravnog odbora o pomeranju datuma Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
04.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
04.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratkovo a.d. , Ratkovo
03.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad
03.12.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
03.12.2008.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Jugofund a.d. , Beograd
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - 1. maj a.d. , Niš
03.12.2008.Ispravka poziva za vanrednu Skupštinu akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Stoteks a.d. , Novi Sad
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zvezda a.d. , Bajina Bašta
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Poslovni centar Jošanica a.d. , Novi Pazar
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Jošanica a.d. , Novi Pazar
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Pro - ing a.d. , Novi Sad
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zlatna Kosa a.d. , Vršac
03.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Morava prom a.d. , Lapovo
03.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Srednji Banat a.d., Sečanj
03.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Novi Sad a.d. , Novi Sad
03.12.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija pro-rata - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
03.12.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na Berzi - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
03.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zaštita press a.d. , Beograd
03.12.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007. - Zaštita press a.d. , Beograd
03.12.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007. godinu - Zaštita press a.d. , Beograd
03.12.2008.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Sirovina a.d. , Bačka Palanka
03.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Sirovina a.d. , Bačka Palanka
03.12.2008.Obaveštenje - ATB Sever a.d. , Subotica
03.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ATB Sever a.d. , Subotica
03.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Dumača a.d. , Šabac
02.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Palas a.d. , Jagodina
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Voćar a.d. , Beograd
02.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
02.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Trivit mlin a.d. , Vrbas
02.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. , Beograd
02.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
02.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Medela a.d. , Vrbas
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Pegaz a.d. , Ivanjica
02.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.12.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatibor a.d. , Čajetina
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Betonjerka a.d. , Senta
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Hotel Park a.d. , Novi Sad
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Duropack a.d. , Kruševac
02.12.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kruševacput a.d. , Kruševac
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zastava Promet a.d. , Kragujevac
02.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Niskogradnja a.d. , Trstenik
02.12.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
02.12.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
01.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Nišauto holding a.d. , Niš
01.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Prosveta GP a.d. , Žabalj
01.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Standardprojekt a.d. , Subotica
01.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Sloga a.d. , Kula
01.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Naftagas montaža a.d. , Zrenjanin
01.12.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Angropromet a.d., Niš
01.12.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 13:48:28Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd