U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2020 godine

30.04.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pinki a.d. , Zemun
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnogradnja a.d. Zrenjanin
30.04.2020.Obavestenje u vezi sa objavljenim Godisnjim izvestajem za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.04.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019.godinu - Velprom a.d. , Aleksinac
30.04.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - RTC Šabac a.d., Šabac
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.04.2020.Odložena Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
29.04.2020.Odložena Skupština akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fasma a.d. , Beograd
28.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
28.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
28.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
28.04.2020.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
27.04.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2019.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2020.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom tromesečju 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
27.04.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Standard a.d. , Leskovac
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
24.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.04.2020.Održana CXLVI pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
23.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hempro a.d. , Beograd
22.04.2020.Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
22.04.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019 godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
21.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
21.04.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
21.04.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
21.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
16.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
16.04.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
15.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
15.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
15.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autoventil a.d. , Užice
15.04.2020.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.04.2020.Obaveštenje akcionarima o nesaglasnosti - izveštaj o utvrđivanju cene - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.04.2020.Obaveštenje akcionarima o pravu na nesaglasnost - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
14.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
14.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice
14.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
13.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
13.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Budućnost a.d., Preševo
13.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kadinjača a.d. , Užice
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
09.04.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
09.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Globos osiguranje a.d. , Beograd
09.04.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
09.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
08.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
08.04.2020.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Kaštel a.d. , Ečka
08.04.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd - MSPK
08.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Iritel a.d. , Beograd
08.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
07.04.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20196
07.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
07.04.2020.Otkazana redovna Skupština akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
06.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
06.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
06.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
06.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Dunav Re a.d. , Beograd
03.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
03.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
03.04.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Budućnost a.d. , Požega
02.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
01.04.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20195
01.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
01.04.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
01.04.2020.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
01.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR