U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2020 godine

30.04.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pinki a.d. , Zemun
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnogradnja a.d. Zrenjanin
30.04.2020.Obavestenje u vezi sa objavljenim Godisnjim izvestajem za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.04.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019.godinu - Velprom a.d. , Aleksinac
30.04.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.04.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - RTC Šabac a.d., Šabac
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.04.2020.Odložena Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
29.04.2020.Odložena Skupština akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fasma a.d. , Beograd
28.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
28.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
28.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
28.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
28.04.2020.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
27.04.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2019.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2020.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom tromesečju 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
27.04.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Standard a.d. , Leskovac
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.04.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
24.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.04.2020.Održana CXLVI pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
23.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hempro a.d. , Beograd
22.04.2020.Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
22.04.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019 godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
22.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
21.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
21.04.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
21.04.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
21.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
16.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
16.04.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
15.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
15.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
15.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autoventil a.d. , Užice
15.04.2020.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.04.2020.Obaveštenje akcionarima o nesaglasnosti - izveštaj o utvrđivanju cene - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.04.2020.Obaveštenje akcionarima o pravu na nesaglasnost - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
14.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
14.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
14.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice
14.04.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
13.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
13.04.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Budućnost a.d., Preševo
13.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
13.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kadinjača a.d. , Užice
10.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
09.04.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
09.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Globos osiguranje a.d. , Beograd
09.04.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
09.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
08.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
08.04.2020.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Kaštel a.d. , Ečka
08.04.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd - MSPK
08.04.2020.Otkazana Skupština akcionara - Iritel a.d. , Beograd
08.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
07.04.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20196
07.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
07.04.2020.Otkazana redovna Skupština akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
06.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
06.04.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
06.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
06.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Dunav Re a.d. , Beograd
03.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
03.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
03.04.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Budućnost a.d. , Požega
02.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
01.04.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20195
01.04.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
01.04.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
01.04.2020.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
01.04.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd