U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2018 godine

31.07.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
31.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
31.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Podunavlje a.d. , Čelarevo
31.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
31.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara i obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Centar GD a.d. , Beograd
30.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.07.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.07.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
30.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
30.07.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.07.2018.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2018.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2018.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2018.NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
27.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
26.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Sloga a.d. , Nova Varoš
26.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
26.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
26.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
26.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
25.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
25.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
25.07.2018.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Borac H&H a.d. , Kula
25.07.2018.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Rad Labud a.d. , Prijepolje
25.07.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. Sevojno
25.07.2018.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
24.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
23.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
23.07.2018.Predlog izmena Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Zmaj a.d. , Smederevo
23.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
23.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
23.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geomašina a.d. , Beograd
23.07.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
20.07.2018.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
20.07.2018.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
20.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Inex-Uzor a.d., Negotin
19.07.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
19.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
18.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
18.07.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Prime Listing regulisanog tržišta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
18.07.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
18.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
18.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
18.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.07.2018.Obavestenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
17.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac H & H a.d. , Kula
17.07.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.07.2018.Ostale informacije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
16.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
16.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.07.2018.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
16.07.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
16.07.2018.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
13.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Trivit mlin a.d. , Vrbas
13.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
13.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
13.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
13.07.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Bačka a.d., Sivac - BCKA
13.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
13.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
13.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
13.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Rubin a.d. , Kruševac
13.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rubin a.d. , Kruševac
13.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
12.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - ispravka - SP Laboratorija a.d., Bečej
12.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
12.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Bačka a.d., Sivac
12.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rad Labud a.d. , Prijepolje
12.07.2018.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara zbog nedostatka kvoruma - Progres a.d. , Beograd
12.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
11.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
11.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
11.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
11.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
11.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
11.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o usvajanju pojedinačnog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.07.2018.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
10.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o pokriću gubitka finansijski izveštaji 2017. godine - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja 2017.godine - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Aquatus a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Aquatus a.d. , Beograd
10.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
10.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
10.07.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
09.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Erozija a.d. , Vladičin Han
09.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
09.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Vital a.d. , Vrbas
09.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
09.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
09.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
09.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
09.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
09.07.2018.Odluka o konstatovanju gubitka - Vital a.d. , Vrbas
09.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vital a.d. , Vrbas
09.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
09.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
09.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
09.07.2018.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
09.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
09.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
09.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
06.07.2018.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
06.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
06.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Luka a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
06.07.2018.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
06.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
06.07.2018.Odluka o određivanju dana, postupka i načina isplate dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
06.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kompresor a.d. , Beograd
06.07.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Erozija a.d., Valjevo - EROZ
06.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Hidrogradnja a.d. , Vršac
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrogradnja a.d. , Vršac
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
05.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Miletić a.d. , Sombor
05.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Excelsior a.d. , Beograd
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
05.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
05.07.2018.Sazivanje ponovljene sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
05.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Gradina a.d. , Beograd
05.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Nama a.d. , Beograd
05.07.2018.Izjava da nije doneta odluka o pokriću gubitka - IO Beograd a.d. , Beograd
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - IO Beograd a.d. , Beograd
05.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kaštel a.d. , Ečka
05.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Senta a.d. , Senta
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Senta a.d. , Senta
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
04.07.2018.Obaveštenje o neodržanoj skupštini - Dimničar a.d. , Beograd
04.07.2018.Izjava da nije doneta odluka o pokriću gubitka - Nama a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Nama a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Gradina a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Gradina a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yumco a.d. , Vranje
04.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stanservis a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stanservis a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rimex a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rimex a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Yumco a.d. , Vranje
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2018.Obaveštenje o završenom postupku smanjenja i povećanja kapitala - Erozija a.d., Valjevo
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
04.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Mlin a.d. , Bela Crkva
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlin a.d. , Bela Crkva
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
03.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2018.Obaveštenje o promenjenom broju i vrednosti akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Erozija a.d., Valjevo
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Sloga a.d. , Nova Varoš
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
03.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2018.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
03.07.2018.Obaveštenje u vezi sa isplatom dividende - AIK banka a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2018.Izjava u vezi sa raspodelom dobiti ili pokrića gubitka - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.07.2018.Izjava u vezi raspodele dobiti ili pokrića gubitka - Ćele kula a.d. , Niš
03.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.07.2018.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.07.2018.Odluka o konstatovanju gubitka - Sunce a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sunce a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Radulaška a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Radulaška a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2018.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
03.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Miletić a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Feketić a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Feketić a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2018.Obaveštenje izdavaoca o potrebi dostave POR-2 obrasca za akcionare-nerezidentna lica - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Yumco a.d. , Vranje
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Yumco a.d. , Vranje
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
03.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
02.07.2018.Obaveštenje o sticanju akcija po ceni višoj od cene iz ponude za preuzimanje - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Novi Pazar
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Novi Pazar
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
02.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
02.07.2018.Odluka o usvajanju revizorskog mišljenja - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
02.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
02.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
02.07.2018.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
02.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Saobraćaj a.d. , Odžaci
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Niš ekspres a.d., Niš
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Niš ekspres a.d., Niš
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - IPM ZMAJ a.d. , Zemun
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - IPM ZMAJ a.d., Zemun
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IPM ZMAJ a.d. Zemun-29.06.2018.
02.07.2018.Obaveštenje o neodržavanju ponovljene skupštine zbog nedostatka kvoruma - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.07.2018.Odluka o usvajanju finansijskih izvešataja sa mišljenjem ovlašćenog revizora- VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.07.2018.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd