U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2018 godine

31.07.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
31.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
31.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Podunavlje a.d. , Čelarevo
31.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
31.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara i obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Centar GD a.d. , Beograd
30.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.07.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.07.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
30.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
30.07.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.07.2018.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2018.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2018.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2018.NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
27.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
26.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Sloga a.d. , Nova Varoš
26.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
26.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
26.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
26.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
25.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
25.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
25.07.2018.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Borac H&H a.d. , Kula
25.07.2018.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Rad Labud a.d. , Prijepolje
25.07.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. Sevojno
25.07.2018.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
24.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
23.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
23.07.2018.Predlog izmena Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Zmaj a.d. , Smederevo
23.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
23.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
23.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geomašina a.d. , Beograd
23.07.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
20.07.2018.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
20.07.2018.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
20.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Inex-Uzor a.d., Negotin
19.07.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
19.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
18.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
18.07.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Prime Listing regulisanog tržišta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
18.07.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
18.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
18.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
18.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.07.2018.Obavestenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
17.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac H & H a.d. , Kula
17.07.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.07.2018.Ostale informacije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
16.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
16.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.07.2018.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
16.07.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
16.07.2018.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
13.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Trivit mlin a.d. , Vrbas
13.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
13.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
13.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
13.07.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Bačka a.d., Sivac - BCKA
13.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
13.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
13.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
13.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Rubin a.d. , Kruševac
13.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rubin a.d. , Kruševac
13.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
12.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - ispravka - SP Laboratorija a.d., Bečej
12.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
12.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Bačka a.d., Sivac
12.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rad Labud a.d. , Prijepolje
12.07.2018.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara zbog nedostatka kvoruma - Progres a.d. , Beograd
12.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
11.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
11.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
11.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
11.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
11.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
11.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o usvajanju pojedinačnog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.07.2018.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
10.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o pokriću gubitka finansijski izveštaji 2017. godine - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja 2017.godine - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Aquatus a.d. , Beograd
10.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Aquatus a.d. , Beograd
10.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
10.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
10.07.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
09.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Erozija a.d. , Vladičin Han
09.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
09.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Vital a.d. , Vrbas
09.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
09.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
09.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
09.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
09.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
09.07.2018.Odluka o konstatovanju gubitka - Vital a.d. , Vrbas
09.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vital a.d. , Vrbas
09.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
09.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
09.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
09.07.2018.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
09.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
09.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
09.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
06.07.2018.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
06.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
06.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Luka a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
06.07.2018.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
06.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
06.07.2018.Odluka o određivanju dana, postupka i načina isplate dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
06.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kompresor a.d. , Beograd
06.07.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Erozija a.d., Valjevo - EROZ
06.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
06.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Hidrogradnja a.d. , Vršac
06.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrogradnja a.d. , Vršac
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
06.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
05.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Miletić a.d. , Sombor
05.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Excelsior a.d. , Beograd
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
05.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
05.07.2018.Sazivanje ponovljene sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
05.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Gradina a.d. , Beograd
05.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Nama a.d. , Beograd
05.07.2018.Izjava da nije doneta odluka o pokriću gubitka - IO Beograd a.d. , Beograd
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - IO Beograd a.d. , Beograd
05.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kaštel a.d. , Ečka
05.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Senta a.d. , Senta
05.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Senta a.d. , Senta
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
04.07.2018.Obaveštenje o neodržanoj skupštini - Dimničar a.d. , Beograd
04.07.2018.Izjava da nije doneta odluka o pokriću gubitka - Nama a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Nama a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Gradina a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Gradina a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yumco a.d. , Vranje
04.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stanservis a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stanservis a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rimex a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rimex a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
04.07.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Yumco a.d. , Vranje
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2018.Obaveštenje o završenom postupku smanjenja i povećanja kapitala - Erozija a.d., Valjevo
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
04.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
04.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Mlin a.d. , Bela Crkva
04.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlin a.d. , Bela Crkva
04.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
04.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
03.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2018.Obaveštenje o promenjenom broju i vrednosti akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Erozija a.d., Valjevo
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Sloga a.d. , Nova Varoš
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
03.07.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2018.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
03.07.2018.Obaveštenje u vezi sa isplatom dividende - AIK banka a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2018.Izjava u vezi sa raspodelom dobiti ili pokrića gubitka - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.07.2018.Izjava u vezi raspodele dobiti ili pokrića gubitka - Ćele kula a.d. , Niš
03.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.07.2018.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.07.2018.Odluka o konstatovanju gubitka - Sunce a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sunce a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Radulaška a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Radulaška a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2018.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
03.07.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Miletić a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Feketić a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Feketić a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d. , Sombor
03.07.2018.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2018.Obaveštenje izdavaoca o potrebi dostave POR-2 obrasca za akcionare-nerezidentna lica - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
03.07.2018.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Yumco a.d. , Vranje
03.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Yumco a.d. , Vranje
03.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
03.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
02.07.2018.Obaveštenje o sticanju akcija po ceni višoj od cene iz ponude za preuzimanje - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Novi Pazar
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Novi Pazar
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
02.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
02.07.2018.Odluka o usvajanju revizorskog mišljenja - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
02.07.2018.Odluka o pokriću gubitka - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
02.07.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
02.07.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
02.07.2018.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
02.07.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Saobraćaj a.d. , Odžaci
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Niš ekspres a.d., Niš
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Niš ekspres a.d., Niš
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - IPM ZMAJ a.d. , Zemun
02.07.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - IPM ZMAJ a.d., Zemun
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IPM ZMAJ a.d. Zemun-29.06.2018.
02.07.2018.Obaveštenje o neodržavanju ponovljene skupštine zbog nedostatka kvoruma - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
02.07.2018.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.07.2018.Odluka o usvajanju finansijskih izvešataja sa mišljenjem ovlašćenog revizora- VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.07.2018.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
02.07.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd