U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2007 godine

31.12.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Xella Srbija a.d. Vreoci
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija kotrljajućih ležaja a.d. Beograd
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Apatin
31.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Antikor a.d. Beograd
31.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
31.12.2007.Dan dividende - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
31.12.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Fidelinka a.d. Subotica
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola a.d. Kikinda
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržište novca a.d. Beograd
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. Beograd
31.12.2007.Izveštaj sa održane sednice Upravnog odbora - Tigar a.d. Pirot
31.12.2007.Bitan dogadjaj - Fabrika maziva FAM a.d. Kruševac
31.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Špik Napredak a.d. Ivanjica
31.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Dehidrator a.d. Vršac
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. Požarevac
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DTD Ribarstvo a.d. Petrovaradin
28.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Betratrans a.d. Zemun
28.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. Čačak
28.12.2007.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Agrohem a.d. Novi Sad
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. Beograd
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. Beograd
28.12.2007.Bitan dogadjaj - Fima a.d. Mionica
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Xella Srbija a.d. Vreoci
28.12.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Telefonija a.d. Beograd
28.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Špik Morava a.d. Ivanjica
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. Beograd
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potens perforacija a.d. Požega
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. Beograd
27.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. Subotica
27.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Struja a.d. Novi Sad
27.12.2007.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Elektromedicina a.d. Niš
27.12.2007.Dan dividende - Danubius a.d. Novi Sad
27.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Hotel Union a.d. Beograd
27.12.2007.Isplata dividende - Utva silosi a.d. Kovin
27.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. Beograd
26.12.2007.Bitan dogadjaj - Telefonija a.d. Beograd
26.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. Trstenik
26.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Napredak a.d. Apatin
26.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukras a.d. Niš
26.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. Bajina Bašta
26.12.2007.Bitan dogadjaj - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
26.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Timok a.d. Knjaževac
26.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. Zrenjanin
26.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Timok a.d. Knjaževac
26.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prvi maj Čačak a.d. Čačak
26.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. Beograd
26.12.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - Remont a.d. Bečej
26.12.2007.Određivanje dana dividende - Metals banka a.d. Novi Sad
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. Novi Sad
25.12.2007.Sazivanje vnredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. Novi Sad
25.12.2007.Ispravka Odluke o sazivanju Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. Beograd
25.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Nova Budućnost a.d. Žarkovac
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. Subotica
25.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Zlatna kosa a.d. Vršac
25.12.2007.Izvod sa Skupštine akcionara - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. Beograd
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. Beograd
24.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Beograd a.d. Beograd
24.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. Velika Plana
21.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
21.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinska knjiga a.d. Beograd
21.12.2007.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Dušan Petronijević a.d. Kruševac
21.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Higlo hladnjača, a.d. Horgoš
21.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soja protein a.d. Bečej
21.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Geotehnika a.d. Beograd
21.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. Gornji Milanovac
21.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. Čelarevo
21.12.2007.Bitan dogadjaj - Partizan Tekstil a.d. Čačak
21.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sajam a.d. Novi Sad
20.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanika a.d. Zemun
20.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda a.d. Bajina Bašta
20.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interlemind a.d. Leskovac
20.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika opruga Čačak a.d. Čačak
19.12.2007.Bitan dogadjaj - Guča a.d. Guča
19.12.2007.Bitan dogadjaj - Agrosrbija a.d. Kraljevo
19.12.2007.Sazivanje druge Vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
19.12.2007.Izveštaj sa održane prve Vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
19.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Potens perforacija a.d. Požega
18.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Alpine Dolomit a.d. Petrovac na Mlavi
18.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radna žena a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. Beograd
18.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Urbisprojekt a.d. Novi Sad
18.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IMT Agromehanika a.d. Boljevac
18.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bora Kečić specijalni transporti a.d. Beograd
18.12.2007.Obaveštenje akcionarima - Hotel Royal a.d. Beograd
18.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Hotel Royal a.d. Beograd
18.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Lilly drogerie a.d. Beograd
18.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Ručni transport a.d. Kula
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. Zrenjanin
18.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. Kuršumlija
18.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Tržište novca a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržište novca a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava procesna oprema a.d. Kragujevac
17.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. Subotica
17.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Vetprom Novi Sad a.d. Novi Sad
17.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Novi Sad a.d. Novi Sad
17.12.2007.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. Beograd
17.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. Požarevac
17.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograd - Koop a.d. Beograd
17.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sremske novine a.d. Sremska Mitrovica
17.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Etilen a.d. Beograd
17.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. Požarevac
17.12.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja- Takovo a.d. Gornji Milanovac
17.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. Beograd
14.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom a.d. Beograd
14.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. Beograd
14.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. Pančevo
14.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Autotehna a.d. Topola
13.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Dehidrator a.d. Vršac
13.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel projektinženjering a.d. Beograd
13.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Minel dinamo a.d. Beograd
13.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. Novi Sad
13.12.2007.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Dehidrator a.d. Vršac
13.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. Beograd
13.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. Beograd
13.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. Novi Sad
13.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - HTP Srbija a.d. Vršac
13.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Usluga a.d. Bačka Topola
13.12.2007.Bitan dogadjaj - NLB Continental banka a.d. Novi Sad
13.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Xella Srbija a.d. Vreoci
13.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. Beograd
13.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Metalprogres a.d. Zrenjanin
13.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoremont a.d. Beograd
13.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Raketa a.d. Sevojno
13.12.2007.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. Bačka Palanka
13.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
13.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Rapid a.d. Beograd
12.12.2007.Dan dividende - AMS Osiguranje a.d. Beograd
12.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. Paraćin
12.12.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt garant a.d. Novi Beograd
12.12.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
12.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sirovinabanat a.d. Zrenjanin
12.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. Stara Pazova
12.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Turist a.d. Bačka Palanka
12.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. Beograd
12.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Impa Zemun a.d. Zemun
12.12.2007.Informacija za medije - Tigar a.d. Pirot
11.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Montaža a.d. Beograd
11.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. Bačka Topola
11.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Beograd IMK a.d. Beograd
11.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montaža a.d. Beograd
11.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Agrovojvodina - mašinoalat a.d. Novi Sad
11.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. Velika Plana
10.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrounija a.d. Inđija
10.12.2007.Obaveštenje o sticanju putem preuzimanja akcija sa pravom glasa - Raketa a.d. Sevojno
10.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Lilly drogerie a.d. Beograd
10.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Trešnjica a.d. Požega
10.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i dan dividende - DIN fabrika Duvana a.d. Niš
10.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. Beograd
10.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Veolia Transport Litas a.d. Požarevac
10.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Rudnik a.d. Rudnik
10.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. Sutjeska
10.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. Šid
10.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Pivara Niš a.d. Niš
10.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - IMT Agromehanika a.d. Boljevac
10.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Petrovaradin a.d. Petrovaradin
07.12.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Tigar a.d. Pirot
07.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Metals banka a.d. Novi Sad
07.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Apatin
07.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. Beograd
07.12.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kron a.d. Beograd
07.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. Vranje
07.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. Beograd
06.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Avala a.d. Kikinda
06.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Južni banat a.d. Bela Crkva
06.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. Beograd
06.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Građamont GMB a.d. Mali Iđoš
06.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Kaštel a.d. Ečka
06.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. Beograd
06.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Takovo a.d. Gornji Milanovac
06.12.2007.Izveštaj o zaključenju ugovora - Neimar a.d. Novi Sad
06.12.2007.Obaveštenje manjinskim akcionarima - Neimar a.d. Novi Sad
06.12.2007.Odluka Upravnog odbora - Neimar a.d. Novi Sad
06.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Neimar a.d. Novi Sad
05.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. Niš
05.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
05.12.2007.Utvrđivanje dana dividende - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
05.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
05.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
05.12.2007.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Komercijalna banka a.d. Beograd
05.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ishrana a.d. Čačak
05.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin
05.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Xella Srbija a.d. Vreoci
05.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Sloga a.d. Kać
05.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
04.12.2007.Ugovor o spajanju pripajanjem - Heroj Pinki a.d. Novi Sad
04.12.2007.Ugovor o spajanju pripajanjem - Brodarstvo a.d. Požarevac
04.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hotel Union a.d. Beograd
04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autoremont a.d. Beograd
04.12.2007.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Remont a.d. Valjevo
04.12.2007.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Jastrebac a.d. Niš
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Jugoinspekt a.d. Novi Sad
04.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. Beograd
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Bečejprevoz a.d. Bečej
04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Montinvest a.d. Beograd
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Žitopromet a.d. Čačak
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Vojvodina a.d. Sombor
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Sloga a.d. Kula
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Metalpromet a.d. Kula
04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. Trstenik
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Niskogradnja a.d. Trstenik
04.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. Čoka
04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vetprom Novi Sad a.d. Novi Sad
03.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - NLB Continental banka a.d. Novi Sad
03.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Hipol a.d. Odžaci
03.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. Beograd
03.12.2007.Bitan dogadjaj - Apatinska pivara a.d. Apatin
03.12.2007.Bitan dogadjaj - Apatinska pivara a.d. Apatin
03.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrotextil a.d. Beograd
03.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Novi Bečej

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd