U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za januar 2012 godine

31.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
31.01.2012.Otkazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
31.01.2012.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
31.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Interservis a.d. , Futog
31.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Apatin
31.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
31.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
30.01.2012.Mišljenje Upravnog odbora o ponudi za preuzimanje akcija - Prosveta a.d. , Čačak
30.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
30.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jinpros a.d. , Beograd
30.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
30.01.2012.Obaveštenje o realizaciji XI emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
30.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
30.01.2012.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
30.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
30.01.2012.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
30.01.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
30.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
30.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Pobeda a.d. , Boka
30.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Međunarodni transport a.d. , Beograd
27.01.2012.Predlog Statuta - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
27.01.2012.Predlog Osnivačkog akta - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
27.01.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Mlekara a.d. , Subotica
27.01.2012.Odluka o otkazivanju Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
27.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
27.01.2012.Promena datuma održavanja skupštine - JT International a.d. , Senta
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
27.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
26.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
26.01.2012.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
26.01.2012.Obaveštenje o stečenim sopstvenim akcijama - Selekcija a.d. , Aleksinac
26.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
26.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
26.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
26.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Zvižd a.d. , Kučevo
25.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
25.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
25.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Panteks a.d. , Sremski Karlovci
25.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
25.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pobeda a.d. , Boka
25.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
25.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
24.01.2012.Predlog Osnivačkog akta - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Statuta - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Poslovnika o radu Skupštine - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Statuta - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Osnivačkog akta - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
24.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
24.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
24.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
24.01.2012.Obaveštenje o realizaciji X emisije kratkoročnih obveznica bez javne ponude - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
24.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
23.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Riboteks a.d. , Ljubovija
23.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
23.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
23.01.2012.Predlog Ugovora o osnivanju - Montinvest a.d. , Beograd
23.01.2012.Predlog Statuta - Montinvest a.d. , Beograd
23.01.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Napredak a.d. , Čonoplja
23.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Čačak film a.d. , Čačak
23.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Panteks a.d. , Sremski Karlovci
23.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Labudnjača a.d. , Vajska
23.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Đuro Strugar a.d. , Kula
23.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prosveta a.d. , Čačak
23.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zvižd a.d. , Kučevo
23.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
23.01.2012.Predlog odluke o promeni pravne forme izdavaoca - Ribar a.d. , Novi Kneževac
20.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
20.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
20.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
20.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
20.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
20.01.2012.Sklopljen novi posao u Alžiru - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
20.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribar a.d. , Novi Kneževac
20.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
20.01.2012.Odluka o sazivanju skupštine akcionara - Ribar a.d. , Novi Kneževac
20.01.2012.Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta - Ribar a.d. , Novi Kneževac
20.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Jabuka a.d., Pančevo
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vršački vinogradi a.d. , Vršac
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
19.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
19.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Jugoagent a.d. , Beograd
19.01.2012.Izveštaj o bitnom događaju - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd
19.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
19.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
18.01.2012.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Sloga Čačak a.d. , Čačak
18.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
18.01.2012.Predlog Statuta - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
18.01.2012.Predlog Osnivačkog Akta - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
18.01.2012.Predlog Statuta - Putnik a.d. , Novi Sad
18.01.2012.Predlog Osnivačkog Akta - Putnik a.d. , Novi Sad
18.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
18.01.2012.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Sani remont a.d. , Šabac
18.01.2012.Obaveštenje o nameri za preuzimanje akcija - Prosveta a.d. , Čačak
18.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Čačak film a.d. , Čačak
18.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
18.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
18.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Duropack a.d. , Kruševac
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
18.01.2012.sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
17.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Niskogradnja a.d. , Niš
17.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pekabeta a.d. , Beograd
17.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
17.01.2012.Izveštaj o bitnom događaju - Neostar a.d. , Novi Sad
17.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
17.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
16.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Rudnik a.d. , Rudnik
16.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
16.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
16.01.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Rumaplast a.d. , Ruma
16.01.2012.Odluka o izmeni Osnivačkog akta - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
16.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoagent a.d. , Beograd
16.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
16.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
16.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
16.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
13.01.2012.Predlog izmena Osnivačkog akta - Carnex a.d. , Vrbas
13.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rudnik a.d. , Rudnik
13.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
13.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
13.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
13.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
13.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
13.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
12.01.2012.Predlog izmene Statuta - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
12.01.2012.Osnivački akt - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
12.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
12.01.2012.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Zvižd a.d. , Kučevo
12.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
12.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.01.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Čačak film a.d. , Čačak
11.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
11.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
11.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
11.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
11.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
11.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
11.01.2012.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
11.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.01.2012.Odluka o usklađivanju osnivačkog akta - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
10.01.2012.Predlog Statuta - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
10.01.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
10.01.2012.Obaveštenje o realizaciji IX emisije kratkoročnih obveznica bez javne ponude 29.12.2011. godine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
10.01.2012.Dan dividende - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
10.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Interservis a.d. , Futog
10.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Apatin
10.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Topola a.d. , Banatska Topola
10.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
10.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
10.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
09.01.2012.Sazivanje XXXVI vanredne Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
09.01.2012.Odluka o sticanju sopstvanih akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
09.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
09.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gumins a.d. , Novi Sad
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
09.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Impregnacija a.d. , Beograd
09.01.2012.Odluka skupštine o prodaji nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda - Medifarm a.d. , Beograd
09.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
09.01.2012.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
06.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
06.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
06.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
05.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Hotel Moskva a.d. , Beograd
05.01.2012.Ponuda za stivanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
05.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sloga Čačak a.d. , Čačak
05.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
05.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
05.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
05.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
04.01.2012.Obaveštenje o izdatoj XXV emisiji akcija - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
04.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - 1. maj a.d. , Niš
04.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
04.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
04.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
04.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
04.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pobeda a.d. , Boka
04.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
04.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
04.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
04.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min fitip a.d. , Niš
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR