U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2019 godine

30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav a.d., Smederevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
30.04.2019.Godišnji konsolidovan izveštaj za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika hleba i mleka ad, Surdulica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Kać
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vital a.d. , Vrbas
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav a.d., Smederevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
30.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Crveni signal a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rapid a.d. , Apatin
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rapid a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sokolica a.d. , Despotovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rimex a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Glas Podrinja a.d. , Šabac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Dunav Re a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
30.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Cer a.d. , Čačak
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
30.04.2019.Napomena uz Godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
30.04.2019.Godišnji izveštaj zy 2018. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Oreovica a.d. , Oreovica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Beopan a.d. , Pančevo
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hidrogradnja a.d. , Vršac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Chemos a.d. , Palić
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ciglana a.d. Titel
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
30.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.04.2019.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.NIS objavljuje rezultate poslovanja u prvom kvaratalu 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. Sevojno
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Pekarska industrija a.d. , Pančevo
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autotehna a.d. , Topola
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitopek a.d. , Niš
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
25.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Inex Radulaška a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mlava a.d., Vučak
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica konsolidovani
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bečejska Pekara a.d. Bečej
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.04.2019.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Budućnost a.d., Preševo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za poslovnu 2018. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Savremena a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sava a.d. , Šabac
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upraljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i o isplati dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Venac a.d. , Pećinci
25.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Simpo a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Poziv za redovnu sednicu Skupštine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
25.04.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kadinjača ad Užice
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
25.04.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Duga a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grot a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novitet a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoelektro a.d. , Beograd
25.04.2019.Statut - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.04.2019.Statut - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nama a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severni Banat a.d. , Kikinda
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Minel Koncern a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoelektro a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Interšped a.d. , Subotica
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Borac H&H a.d. , Kula
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnište a.d. , Kruševac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mlin a.d. , Bela Crkva
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
24.04.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
24.04.2019.Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Apos a.d. , Apatin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tabak a.d. , Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018 godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vagar a.d. , Futog
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Niš ekspres a.d., Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
24.04.2019.Nacrt Odluke o izmenama Statuta - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
24.04.2019.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putevi a.d. , Požega
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
23.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Simpo a.d. , Vranje
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 4. juli a.d. , Crvenka
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stanservis a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Saobraćaj a.d. , Odžaci
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.04.2019.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - BAS a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autokuća Raketa a.d. Sevojno
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PD Erozija a.d., Valjevo
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mladost a.d., Aleksandrovac
22.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
22.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SP Laboratorija a.d., Bečej
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2019.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Užice
22.04.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
22.04.2019.Pravosnaznost resenja UPPR - Kompanija Progres a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj konsolidovanih FI za 2018. godinu - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
22.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
22.04.2019.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.04.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - EI Autoservis a.d. , Niš
22.04.2019.Statut - EI Autoservis a.d. , Niš
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Fasma a.d. , Beograd
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
22.04.2019.Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
22.04.2019.Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
22.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Central a.d. , Vrbas
22.04.2019.Godišnji izveštaj 2018 - Autotransport a.d. , Beograd
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - EI Autoservis a.d. , Niš
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine celovit - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 7. Juli a.d. , Beograd
19.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
19.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
18.04.2019.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Duga a.d. , Beograd
18.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Borac a.d. , Šurjan
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
18.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
18.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
17.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
17.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
17.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Pirot
17.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
17.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
17.04.2019.Pravosnažno rešenje suda o usvajanju UPPR-a -Simpo a.d. Vranje
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
16.04.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pinki a.d. , Zemun
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Napredak a.d. Pirot
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin - DOPUNJEN
16.04.2019.Saopštenje za investicionu javnost - Simpo ad Vranje
16.04.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - AD IGM 5. oktobar Srpska Crnja
16.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godine - Iritel a.d. , Beograd
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
15.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
15.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - HUP Evropa a.d. , Surdulica - EVRP
15.04.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
12.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bačka a.d., Sivac
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
12.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
12.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
12.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
11.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
11.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
11.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
11.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Pirot
11.04.2019.Poziv za redovnu godišnju Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
11.04.2019.Najava dostavljanja informatora - Erste bank a.d. , Novi Sad
11.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
10.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda - LEDO
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda - Fortenova grupa
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Insa a.d. , Zemun
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Radulaška a.d. , Beograd
09.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja ad Sevojno
09.04.2019.Obaveštenje akcionarima u vezi sazivanja Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
09.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
09.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
09.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.04.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.04.2019.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
08.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
05.04.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.04.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
05.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Nikola Tesla EI ad , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
05.04.2019.Predlog odluke o izmenama Statuta - Sojaprotein a.d. , Bečej
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
05.04.2019.Odluka sa pozivom akcionarima za održavanje sednice Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
05.04.2019.Obaveštenje o Odluci Odbora direktora o sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
05.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
04.04.2019.Održana CXXVI pisana sednica odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
04.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
04.04.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
04.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
04.04.2019.Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija od svih akcionara pro rata - STUP Vršac a.d., Vršac
04.04.2019.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d., Vršac
04.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
04.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini i perioda do momenta objavljivanja predmetnog dokumenta - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
03.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Aktiva Fitep a.d. , Zemun - VRFT
03.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
03.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
02.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
02.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - MD - EX a.d. , Kragujevac
02.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
02.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
02.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
02.04.2019.Izveštaj akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja akcionarskog društva za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
01.04.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Betonjerka a.d., Sombor
01.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Saobraćaj i transport ad Zrenjanin
01.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
01.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
01.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd