U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jun 2023 godine

30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
30.06.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
30.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Misljenje u vezi ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2023.Mišljenje sindikalne organizacije o ponudi za preuzimanje - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Mišljenje uprave društva o ponudi za preuzimaje- Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Tehnička ispravka Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.06.2023.Tehnička ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izjava direktira o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotehna a.d. , Topola
28.06.2023.Odluka o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Obaveštenje o isplati dividende za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.06.2023.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - SU - marketi a.d. , Bačka Topola - SMRK
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Izjava direktora - Omoljica a.d. , Omoljica
27.06.2023.Izveštaj sa neodržane redovne sednice Skupština akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Sazivanje vanredene Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Statut - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godine - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
26.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Omoljica a.d. , Omoljica
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
23.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvestaja za 2022.god. - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2022.god. - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Zapisnik sa održane skupštine - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
23.06.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja javnog društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Obaveštenje o održanoj Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizije (konsolidovani) za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizije za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.06.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.06.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
22.06.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o usvajanju konsolid. godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o naknadama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
21.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - BAS a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
21.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Proel a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Odluka o pokriću gubitka - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja (konsolidovani) - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
20.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poziv za ponovljenu sednicu skupštine - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
19.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Magistrala a.d. , Beograd
19.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
19.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.06.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
16.06.2023.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
16.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
15.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
15.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
14.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
14.06.2023.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
14.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
13.06.2023.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
13.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
12.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
12.06.2023.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
09.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
09.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
09.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara (Dopuna dnevnog reda) - Lasta a.d. , Beograd
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
07.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dedinje a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dedinje a.d. , Beograd
07.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
07.06.2023.MUO - Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Iritel a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Iritel a.d. , Beograd
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
06.06.2023.Odložena Skupština akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ming kovačnica a.d. , Niš
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara a.d. , Beograd
05.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
05.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
02.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
01.06.2023.Poslovna vest - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.06.2023.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o izmeni Statuta - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
01.06.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
01.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd