U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2017 godine

29.12.2017.Informacija u vezi sa postupkom za davanje koncesije - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
29.12.2017.Izveštaj o raspodeli sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
29.12.2017.Mišljenje uprave izdavaoca u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dunav a.d. , Apatin
29.12.2017.Zapisnik sa V vanredne sednice Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
29.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
29.12.2017.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija izdavaoca Budućnost a.d. , Bačka Palanka
29.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
29.12.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
28.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
28.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
27.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprom a.d. , Beograd
27.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
27.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
27.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
27.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Hajdučica a.d. , Hajdučica
27.12.2017.Obaveštenje o isplati III kupona - Grad, Šabac
27.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
26.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
26.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
26.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.12.2017.Ispravka tehničke greške u Skraćenom tekstu ponude za preuzimanje - Dunav a.d. , Apatin
26.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda a.d. , Ljig
26.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Granit Peščar a.d. , Ljig
26.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
26.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
25.12.2017.Dan dividende za 2017. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.12.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17169
25.12.2017.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
25.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
25.12.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
25.12.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Beograd
25.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
25.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.12.2017.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Dunav a.d. , Apatin
25.12.2017.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Dunav a.d. , Apatin
25.12.2017.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
25.12.2017.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
25.12.2017.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Futurum a.d. , Beograd
22.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
21.12.2017.Obaveštenje o stečenim sopstvenim akcijama - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
21.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
21.12.2017.Izmenjena ponuda za preuzimanje akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
21.12.2017.Izmenjen skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
21.12.2017.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.12.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.12.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
21.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
21.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
21.12.2017.Predlog izmene Osnivačkog akta - Pomoravlje a.d. , Beograd
21.12.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
20.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Potisje precizni liv a.d. , Ada
20.12.2017.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
20.12.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
20.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
20.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
20.12.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
20.12.2017.Obaveštenje o isplati III kupona - Grad, Šabac
20.12.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
19.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - IPM "ZMAJ" a.d., Zemun
19.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
18.12.2017.Odluka Skupštine akcionara o prodaji dela imovine- Fasil a.d. , Arilje
18.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 09.12.2017. godine i nastavak sednice 16.12.2017. godine - Fasil a.d. , Arilje
18.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
18.12.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - BB Trade ad Žitište
18.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
18.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
15.12.2017.Odbor direktora usvojio korporativnu strategiju razvoja do 2025. godine - NIS a.d., Novi Sad
15.12.2017.Odluka o prekidu sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. Arilje
15.12.2017.Nacrt odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex- 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Nacrt Odluke o promeni pravne forme - 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Predlog odluke o izmeni Osnivačkog akta - 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
14.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
13.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
13.12.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sunce a.d. , Sombor
13.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
13.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
13.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
13.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
12.12.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hajdučica a.d. , Hajdučica
12.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
12.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
12.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
11.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
11.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
11.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
11.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
11.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
11.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
11.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
11.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
11.12.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
08.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
08.12.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
08.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
08.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
08.12.2017.Obaveštenje o isplati međudividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
07.12.2017.Odluka o pokriću gubitka - Minel export import a.d. , Beograd
07.12.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel export import a.d. , Beograd
07.12.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Centroprom a.d. , Beograd
07.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
07.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
06.12.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Minel export import a.d. , Beograd
06.12.2017.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Žitopromet a.d. , Zaječar
06.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
05.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
05.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
05.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Izolir a.d. , Zrenjanin
05.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centar GD a.d. , Beograd
05.12.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
05.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
05.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
04.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
04.12.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dunav a.d. , Apatin
01.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
01.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
01.12.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
01.12.2017.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
01.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
01.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd