U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za septembar 2013 godine

30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.09.2013.Korigovani konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.09.2013.Korigovani konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
30.09.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Pomoravlje a.d. , Beograd
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
30.09.2013.Predlog Statuta - FKL a.d. , Temerin
30.09.2013.Dopunjen polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.09.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.09.2013.Dopunjen godišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
30.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
30.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
30.09.2013.Dopunjen Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
27.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
27.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
27.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
27.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
27.09.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Tisa a.d. , Senta
27.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
27.09.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Polet a.d. , Hrtkovci
26.09.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
26.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
26.09.2013.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
26.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alba a.d. , Novi Sad
26.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
26.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac - TKOSM
26.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.09.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
25.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
25.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Citadel Investments a.d., Beograd
25.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica
25.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
25.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
25.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
25.09.2013.Dopuna sazivanja Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
25.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
25.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kikinda
24.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
24.09.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
24.09.2013.Dopunjen Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
23.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan MMIP a.d. , Beograd
23.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
23.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
23.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
23.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Naša škola a.d. , Obrenovac
23.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Beograd
20.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
20.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
20.09.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi a.d. , Požarevac
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trešnjica a.d. , Požega
20.09.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jelen do a.d. , Jelen Do
20.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Banini a.d. , Kikinda
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
20.09.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
20.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
19.09.2013.Poslovna vest - Sklopljen novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
19.09.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
19.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
19.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
19.09.2013.Dopunjen Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Autoprevoz a.d. , Čačak
19.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Beograd
19.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
19.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
18.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
18.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
18.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
18.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
18.09.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
18.09.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - David Pajić Daka a.d., Beograd
18.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jugohemija a.d. , Beograd
17.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
17.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Ečka a.d. , Lukino Selo
17.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
16.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
16.09.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
16.09.2013.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
16.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Radijator a.d. , Zrenjanin
16.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kelebija a.d. , Kelebija
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IMT a.d. , Beograd
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
13.09.2013.Odložena Skupština akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
13.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
13.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi a.d. , Požarevac
13.09.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.09.2013.Odložena Skupština akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.09.2013.Obaveštenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Žitobanat a.d. , Vršac
13.09.2013.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Labudovo okno a.d., Bela Crkva
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
12.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
12.09.2013.Rešenje Privrednog suda - Keramika a.d. , Mladenovac
12.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Simpo a.d. , Vranje
12.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Simpo a.d. , Vranje
12.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
12.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
11.09.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
11.09.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
11.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
11.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
11.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
11.09.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jabuka a.d., Pančevo
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
10.09.2013.Prečišćen tekst Ugovora o osnivanju - Credy banka a.d. , Kragujevac
10.09.2013.Prečišćen tekst Statuta - Credy banka a.d. , Kragujevac
10.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
10.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
10.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
10.09.2013.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.09.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
10.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
09.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu- Žitopek a.d. , Niš
09.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
09.09.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo - STTM
06.09.2013.Rešenje o utvrđivanju datuma i indikativne cene za prvo trgovanje akcijama na Open Marketu - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
06.09.2013.Sazivanje Vanredne skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
06.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Tekstil a.d. , Leskovac
06.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
06.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
06.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
06.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
05.09.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
05.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
05.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
05.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Elektrotehna a.d. , Niš
05.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
05.09.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
05.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
04.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Kavim Raška a.d., Raška
04.09.2013.Promena poslovnog imena banke - Credy banka a.d. , Kragujevac
04.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
04.09.2013.Obaveštenje o isplati međudividende - Niva a.d. , Novi Sad
04.09.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jelen do a.d. , Jelen Do
04.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd
04.09.2013.Obaveštenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Dunav Grocka a.d. , Grocka
03.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Mišljenje Odbora direktora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
03.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
03.09.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - UTP Morava a.d. , Čačak
03.09.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
03.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Dunav Grocka a.d. , Grocka
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Radijator a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Niška mlekara a.d. , Niš
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
03.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Dimničar a.d. , Beograd
03.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Tehnika a.d. , Vršac
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Galeb GTE a.d. , Beograd
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Galeb GTE a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Autoprevoz a.d. , Čačak
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Stari grad a.d. , Čačak
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Morava prom a.d. , Lapovo
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Dimničar a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
02.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Lasta a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Lasta a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
02.09.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
02.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Telefonija a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Diva trade a.d., Valjevo
02.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
02.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.09.2013.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd