U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2016 godine

31.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
31.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
31.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
31.10.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Madera a.d. , Beograd
28.10.2016.Poziv za Vanrednu Skupštinu akcionara - Bačka a.d., Sivac
28.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
28.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
28.10.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
28.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.10.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
27.10.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - God a.d. , Đunis
26.10.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
26.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
25.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Užice
25.10.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d., Aleksandrovac
24.10.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16145
24.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
24.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
24.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10, Beograd
21.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
21.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
20.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
20.10.2016.Poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
20.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
20.10.2016.Otkazana Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
19.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Čelarevo
19.10.2016.Poslovna vest - Ugovoren novi posao u Rusiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.10.2016.Ostale informacije - Odluka o neusvajanju fin izveštaja za 2015. godinu TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Odluka o neusvajanju godišnjeg izveštaja - TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Ugovor o osnivanju - Halkbank a.d. , Beograd
19.10.2016.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
18.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
18.10.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
18.10.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
18.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
17.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
17.10.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
14.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
14.10.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
14.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
13.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
13.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nacional a.d. , Beograd
13.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
11.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine sa Odlukom o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva - FAP Korporacija ad Priboj
11.10.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Nedić agrar a.d. , Bočar
11.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
10.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
10.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.10.2016.Ostale informacije - FAP a.d. , Priboj
10.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija (osnovni tekst) - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
10.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija (skraćeni tekst) - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
07.10.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - 7. Juli a.d. , Sirig
07.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
07.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
07.10.2016.Izmena poziva za sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
06.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
06.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
06.10.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.10.2016.Ostale informacije - Marfin bank a.d. , Beograd
06.10.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Proleter a.d. , Ivanjica
06.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
05.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
05.10.2016.Predlog Statuta - prečišćen tekst - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
04.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
04.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
03.10.2016.Izveštaj sa Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
03.10.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Podunavlje a.d. , Čelarevo
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.10.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Futurum a.d. , Beograd
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun od 30.09.2016.
03.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nedić agrar a.d. , Bočar
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd