U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2014 godine

31.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
31.10.2014. Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2014. godine 5.11.2014. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
31.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
31.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
31.10.2014.Predlog izmena Osnivačkog akta - Niva a.d. , Žabalj
31.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Niva a.d. , Žabalj
31.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
30.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
30.10.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
30.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
30.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
30.10.2014.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
30.10.2014.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
30.10.2014.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
29.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
29.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
29.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
29.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
29.10.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
28.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
28.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
28.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
28.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
28.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
28.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
27.10.2014.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
27.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
27.10.2014.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Sreten Gudurić a.d. , Užice
27.10.2014.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
27.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
27.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
27.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
27.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
27.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
27.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Progres a.d. , Mladenovac
27.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
27.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
27.10.2014.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
27.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
24.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
24.10.2014.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
24.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
24.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
24.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
24.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
24.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
23.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
23.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budimka a.d. , Požega
22.10.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Minel export import a.d. , Beograd
22.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
22.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
22.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Tekstil a.d. , Leskovac
22.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
22.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
21.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
21.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
21.10.2014. Obaveštenje o povećanju osnovnog kapitala - FKL a.d. , Temerin
21.10.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - FKL a.d. , Temerin - FKLT
20.10.2014.Odluka Nadzornog Odbora Mlekara a.d. Subotica - Usvajanje nacrta Ugovora o pripajanju Imlek a.d. Beograd - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
20.10.2014.Nacrt Ugovora o statusnoj promeni - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
20.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
20.10.2014.Odluka Nadzornog Odbora - Usvajanje nacrta Ugovora o pripajanju Imlek a.d. Beograd - Mlekara a.d. , Subotica
20.10.2014.Nacrt Ugovora o statusnoj promeni - Mlekara a.d. , Subotica
20.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nissal a.d. , Niš
20.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Morava prom a.d. , Lapovo
20.10.2014.Izveštaj o povećanju kapitala - Morava prom a.d. , Lapovo
20.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
20.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
20.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
17.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
17.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Ključ a.d. , Kladovo
17.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
17.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
17.10.2014.Obaveštenje za javnost - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
17.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
16.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
16.10.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Morava prom a.d. , Lapovo
16.10.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
16.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
15.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
15.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
15.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
15.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
15.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
15.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlin a.d. , Bela Crkva
15.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara a.d. , Bela Crkva
14.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
14.10.2014.Poslovna vest - Tigar a.d. , Pirot
14.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Intersilver a.d. , Zemun
14.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
14.10.2014.Godišnji izveštaj - Jugoelektro a.d. , Beograd - JGELM
13.10.2014.Nacrt Ugovora o pripajanju AD Mlekara Subotica - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
13.10.2014.Odluka o statusnoj promeni pripajanja AD Mlekara Subotica - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
13.10.2014.Nacrt Ugovora o pripajanju - Mlekara a.d. , Subotica
13.10.2014.Odluka o usvajanju Ugovora o statusnoj promeni pripajanja - Mlekara a.d. , Subotica - MLSU
13.10.2014.Obaveštenje o danu isplate dividende - Unior Components a.d. , Kragujevac
13.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
13.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
13.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Vior Velika Morava a.d. , Beograd
13.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
10.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
10.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte u restrukturiranju a.d. , Beograd
10.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
10.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
10.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Smederevo
10.10.2014.Dopunjen godišnji izveštaj za 2013. godinu - Megalit Šumnik a.d. , Raška
10.10.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
10.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
10.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
09.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Ključ a.d. , Kladovo
09.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
09.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
09.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Progres a.d. , Mladenovac
08.10.2014.Predlog izmena Statuta - Dimničar a.d. , Beograd
08.10.2014.Dopuna dnevnog reda - Sazivanja Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
08.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
08.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
08.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo - MRVPL
08.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
07.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
07.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
07.10.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
06.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
06.10.2014.Dopunjen Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.10.2014.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
06.10.2014.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jugošped a.d. , Beograd
06.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
06.10.2014.Korigovani konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - FAP a.d. , Priboj
06.10.2014.Korigovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Fap Famos a.d., Beograd
06.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Revnost a.d. , Novi Sad
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
06.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Gasalarm a.d. , Beograd
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz a.d. , Čačak
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
03.10.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
03.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Pekara a.d. , Bela Crkva
03.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Mlin a.d. , Bela Crkva
03.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
03.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
03.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
03.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lepenski vir a.d. , Pećinci
03.10.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Proel a.d. , Požarevac
03.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
02.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
02.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
02.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
02.10.2014.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Nišauto holding a.d. , Niš
02.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Nišauto holding a.d. , Niš
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
02.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
01.10.2014.Korigovani konsolidovani Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
01.10.2014.Korigovani Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
01.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
01.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
01.10.2014.Konoslidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
01.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
01.10.2014.Obaveštenje o isplati dividende - Unior Components a.d. , Kragujevac
01.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
01.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
01.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas - SKVB
01.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd