U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2019 godine

31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
31.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
31.12.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
30.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
30.12.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kolut a.d. , Kolut
30.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
30.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
27.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
27.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Avala a.d. , Požarevac
27.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Dunav a.d., Smederevo
26.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
25.12.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta - EIBB
25.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BAS a.d. , Beograd
25.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
25.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - skraćeni tekst -Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem a.d. , Beograd
24.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
24.12.2019.Obaveštenje o isplati V kupona - Grad, Šabac
24.12.2019.Odluka o prestanku svojstva javnog društva - Niš ekspres a.d., Niš
24.12.2019.Izmena Statuta - Niš ekspres a.d., Niš
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Severtrans a.d. , Sombor
23.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Inex Loris a.d. , Beograd
23.12.2019.Završni račun budžeta za 2017. godinu - Grad, Šabac
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Završni račun budžeta za 2018. godinu - Grad, Šabac
23.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
20.12.2019.Odbor direktora usvojio biznis plan za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
20.12.2019.Održana CXXXIX pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
19.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
19.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.12.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vatroservis a.d., Novi Sad
18.12.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.12.2019.Obaveštenje - municipalne obveznice - Grad, Šabac
17.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
17.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
17.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
16.12.2019.Sazivanje ponovljene redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
16.12.2019.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - Dunav a.d., Smederevo
16.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
16.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.12.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.12.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
13.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Napredak a.d. , Pirot
12.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
10.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
10.12.2019.Odluka o drugoj tački dnevnog reda Skupštine akcionara od 06.12.2019. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
10.12.2019.Odluka o prvoj tački dnevnog reda Skupštine akcionara od 06.12.2019. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
10.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
09.12.2019.Odluka sa Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Odluka sa Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Sazivanje 50. vanredne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
09.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
06.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
06.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
06.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
06.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
05.12.2019.Obaveštenje o isplati međudividende u 2019.godini
03.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
03.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
02.12.2019.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
02.12.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PD Erozija ad Valjevo
02.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
02.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd