U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2010 godine

31.03.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
31.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd - TGAS
31.03.2010.Sazivanje XXV redovne sednice Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
31.03.2010.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2009.godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.03.2010.Napomene uz finansijski izveštaj na dan 31.12.2009.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.03.2010.Finansijski izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
31.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
31.03.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
31.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. , Beograd
30.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Angropromet a.d., Niš
30.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Voćar a.d. , Beograd
30.03.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju VIII redovne (godišnje) Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
30.03.2010.Obaveštenje o uspešnosti ponude za sticanje sostvenih akcija - Plima M a.d. , Kruševac
30.03.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
30.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
30.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
30.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
30.03.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Termika a.d. , Beograd
30.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010.. godine - Termika a.d. , Beograd
30.03.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Termika a.d. , Beograd
29.03.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
29.03.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
29.03.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.03.2010.Odluka Upravnog odbora o promeni datuma i Dnevnog reda zakazane redovne sednice Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
29.03.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
29.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
29.03.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.03.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
29.03.2010.Sazivanje 14. redovne sednice Skupštine akcionara - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan
29.03.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
29.03.2010.Sazivanje 38.redovne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
29.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
26.03.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd
26.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Granexport a.d. , Pančevo
26.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Rapid a.d. , Beograd
26.03.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.03.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
26.03.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Centar a.d. , Beograd
26.03.2010.Poziv sa izveštajem o sazivanju godišnje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
26.03.2010.Najava dostavljanja finansijskih izveštaja za period 01.01. do 31.12.2009.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
26.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
26.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
26.03.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
26.03.2010.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
25.03.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
25.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Agrobegeč a.d. , Begeč
24.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Surdulica
24.03.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
24.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
24.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
24.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Rubin a.d. , Kruševac
24.03.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Termika a.d. , Beograd
24.03.2010.Napomena uz finansijske izveštaje za 2009. godinu - Tigar a.d. , Pirot
24.03.2010.Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od.01.01.2009.do 31.12.2009.godine - Tigar a.d. , Pirot
24.03.2010.Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2009. do 31.01.2009.godine - Tigar a.d. , Pirot
24.03.2010.Bilans uspeha u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009.godine - Tigar a.d. , Pirot
24.03.2010.Bilans stanja na dan 31.12 2009.godine - Tigar a.d. , Pirot
23.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
23.03.2010.Neodržavanje i ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica
23.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
23.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
23.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Užar a.d. , Beograd
23.03.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nama a.d. , Šabac
22.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
22.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Želvoz a.d. , Smederevo
22.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
22.03.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
22.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aeroklima a.d. , Beograd
22.03.2010.Izveštaj sa održane redovne godišnje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
22.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
22.03.2010.Sazivanje redovne 48.sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
22.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GIK Banat a.d. , Zrenjanin
22.03.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - 6. oktobar a.d. , Pančevo
22.03.2010.Finansijski izveštaj za 2009.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
19.03.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ciglana a.d. , Bajmok
19.03.2010.Poziva za godišnju sednicu Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
19.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
19.03.2010.Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 21.03.2007. - 26.02.2010.godine - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
19.03.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
19.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
19.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
19.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
18.03.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
18.03.2010.Sazivanje IV vanredne Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
18.03.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
18.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
18.03.2010.Poziv za sednicu Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
18.03.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
18.03.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju godišnje Skupštine akcionara - Aleva a.d. , Novi Kneževac
18.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
18.03.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
17.03.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Straževica a.d. , Batočina
17.03.2010.Odluka Upravnog odbora o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Komgrap a.d. , Beograd
17.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
17.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Pupin Telecom a.d. , Beograd
17.03.2010.Izveštaj o ishodu javne ponude - Kozara a.d. , Čestereg
17.03.2010.Izveštaj sa održane 18. vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
17.03.2010.Odluke redovne Skupštine akcionara - Livnica preciznih odlivaka a.d. , Ada
16.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
16.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
16.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
16.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Uzor a.d. , Novi Sad
16.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
16.03.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Izoprogres a.d. , Beograd
16.03.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
16.03.2010.Odlaganje i ponovno sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica
16.03.2010.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
16.03.2010.Sazivanje 35.redovne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
16.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
16.03.2010.Napomene uz finansijski izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
16.03.2010.Finansijski izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
15.03.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. , Kula
15.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.03.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Straževica a.d. , Batočina
15.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Inicijal a.d. , Beograd
15.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
15.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
15.03.2010.Izveštaj o uspešnosti XX emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Credy banka a.d. , Kragujevac
15.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.03.2010.Ugovoren novi posao u Gani vredan 28 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
12.03.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Hidroinvest a.d., Beograd
12.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
12.03.2010.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
12.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
12.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Amb grafika a.d. , Novi Sad
11.03.2010.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za period 01.januar - 31.decembar 2009.godine - Alfa plam a.d. , Vranje
11.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. , Beograd
11.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
11.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Javna skladišta a.d. , Subotica
11.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Omnikomerc a.d. , Beograd
11.03.2010.Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
11.03.2010.Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
11.03.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
11.03.2010.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za period januar - decembar 2009.godine - Tigar a.d. , Pirot
11.03.2010.Bilans uspeha i Bilans stanja i napomene uz bilanse za 2009.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
11.03.2010.Finansijaki izveštaj za 2009.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Ogrev a.d. , Zrenjanin
10.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Mlinoservis a.d. , Novi Sad
09.03.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Metal a.d. , Aranđelovac
09.03.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
09.03.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
09.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Autoprevoz a.d. , Čačak
09.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Higijena a.d. , Beograd
08.03.2010.Izveštaj o izdavanju običnih akcija XX emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala - Credy banka a.d. , Kragujevac
08.03.2010.Izveštaj o izdavanju emisije običnih akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti - Credy banka a.d. , Kragujevac
08.03.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
08.03.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Alpine Dolomit a.d. , Petrovac na Mlavi
08.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Koncern fabrika vagona a.d. , Kraljevo
08.03.2010.Sazivanje 18. vanredne sednice Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
08.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
08.03.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
08.03.2010.Najava dostavljanja finansijskog izveštaja za 2009.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.03.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
05.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
05.03.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
05.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
05.03.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
05.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Termovent a.d. , Beograd
04.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
04.03.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metal a.d. , Aranđelovac
04.03.2010.Napomene uz Bilans uspeha na dan 31.12.2009.godine - Soja protein a.d. , Bečej
04.03.2010.Napomene uz Bilans stanja na dan 31.12.2009.godine - Soja protein a.d. , Bečej
04.03.2010.Bilans stanja i Bilans uspeha na dan 31.12.2009.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
03.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
03.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
03.03.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Mlekara Mladost a.d. , Kragujevac
03.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
02.03.2010.Odluke sa održanih sednica Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
02.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
02.03.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
02.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
02.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Dimničar a.d., Novi Sad
02.03.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
02.03.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
02.03.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Higijena a.d. , Beograd
01.03.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.03.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Balkanbelt a.d. , Beograd
01.03.2010.Javni poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
01.03.2010.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za period I - XII 2009.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 03.10.2023.
430.874.797.116 RSD
3.677.058.703 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
03.10.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ruma fabrika kože a.d. u stečaju, Ruma - RUMA
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin