U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jun 2020 godine

30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nolit a.d. , Beograd
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Savremena a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
30.06.2020.Odluke sa redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - 4. juli a.d. , Crvenka
30.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.06.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Centroistok a.d. , Bor
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - tehnička ispravka - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
30.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Žitosrem a.d. , Inđija
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitosrem a.d. , Inđija
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rapid a.d. , Apatin
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica konsolidovani
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
30.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Velprom a.d. , Aleksinac
30.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i mišljenja revizora za 2019. - Velprom a.d. , Aleksinac
30.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
30.06.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
30.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
30.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Eprom a.d. , Smederevska Palanka
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2019. godini - Severni Banat a.d. , Kikinda
29.06.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Inos metalbiro a.d. , Beograd
29.06.2020.Izjava o pokriću gubitka za 2019. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
29.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
29.06.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Budućnost a.d., Preševo
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i pokriću gubitka za 2019. godinu - Budućnost a.d., Preševo
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sigma a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kavim Raška a.d., Raška
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji izveštaj izdavaoca za 2019. godinu - Rad a.d. , Beograd
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
29.06.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
29.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sremput a.d. , Ruma
29.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
29.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
29.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
29.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.06.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
26.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
26.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.06.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
26.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
26.06.2020.Zapisnik sa Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
26.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - BAS a.d. , Beograd
26.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
26.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
26.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
25.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
25.06.2020.Odluka o pokriću gubitka - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
25.06.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
25.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
25.06.2020.Obaveštenje akcionarima i javnosti u vezi sa UPPR-om - Rimex a.d. , Beograd
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
25.06.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
25.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
25.06.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Proleter a.d. , Arilje
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
25.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.06.2020.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
24.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sloga a.d. , Kać
24.06.2020.Izveštaj sa održane I redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
24.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
24.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
24.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
24.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
24.06.2020.Odluka Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. Beograd
24.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
24.06.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
24.06.2020.Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
24.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ciglana a.d. , Titel
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
23.06.2020.Odluka o isplati dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Izveštaj sa odlukama sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
23.06.2020.Predlog Statuta - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
23.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
23.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
23.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
23.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
23.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
23.06.2020.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Impol Seval a.d. Sevojno
22.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Impol Seval a.d. Sevojno
22.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Impol Seval a.d. Sevojno
22.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.06.2020.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
22.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
22.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Insa a.d. , Zemun
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
22.06.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
22.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kadinjača a.d. , Užice
22.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
22.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
22.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
22.06.2020.Predlog izmene i dopune Statuta - Srbijaput a.d. , Beograd
22.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
19.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Srbijaput a.d. , Beograd
19.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
19.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Ostale informacije - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Ostale informacije - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hempro a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hempro a.d. , Beograd
19.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
19.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
19.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
19.06.2020.Odložena Skupština akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
19.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
19.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Olduka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
19.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
18.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
18.06.2020.Ostale informacije - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
18.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
18.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
18.06.2020.Predlog Odluke o izmeni Statuta društva - STUP Vršac a.d. , Vršac
18.06.2020.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
18.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
18.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - MB
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
18.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara sa ispravljenom tehnickom greškom - Insa a.d. , Zemun
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
18.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
18.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
18.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
18.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
18.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
17.06.2020.Uključenje na Open Market - GP Izgradnja a.d. , Valjevo - IZGR
17.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
17.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
17.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
17.06.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo -ŽN
17.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - Drustvo
16.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
16.06.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
16.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
16.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
16.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
16.06.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
16.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
16.06.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
16.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
16.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
16.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
15.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd
15.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
15.06.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
15.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
15.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - Drustvo
15.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godine - Trivit Pek a.d. , Vrbas
15.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
15.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
12.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
12.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
12.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
12.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac- Dopuna dnevnog reda
12.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
11.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
11.06.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
11.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
11.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
11.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
11.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
11.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
11.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raketa a.d. , Sevojno
11.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
11.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
10.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
10.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
10.06.2020.Statut - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
10.06.2020.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
10.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
10.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - BB
10.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka ad Sivac
09.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
09.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
09.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
09.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
09.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
09.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
09.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Bačka a.d., Sivac
09.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
09.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
08.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
08.06.2020.Sazivanje rredovne Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
08.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
08.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Koncern a.d. , Beograd
08.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
08.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
05.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
05.06.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
05.06.2020.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Betonjerka a.d., Sombor
05.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
05.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
05.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
05.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
05.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
05.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
05.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
04.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
04.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vagar a.d. , Futog
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
04.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Potisje precizni liv ad Ada
04.06.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
04.06.2020.Uključenje na Open Market - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica - MITRS
04.06.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
04.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
04.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
04.06.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
03.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
03.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
03.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
03.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Woksal a.d. , Užice
03.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
02.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - (ispravka tehničke greške) - Glas Podrinja a.d. , Šabac
02.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
02.06.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
02.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
02.06.2020.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.06.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
02.06.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
02.06.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
02.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
02.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
02.06.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
02.06.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
01.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
01.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
01.06.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
01.06.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
01.06.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
01.06.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd