U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2021 godine

26.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Sazivanje vanrredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
26.02.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.02.2021.Rezultati NIS grupe u 2020. godini pod uticajem pandemije - NIS a.d., Novi Sad
25.02.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
25.02.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dijamant a.d. , Zrenjanin
25.02.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
24.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
24.02.2021.Ključni nerevidirani finansijski podaci za 2020. KB i KB Grupa - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.02.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
23.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - MPP Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.02.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - STUP Vršac a.d. , Vršac
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Predlog Statuta - Rapid a.d. , Apatin
22.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
19.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
19.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Rapid a.d. , Apatin
18.02.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
18.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
18.02.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd - HDRT
18.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
17.02.2021.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.02.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.02.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.02.2021.Obaveštenje Društva o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
12.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
11.02.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
11.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Rapid a.d. , Apatin
11.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
11.02.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.02.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
10.02.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
10.02.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rapid ad Apatin
10.02.2021.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
09.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
09.02.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
09.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
09.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
08.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
05.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
05.02.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
04.02.2021.Izveštaj sa održane CLVII pisane sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
04.02.2021.Poslovna informacija - Novi menadžment dobio saglasnost NBS - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.02.2021.Obaveštenje o informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Vojvodina a.d. , Sombor
04.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
03.02.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Betonjerka a.d., Sombor
03.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
03.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
03.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
02.02.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
01.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
01.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
01.02.2021.Poslovna informacija u vezi sa održanom vanrednom Skupštinom akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.02.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
01.02.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd