U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2013 godine

31.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
31.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Požarevac
31.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
31.07.2013.Misljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Neoplanta a.d. , Novi Sad
31.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
31.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
31.07.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Alba a.d. , Novi Sad
31.07.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Voćno lozni rasadnik a.d. , Žabari
31.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
31.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
31.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
31.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
30.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sreten Gudurić a.d. , Užice
30.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kofeniks ozelenjavanje a.d. , Kosjerić
30.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
30.07.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Voćno lozni rasadnik a.d. , Žabari
30.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
30.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
30.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
30.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
30.07.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
30.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
30.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.07.2013.Polugodišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.07.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Autopromet a.d. , Niš
29.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
29.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
29.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. - Dopuna - Stoteks a.d. , Beograd
29.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
29.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kikinda
29.07.2013.Izmene Osnivačkog akta - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
29.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
26.07.2013.Predstavljeni nekonsolidovani razultati poslovanja za prvo polugodište 2013.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Morava prom a.d. , Lapovo
26.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Bioprotein a.d. , Beograd
26.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
26.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Koprodukt a.d. , Novi Sad
26.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
26.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - HUP Balkan a.d. , Leskovac
26.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Montinvest a.d. , Beograd
26.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukras a.d. , Novi Pazar
25.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
25.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Naša škola a.d. , Obrenovac
25.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
25.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
25.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intersilver a.d. , Zemun
25.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo u restrukturiranju a.d. , Neuzina
25.07.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
25.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
25.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
24.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišmont a.d. , Niš
24.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
24.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
24.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
24.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
24.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
24.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
24.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
24.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gibnjara a.d. , Kraljevo
24.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
24.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zajača a.d. , Loznica
24.07.2013.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
24.07.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
24.07.2013.Odluka o isplati dividende - Višnjica dućani a.d. , Beograd
24.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd
24.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
24.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo u restrukturiranju a.d. , Neuzina
24.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo u restrukturiranju a.d. , Neuzina
24.07.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
23.07.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Neoplanta a.d. , Novi Sad
23.07.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grupa Agregati a.d., Novi Sad
23.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grupa Agregati a.d., Novi Sad
23.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
23.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Futurum a.d. , Beograd
23.07.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
23.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
23.07.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
23.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
23.07.2013.Odložena Skupština akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
23.07.2013.Godišnji izveštajza 2012. godinu - Dopuna - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
23.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Čačak
23.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija brusnih alata a.d., Ada
23.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
23.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TE - TO a.d. , Senta
22.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
22.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
22.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav a.d. , Apatin
22.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
22.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej
22.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
22.07.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
22.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Diva trade a.d., Valjevo
22.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Kula
22.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Kula
22.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
22.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.07.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
19.07.2013.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Prime listing regulisanog tržišta - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.07.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.07.2013.Obaveštenje o novoj emisiji akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
19.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
19.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
19.07.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
19.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Paraćinka a.d. , Paraćin
19.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
19.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 1. maj a.d. , Niš
19.07.2013.Obaveštenje o isplati dividende za 2012. godinu - Termika a.d. , Beograd
19.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
19.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unifarm a.d. , Zemun
19.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
19.07.2013.Odložena Skupština akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
19.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
19.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
18.07.2013.Obaveštenje o završenoj ponudi za otuđenje sopstvenih akcija - Fap Famos a.d., Beograd
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
18.07.2013.Statut - Futurum a.d. , Beograd
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i promena osnovnih i poslovnih podataka - Futurum a.d. , Beograd
18.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad - VJDN
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
18.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoelektro a.d. , Beograd
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika a.d., Beograd
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
18.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
18.07.2013.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
18.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
18.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Granexport a.d. , Pančevo
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
18.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
18.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - TE - TO a.d. , Senta
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
17.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopex min liv a.d. , Niš
17.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
17.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin u restrukturiranju a.d. , Mladenovac
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
17.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Plastika a.d. , Nova Varoš
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
17.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš
17.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Betonjerka a.d., Sombor
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
17.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Holcim agregati a.d. , Popovac
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
17.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
17.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Alba a.d. , Novi Sad
17.07.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
17.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
17.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.07.2013.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spekta a.d. , Beograd
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
17.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
17.07.2013.Poslovna vest - Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
17.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
17.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Credy banka a.d. , Kragujevac
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Branko Perišić a.d. - u restrukturiranju, Kruševac
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Čačak
16.07.2013.Otkazana Skupština akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
16.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
16.07.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
16.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Smederevo
16.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost Jagodina a.d. , Jagodina
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost Jagodina a.d. , Jagodina
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
16.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sloga a.d. , Novi Pazar
16.07.2013.Korigovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. , Beograd
16.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
16.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
16.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
16.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
16.07.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Voćno lozni rasadnik a.d. , Žabari
16.07.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alba a.d. , Novi Sad
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
15.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
15.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grot a.d. , Vranje
15.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PIK 7. juli a.d. , Debrc
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
15.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Banini a.d. , Kikinda
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
15.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
15.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
15.07.2013.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
15.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Progres a.d. , Mladenovac
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Igma a.d. , Uljma
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
15.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
15.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
15.07.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
15.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Metaloplastika a.d. , Trstenik
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
15.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
15.07.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Požarevac
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bones Nacional a.d. , Beograd
15.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor Mermer a.d. , Užice
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
12.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
12.07.2013.Godišnji izveštaj dopunjen za 2012. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
12.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Goč a.d. , Trstenik
12.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
12.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
12.07.2013.Godišnji izveštaj dopunjen za 2012. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
12.07.2013.Godišnji izveštaj konsolidovani dopunjen za 2012. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Velika Plana
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Hrtkovci
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gasalarm a.d. , Beograd
12.07.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Autopromet a.d. , Niš
12.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Silos a.d. , Kovin
12.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
12.07.2013.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Neoplanta a.d. , Novi Sad
12.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
12.07.2013.Odluka o isplati dividende - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
12.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Naša škola a.d. , Obrenovac
12.07.2013.Informacija o poslovnim aktivnostima - Tigar a.d. , Pirot
12.07.2013.Godišnji izveštaj dopunjen za 2012. godinu - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
12.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Autosaobraćaj a.d. , Kragujevac
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. u restrukturiranju, Preševo
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
12.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intersilver a.d. , Zemun
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Toza Marković a.d. , Kikinda
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrometal a.d. , Beograd
11.07.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
11.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrovršac a.d., Vršac
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
11.07.2013.Obavestenje o prinudnom otkupu akcija - Jedinstvo a.d. , Kikinda
11.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stolarija a.d. , Titel
11.07.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stolarija a.d. , Titel
11.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Cooperativa a.d. , Beograd
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napred a.d. , Valjevo
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Guča a.d. , Guča
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
11.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
11.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šumadija a.d. , Rača
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Južna Morava u restrukturiranju a.d. , Niš
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plana Market a.d., Velika Plana
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
11.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlinprodukt a.d. , Ada
10.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
10.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
10.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
10.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
10.07.2013.Ispravka održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
10.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
10.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.07.2013.Ugovoren novi posao u Rusiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK 7. juli a.d. , Debrc
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fad a.d. , Gornji Milanovac
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovršac a.d., Vršac
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika hartije a.d., Beograd - FHBGD
10.07.2013.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2013. godine - Dopuna - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
10.07.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Trešnjica a.d. , Požega
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nišmont a.d. , Niš
10.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišmont a.d. , Niš
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nišmont a.d. , Niš
10.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišmont a.d. , Niš
10.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišmont a.d. , Niš
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nišmont a.d. , Niš
10.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
09.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
09.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin
09.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
09.07.2013.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
09.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
09.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kompas a.d. , Beograd
09.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kofeniks hemija a.d. , Kosjerić
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
09.07.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
09.07.2013.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
09.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
09.07.2013.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Superprotein a.d. , Zrenjanin
09.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalpromet a.d. , Kruševac
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
09.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Čačak
08.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
08.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beotrans a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Obnova a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
08.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Partizan MMIP a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partizan MMIP a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
08.07.2013.Odluka Nadzornog odbora - Mlekara a.d. , Subotica
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
08.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
08.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Ikarbus a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz a.d. , Čačak
08.07.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Voćno lozni rasadnik a.d. , Žabari
08.07.2013.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Šabac
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d. u restrukturiranju, Sivac
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
08.07.2013.Obaveštenje ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Montinvest a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
08.07.2013.Odložena Skupština akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
08.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Javna skladišta a.d. , Subotica
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
08.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Neoplanta a.d. , Novi Sad
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zdravlje a.d. , Leskovac
08.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
08.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Niva a.d. , Novi Sad
05.07.2013.Obaveštenje o dogadjajima od značaja za investicionu javnost - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Seme produkt a.d. , Čačak
05.07.2013.Obavestenje o isplati dividende za 2012. godinu - Astoria a.d., Beograd
05.07.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
05.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kikinda
05.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
05.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alltech Serbia a.d. , Senta
05.07.2013.Odložena Skupština akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
05.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
05.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
05.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad
05.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
05.07.2013.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o produženju privrmene obustave trgovanja - Dunav Grocka a.d. , Grocka
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
04.07.2013.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Požarevac
04.07.2013.Odložena Skupština akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
04.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
04.07.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
04.07.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
04.07.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.07.2013.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
04.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
04.07.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Donji Milanovac
04.07.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Inđija
04.07.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
04.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
04.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Public Consulting a.d., Beograd
04.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
04.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
04.07.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika ulja u restrukturiranju a.d. , Kruševac
04.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. - DOPUNA - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
04.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - DOPUNA - PP Pobeda a.d. , Pobeda
04.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - DOPUNA - PTK Panonija a.d. , Panonija
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
04.07.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jelen do a.d. , Jelen Do
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
04.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
03.07.2013.Odložena Skupština akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inos sinma a.d. , Sevojno
03.07.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Neoplanta a.d. , Novi Sad
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - FKL a.d. , Temerin
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
03.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
03.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
03.07.2013.Izveštaj sa održane 32. redovne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
03.07.2013.Izjava o pokriću gubitka za 2012. godinu - Junior a.d. , Brus
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
03.07.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
03.07.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Silos a.d. , Kovin
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Silos a.d. , Kovin
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
03.07.2013.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
03.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Trešnjica a.d. , Požega
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
03.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad - VJDN
03.07.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Diva trade a.d., Valjevo
03.07.2013.Odložena Skupština akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
03.07.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
03.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
02.07.2013.Odlaganje i ponavljanje XIV redovne sednice Skupštine akcionara - Telefonija a.d. , Beograd
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
02.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
02.07.2013.Izveštaj sa održane redovna Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
02.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Saša 2011 a.d., Novo Selo
02.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
02.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
02.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
02.07.2013.Obaveštenje o nastavku redovne skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
02.07.2013.Obaveštenje o nastavku redovne sednice skupštine - Putevi a.d. , Čačak
02.07.2013.Izveštaj sa ponovljene redovne skupštine održane 28.6.2013. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugometal a.d. , Beograd
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
02.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugošped a.d. , Beograd
02.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
02.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
02.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Prag a.d. , Beograd
02.07.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Zajača a.d. , Loznica
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
01.07.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Agrovet a.d. , Melenci
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
01.07.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
01.07.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
01.07.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fampharm a.d. , Kruševac
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
01.07.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 13:48:28Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd