U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jun 2017 godine

30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnika a.d. , Vršac
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Mlin a.d. , Bela Crkva
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlin a.d. , Bela Crkva
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Zmaj a.d. , Zemun
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja (redovnih i konsolidovanih) za 2016. - Zmaj a.d. , Zemun
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Čelik ad Bački Jarak
30.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2016. - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016 - Spektar invest a.d. , Paraćin
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.- Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.06.2017.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2016. - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.06.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.06.2017.Odluka o usvajanju pojedinačnog godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.06.2017.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Čokolend a.d. , Paraćin
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čokolend a.d. , Paraćin
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Čokolend a.d. , Paraćin
30.06.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Saobraćaj a.d. , Odžaci
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Saobraćaj a.d. , Odžaci
30.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
30.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tamnavaput a.d. , Ub
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tabak a.d. , Niš
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tabak a.d. , Niš
30.06.2017.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit Pek ad Vrbas
30.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
30.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
30.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.06.2017.Odluka o usvajanju mišljenja revizora - 7. Juli a.d. , Sirig
29.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 - 7. Juli a.d. , Sirig
29.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - 7. Juli a.d. , Sirig
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - 7. Juli a.d. , Sirig
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
29.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Stanservis a.d. , Beograd
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stanservis a.d. , Beograd
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
29.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
29.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. - Ikarbus a.d. , Beograd
29.06.2017.Odluka o konstatovanju gubitka - Sunce a.d. , Sombor
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sunce a.d. , Sombor
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
29.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
29.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Imos a.d. , Šid
29.06.2017.Odluka o usvajanju izveštaja - Imos a.d. , Šid
29.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
29.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. - Dopuna - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
29.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.06.2017.Godišnji konsolidodvani izveštaj za 2016. - FAP a.d. , Priboj
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Odluka o usvajanju mišljenja revizora o fin.izveštajima za 2016 - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Fadap a.d. , Vrdnik
29.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
29.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja izdavaoca - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
28.06.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. - Invest - Import a.d. , Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
28.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. - Invest - Import a.d. , Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
28.06.2017.Odložena Skupština akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Novi Sad
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proel a.d. , Beograd
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proel a.d. , Beograd
28.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Kavim Raška a.d., Raška
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kavim Raška a.d., Raška
28.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. - Kavim Raška a.d., Raška
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
28.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
28.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Ratar a.d. , Pančevo
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
28.06.2017.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - GZP Dom a.d., Beograd
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - GZP Dom a.d., Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - STUP Vršac a.d. , Vršac
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - STUP Vršac a.d. , Vršac
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
28.06.2017.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Rudo a.d. , Beograd
28.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Rudo a.d. , Beograd
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudo a.d. , Beograd
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudo a.d. , Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Loznicaelektro a.d. , Loznica
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Niš ekspres a.d., Niš
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Niš ekspres a.d., Niš
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Gradina a.d. , Užice
28.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
28.06.2017.Održana IX redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Sloga a.d. , Kać
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Kać
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
28.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja izdavaoca - Gradina a.d. , Užice
28.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja izdavaoca - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Građevinar ad Debeljača
28.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duga a.d. , Beograd
28.06.2017.Izjava o pokriću gubitka za redovan fin. izveštaj FAP a.d. , Priboj
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - FAP a.d. , Priboj
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
28.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
28.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Borac a.d. , Šurjan
28.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja izdavaoca - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
27.06.2017.Odluka o povlačenju akcija - Rotor a.d. , Zemun
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Sigma a.d. , Subotica
27.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Reč naroda a.d. , Požarevac
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
27.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
27.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
27.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Interservis a.d. , Futog
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Zimpa a.d. , Ub
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - 7. Juli a.d. , Sirig
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 27062017 - Kompanija Progres a.d. , Beograd
27.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kačarevo a.d., Kačarevo
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Miroč a.d. , Kladovo
27.06.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
27.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Miroč a.d. , Kladovo
27.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kačarevo a.d., Kačarevo
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2017.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
27.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
27.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
27.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
27.06.2017.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
27.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
27.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Odžačar a.d. , Sombor
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
27.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
27.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Odžačar a.d. , Sombor
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Odžačar a.d. , Sombor
27.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
27.06.2017.Obaveštenje o povećanju osnovnog kapitala - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
27.06.2017.Odluka o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.- Jadar a.d. , Loznica
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
27.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
27.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
27.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kopaonik a.d. , Beograd
26.06.2017.Godišnji izveštaj (dopunjen) - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
26.06.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17158
26.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
26.06.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17157
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
26.06.2017.Predlog odluke o usvajanju izmena Statuta - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
26.06.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara Projektbiro ad Sombor
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
26.06.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
26.06.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
26.06.2017.Odluka o usvajanju mišljenja revizora o fin. izveštajima za 2016. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
26.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 godinu - Severtrans a.d. , Sombor
26.06.2017.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Hotel Prag a.d. , Beograd
26.06.2017.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
26.06.2017.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora sa finansijskim izveštajima za 2016 godinu - Junior a.d. , Brus
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoterm a.d., Merošina
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoterm a.d., Merošina
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
26.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoterm a.d., Merošina
26.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Đuro Salaj a.d. , Beograd
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.06.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
26.06.2017.Ostale informacije - Isplata dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Izolir a.d. , Zrenjanin
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Cer a.d. , Čačak
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Junior a.d. , Brus
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Junior a.d. , Brus
26.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
26.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
23.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
23.06.2017.Ostale informacije - Saopštenje izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.06.2017.Odluka o usvajanju izvestaj revizora o izvršenoj reviziji FI za 2016.g. - Jadar a.d. , Loznica
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
23.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
23.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
23.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
23.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jadar a.d. , Loznica
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Reč naroda a.d. , Požarevac
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
23.06.2017.Odložena Skupština akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
23.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
23.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Izolir a.d. , Zrenjanin
23.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.06.2017.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.06.2017.Odluka o usvajanju Izvestaja nezavisnog revizora sa finansijskim izvestajima za 2016. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.06.2017.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja - Izolir a.d. , Zrenjanin
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
23.06.2017.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
23.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
22.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
22.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Novitet a.d. , Novi Sad
22.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Novitet a.d. , Novi Sad
22.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Novitet a.d. , Novi Sad
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
22.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nama a.d. , Šabac
22.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
22.06.2017.Ostale informacije - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
22.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
22.06.2017.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
22.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
22.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
22.06.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - IO Beograd a.d. , Beograd
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
22.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Apatin
22.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Apatin
22.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - dopunjen - Žitosrem a.d. , Inđija
22.06.2017.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2016. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
22.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Stakloreklam a.d. , Lučani
21.06.2017.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
21.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
21.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
21.06.2017.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2016 - Excelsior a.d. , Beograd
21.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Excelsior a.d. , Beograd
21.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
21.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
21.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Impol Seval a.d. , Sevojno
21.06.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016.godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
21.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
21.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
21.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
21.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
21.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
21.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Sloga a.d. , Zrenjanin
21.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Zrenjanin
21.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
21.06.2017.Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja - FKL a.d. , Temerin
21.06.2017.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja - FKL a.d. , Temerin
21.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
21.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
21.06.2017.Odluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
21.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Luka Dunav a.d. , Pančevo
21.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - PD Zaječar a.d. , Zaječar
21.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
21.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
21.06.2017.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Dopuna O-ZU izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
21.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2017.Odluka o usvajnju izmena i dopuna Statuta - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2017.Statut prečišćen tekst - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka 2016. godine - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2016. godine - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Kikinda
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
20.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
20.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
20.06.2017.Dopuna dnevnog reda zakazane redovne Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
20.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i o raspodeli dobiti - Interšped a.d. , Subotica
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
20.06.2017.Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu - BAS a.d. , Beograd
20.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - BAS a.d. , Beograd
20.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Beograd
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
20.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
20.06.2017.Ispravljeno obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Avala a.d. , Požarevac
20.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Rimex a.d. , Beograd
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rimex a.d. , Beograd
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
20.06.2017.Obaveštenje o isplati dividende za 2016. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
20.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Aquatus a.d. , Beograd
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Aquatus a.d. , Beograd
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
20.06.2017.Izjava da nije usvojena odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
20.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severni Banat a.d. , Kikinda
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
20.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
20.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Projektni biro a.d. , Kikinda
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Projektni biro a.d. , Kikinda
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
20.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - PPT Inženjering a.d. , Beograd
20.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Inženjering a.d. , Beograd
20.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
20.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
20.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Mermer a.d. , Žagubica
19.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
19.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
19.06.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
19.06.2017.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
19.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
19.06.2017.Ispravljeno obaveštenje o isplati dividende - Alfa plam a.d. , Vranje
19.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
19.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
19.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
19.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Pinki a.d. , Zemun
19.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
19.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Voćar a.d. , Svilajnac
19.06.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
19.06.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
19.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i pokriću gibitka - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
16.06.2017.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti 6/0-40-289/133-17, od 16.6.2017. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
16.06.2017.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti 6/0-40-289/133-17, od 16.6.2017. godine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2017.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti 6/0-40-289/133-17, od 16.6.2017. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
16.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Madera a.d. , Beograd
16.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
16.06.2017.Odložena Skupština akcionara - Yumco a.d. , Vranje
16.06.2017.Rešenje o utvrđivanju datuma i indikativne cene za prvo trgovanje akcijama izdavaoca na Open Market - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
16.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
16.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
16.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
16.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
16.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.06.2017.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
16.06.2017.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Betonjerka a.d., Sombor
16.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
16.06.2017.Odluka o usvajanju kons.finan.izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Odluka o usvajanju kons.revizor.izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
16.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
16.06.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
15.06.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
15.06.2017.Odluka o usvajanju pojedinačnog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
15.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
15.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.06.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
15.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
15.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
15.06.2017.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
15.06.2017.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
15.06.2017.Odluka o statusnoj promeni - Neoprojekt a.d. , Beograd
15.06.2017.Obaveštenje o značajnim učešćima - Čelik ad Bački Jarak
15.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoprojekt a.d. , Beograd
15.06.2017.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Planinka a.d. , Kuršumlija
15.06.2017.Izmena Ponude za preuzimanje akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
14.06.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
14.06.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
14.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
14.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
14.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
14.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
14.06.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Čelik ad Bački Jarak
14.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
14.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
14.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dimničar a.d. , Beograd
14.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
14.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Agrosavez a.d. , Sombor
14.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Hotel Prag a.d. , Beograd
14.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hotel Prag a.d. , Beograd
14.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
14.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
14.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
14.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
14.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
13.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
13.06.2017.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - IO Beograd a.d. , Beograd
13.06.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - IO Beograd a.d. , Beograd
13.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
13.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
13.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
13.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goč a.d. , Trstenik
13.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
13.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
13.06.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - FKL a.d. , Temerin
13.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
13.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
13.06.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
13.06.2017.Odluka o usvajanju pojedinačnog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
13.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
13.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
13.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
13.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
13.06.2017.Ispravljen tekst zapisnika sa Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
13.06.2017.Odluka o poboljšanju uslova za sticanje sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
13.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
13.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
13.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
13.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
13.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
13.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
13.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
12.06.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Evropska banka za obnovu i razvoj, London
12.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
12.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
12.06.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Alfa plam a.d. , Vranje
12.06.2017.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Lipa ad Novi Pazar
12.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
12.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
12.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Central a.d. , Vrbas
12.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
12.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
09.06.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
09.06.2017.Ostale informacije - Neostar a.d. , Novi Sad
09.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
09.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
09.06.2017.Obaveštenje o održanoj Skupštini akcionara sa pripadajućim Odlukama - Ciglana ad Titel
09.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
09.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Peščara a.d. , Subotica
09.06.2017.Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine akcionara - Komgrad ad Subotica
09.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - PP Pobeda a.d. , Pobeda
09.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Pobeda a.d. , Pobeda
09.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - PTK Panonija a.d. , Panonija
09.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PTK Panonija a.d. , Panonija
09.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
09.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
09.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
08.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Poziv za ponovljenu 45. sednicu skupštine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
08.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
08.06.2017.Informacija o odlučivanju Komisije za Listing povodom zahteva izdavaoca za isključenje - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
08.06.2017.Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
08.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
08.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
08.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
08.06.2017.Dopuna dnevnog reda sazvane skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
08.06.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.06.2017.Odluke sa skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara 15062017. godine - Pomoravlje a.d. , Beograd
08.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Atelje a.d. , Novi Sad
08.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Atelje a.d. , Novi Sad
07.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.06.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.06.2017.Odluka o pokriću gubitka - Centroistok a.d. , Bor
07.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroistok a.d. , Bor
07.06.2017.Obaveštenje o ponovljenoj sednici Skupštine akcionara - Građevinar ad Debeljača
07.06.2017.Obaveštenje o neodržanoj sednici Skupštine akcionara - Građevinar ad Debeljača
07.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
07.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
07.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stanservis a.d. , Beograd
07.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
07.06.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
07.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
07.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
07.06.2017.Odluka o dopuni dnevnog reda sazvane redovne Skupštine akcionara - Čelik ad Bački Jarak
07.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
07.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
07.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
07.06.2017.Odluka o usvajnanju izveštaja o poslovanju 2016 godine - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
06.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ibar a.d. , Raška
06.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
06.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
06.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
06.06.2017.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
06.06.2017.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora finansijski izveštaji za 2016. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
06.06.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.06.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
06.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
06.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
06.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
06.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
06.06.2017.Korigovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jadran ad Nova Gajdobra
06.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
06.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
06.06.2017.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa pripadajućim Odlukama - Potisje precizni liv ad Ada
06.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
06.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
06.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2016. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
06.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
06.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
06.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.06.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17156
05.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
05.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
05.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
05.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
05.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
05.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
05.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
05.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Projektbiro ad Sombor
05.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PD Zaječar a.d. , Zaječar
05.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
05.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
05.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
02.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
02.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
02.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Zlatica a.d. , Lazarevo
02.06.2017.Ostale informacije - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
02.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
02.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
02.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planinka a.d. , Kuršumlija
02.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
02.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
02.06.2017.Obaveštenje u vezi sa Odlukom Odbora direktora o isključenju HoV sa Standard Listing-a i uključenju na Open Market - Alfa plam a.d. , Vranje
02.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
02.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Senta - promet a.d. , Senta
02.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
02.06.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Senta - promet a.d. , Senta
02.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
02.06.2017.Zapisnik sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
02.06.2017.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
02.06.2017.Predlog Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.06.2017.Predlog Statuta - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
02.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Sokolica a.d. , Despotovac
02.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama- Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.06.2017.Dopuna godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
02.06.2017.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
01.06.2017.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
01.06.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
01.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.06.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Pomoravlje Term a.d. , Niš
01.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
01.06.2017.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
01.06.2017.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
01.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.06.2017.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
01.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.06.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
01.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
01.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
01.06.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
01.06.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
01.06.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 03.10.2023.
430.874.797.116 RSD
3.677.058.703 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
03.10.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ruma fabrika kože a.d. u stečaju, Ruma - RUMA
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin