U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za 2021. godinu

31.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.12.2021.Odluka o prestanku svojstva javnog društva - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
30.12.2021.Odlukas o povlačenju akcija sa tržišta - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
30.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
29.12.2021.Otkazana Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.12.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
29.12.2021.Zaključenje ugovora o kupovini sirove nafte - NIS a.d., Novi Sad
28.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.12.2021.Otkazana Skupština akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
27.12.2021.Odluka Nadzornog odbora od 27.12.2021. godine o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd
27.12.2021.Odbor direktora NIS-a usvojio biznis plan za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
27.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
27.12.2021.NIS postao strateški partner HIP Petrohemije - NIS a.d., Novi Sad
24.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
24.12.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Inos metalbiro a.d. , Beograd
23.12.2021.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
23.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
22.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
22.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
22.12.2021.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Severtrans Sombor AD
21.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran ad Nova Gajdobra
21.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
20.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
20.12.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.12.2021.Ostale informacije - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
16.12.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
16.12.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
16.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
16.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.12.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
16.12.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.12.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
15.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
15.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
15.12.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
15.12.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
14.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.12.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
14.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
14.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
14.12.2021.Obavestenje o isplati VII kupona - Grad, Šabac
14.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.12.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
10.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
10.12.2021.Poslovna vest - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
09.12.2021.Odluka o povlačenju akcija i prestanku svojstva javnog društva - Borac a.d. , Šurjan
09.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
08.12.2021.Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
06.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
06.12.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
06.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
06.12.2021.Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd
06.12.2021.Predlog odluke o izmeni statuta - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.12.2021.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
03.12.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
03.12.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.12.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
02.12.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
01.12.2021.Odložena Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
01.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
30.11.2021.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Nama a.d. , Beograd
30.11.2021.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.11.2021.Sazivanje Vanredna sednica Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
30.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
30.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.11.2021.Predlozi odluka za vanrednu Skupštinu akcionara - Severtrans Sombor ad
30.11.2021.Nacrt Odluke o izmeni Statut - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
29.11.2021.Nacrt izmene i dopune Statuta - Jadran a.d., Nova Gajdobra
29.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
26.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
26.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
26.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
26.11.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.11.2021.Obaveštenje o promeni broja akcija - Dunav osiguranje a.d.o, , Beograd
26.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - predlog odluka Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
25.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
25.11.2021.Statut - Alfa plam a.d. , Vranje
25.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
24.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
24.11.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Rudo a.d. , Beograd - RUDO
23.11.2021.Obaveštenje Društva o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
23.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.11.2021.Obaveštenje akcionara o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
23.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
22.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
22.11.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.11.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.11.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
22.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
19.11.2021.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Predlog Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Predlog Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
18.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
18.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
17.11.2021.Održana CLXXI pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
17.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
16.11.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
16.11.2021.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
15.11.2021.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
15.11.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
10.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
10.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. god. - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.11.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
08.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
08.11.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
05.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.11.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
05.11.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
03.11.2021.Poslovanje NIS-a u 9 meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
03.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
03.11.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VIK a.d., Vršac
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
02.11.2021.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
02.11.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
02.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
01.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
01.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.10.2021.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija izdavaoca Lukoil Srbija a.d., Beograd
29.10.2021.Otkazana Skupština akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
29.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.10.2021.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad
27.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
27.10.2021.Poslovna vest - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.10.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.10.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
26.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
26.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
25.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.10.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
22.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
21.10.2021.Ostale informacije - Statusna promena pripajanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.10.2021.Predlog izmena Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.10.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
21.10.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
20.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
20.10.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
20.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
19.10.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Vojvodina a.d. , Sombor - VJSO
18.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
18.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
15.10.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
15.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
15.10.2021.Ostale informacije - Pinki a.d. , Zemun
15.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
15.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
13.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
13.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
13.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
12.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
11.10.2021.Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
11.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
11.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
08.10.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
08.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
08.10.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
07.10.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
07.10.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
06.10.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
05.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
05.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
05.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
04.10.2021.Informacije o promenama u upravljačkoj strukturi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.10.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
04.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
04.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
04.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
04.10.2021.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
04.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
01.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.10.2021.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
01.10.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VIK a.d., Vršac
30.09.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
30.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
30.09.2021.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.09.2021.Odluke Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.09.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.09.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
29.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
29.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
29.09.2021.izveštaj sa održane druge vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.09.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
27.09.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
27.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
27.09.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
24.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
24.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
23.09.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
22.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
22.09.2021.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - PP Miletić a.d. , Sombor
22.09.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
22.09.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Irmovo a.d. , Kisač
21.09.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
21.09.2021.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
21.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
20.09.2021.Ostale informacije - Goša montaža a.d. , Beograd
20.09.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
17.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.09.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - 7. Juli a.d. Beograd
17.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
16.09.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu (ispravka tehničke greške) - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.09.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
16.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
16.09.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
16.09.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
15.09.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kavim Raška a.d., Raška
15.09.2021.Predlog odluka za Skupštinu akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
15.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
15.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
14.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
14.09.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine - Goša FSO a.d. , Kragujevac
13.09.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
13.09.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
13.09.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
10.09.2021.Poziv za otkup sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
10.09.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
10.09.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
10.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
09.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
08.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
08.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
08.09.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
08.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
07.09.2021.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Minel Koncern a.d. , Beograd
07.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.09.2021.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
07.09.2021.Ostale informacije - Fadap a.d. , Vrdnik
07.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
07.09.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
06.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
06.09.2021.Odluka Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
06.09.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
02.09.2021.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Kavim Raška a.d., Raška
02.09.2021.Mišljenje Upravnog odbora o ponudi za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
02.09.2021.Mišljenje Izvršnog odbora o ponudi za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
02.09.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.09.2021.Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene - Imos a.d. , Šid
01.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
01.09.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
01.09.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
31.08.2021.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
31.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
31.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
30.08.2021.Obaveštenje o isplati dividende za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji pojedinačni izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.08.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
26.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRME
25.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
25.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
25.08.2021.Najava konosolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.08.2021.Najava dostavljanja i objave Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Komercijalna banka AD, Beograd
25.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
25.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Kavim Raška a.d., Raška
24.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Kavim Raška a.d., Raška
24.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
23.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
23.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
23.08.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Omoljica a.d. , Omoljica
20.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
19.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
19.08.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
19.08.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
19.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.08.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
19.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
18.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.08.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
16.08.2021.Izveštaj sa odlukama sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
16.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.08.2021.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2021.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.08.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Miletić a.d. , Sombor
12.08.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
12.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
12.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
10.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
10.08.2021.Odluka o pokretanju likvidacije - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.08.2021.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Borac a.d. , Šurjan
10.08.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
09.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
09.08.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.08.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
06.08.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.08.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
05.08.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Štamparija Borba a.d. , Beograd - SBRB
05.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
05.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
05.08.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Imos a.d. , Šid
05.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.08.2021.Revizorski izveštaj konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
05.08.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
04.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
04.08.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
03.08.2021.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.08.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
02.08.2021.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - PP Borac ad Šurjan
02.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Borac ad Šurjan
02.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Panonija a.d. , Pančevo
02.08.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
30.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.07.2021.Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti za 2020. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
30.07.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
29.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.07.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
29.07.2021.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
28.07.2021.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.07.2021.Poslovanje NIS-a u prvih 6 meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
27.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
27.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
26.07.2021.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
23.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
23.07.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
22.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
22.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Štamparija Borba a.d. , Beograd - SBRB
22.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
22.07.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
22.07.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
21.07.2021.Sazivanje ponovljene redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
21.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
21.07.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
21.07.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Imos a.d. , Šid
21.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja sa pratecim odlukama za 2020. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
20.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
19.07.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Tehnička ispravka - Odluka o raspodeli dobiti - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
16.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
16.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
16.07.2021.Ostale informacije - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
15.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.07.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
15.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
14.07.2021.Otkazana Skupština akcionara 30.06.2021. godine - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.07.2021.Ostale informacije - Vojvodina a.d. , Sombor
14.07.2021.Neodržana Skupština akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
14.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
14.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
13.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
12.07.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
12.07.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid
12.07.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid
12.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
12.07.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
12.07.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
12.07.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu sa odlukama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
12.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu sa odlukama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
12.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
12.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
12.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VIK a.d., Vršac
12.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - VIK a.d., Vršac
12.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
09.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
09.07.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
09.07.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
09.07.2021.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Tehnička ispravka Obaveštenja o nameri preuzimanja - PP Borac ad Šurjan
09.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
08.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
07.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv ad Ada
07.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
06.07.2021.Održana CLXV pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
06.07.2021.Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o izboru revizora - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - IO Beograd a.d. , Beograd
06.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
06.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
06.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica - FHMS
06.07.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - PTK Panonija a.d. , Panonija
05.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
05.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.07.2021.Neodržana Skupština akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za konsolidovane izveštaje za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2020. godinu - Yumco ad Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju fin.izveštaja, izveštaja o poslovanju i pokriću gubitka za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
02.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
02.07.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o izmenama Statuta - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - korigovan - PP Pobeda a.d. , Pobeda
01.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - korigovan - PTK Panonija a.d. , Panonija
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čokolend a.d. , Paraćin
01.07.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ALTA banka a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2020.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara ponovljen poziv - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godina - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
30.06.2021.Održana XIII redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Ostale usvojene odluke sa redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsol.izveštaja za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
29.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
29.06.2021.Otkazana Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Tehnogradnja ad Zrenjanin
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Vino župa ad Aleksandrovac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - BB Trade ad Žitište
28.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
28.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidov.fin. izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg reviz. izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Odluka o izmenama Statuta - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Potisje precizni liv ad Ada
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
28.06.2021.Odluka pokriću gubitka za 2020. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
25.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik ad Novi Sad
25.06.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
25.06.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
25.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
25.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Borac ad Šurjan
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi ad Kovin
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
24.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Tabak ad Niš
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Tabak ad Niš
24.06.2021.Zapisnik sa održane redvone Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o konstatovanju gubitka za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
24.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
23.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.06.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
23.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
21.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2021.Otkazana Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
21.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
18.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sava a.d. , Pećinci
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Venac a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kavim Raška a.d., Raška
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
17.06.2021.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.06.2021.Ostale informacije - Statusna promena pripajanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.06.2021.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje - PP Miletić a.d. , Sombor
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Irmovo a.d. , Kisač
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
16.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godina - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
16.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
16.06.2021.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
16.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
15.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
15.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
15.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
14.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
14.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. Beograd
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Izveštaj sa neodržane odložena Skupština akcionara - Yumco a.d. , Vranje
11.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
11.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.06.2021.Ispravka tehničke greške u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
10.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
10.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
10.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
10.06.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
10.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pinki a.d. , Zemun
10.06.2021.Odluka o usvajanju rvizorskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanih finansijskih izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju- Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
09.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
08.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Odluka o pokriću gubitka - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
08.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
08.06.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
08.06.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
08.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroistok a.d. , Bor
08.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
07.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bačka ad Sivac
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
04.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
04.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.06.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
02.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Imos a.d. , Šid
01.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vital a.d. , Vrbas
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
01.06.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
31.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2021.Odluka o izmenama Statuta - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
31.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
31.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
31.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Centroistok a.d. , Bor
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
31.05.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vital a.d. , Vrbas
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
31.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
31.05.2021.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Rapid a.d. , Apatin
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
28.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Srbijaput a.d. , Beograd
28.05.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda 2021. godine - Fasil a.d. , Arilje
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Statut - Rapid a.d. , Apatin
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - BB Trade ad Žitište
28.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
28.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
28.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
28.05.2021.Poziv za redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 28.06.2021. godine - Zmaj a.d. , Zemun
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 28.06.2021. godine - Zmaj a.d. , Zemun
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
28.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
28.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
28.05.2021.Poziv za XIII redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
28.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
28.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
28.05.2021.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
28.05.2021.Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
28.05.2021.Sazivanje 21. sednice Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
28.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
27.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
27.05.2021.Odbor direktora NIS utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
27.05.2021.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XIII redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
27.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Kać
27.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Kać
27.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
27.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Kać
27.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Kać
27.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
27.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
27.05.2021.Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
27.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
26.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
26.05.2021.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.05.2021.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
26.05.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.05.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
26.05.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
26.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
26.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
26.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv ad Ada
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
25.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Kragujevac
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
25.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
25.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu- Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
25.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
25.05.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.05.2021.Odluka o pokriću gubitka - Centroistok a.d. , Bor
24.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroistok a.d. , Bor
24.05.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
24.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Lazar Nešić a.d. , Subotica
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
24.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu dopunjeno - Štamparija Borba a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.05.2021.Izveštaj sa održane Skupština akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
24.05.2021.Sazivanje redovvne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
24.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Informatika a.d. , Beograd
24.05.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
24.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
24.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
24.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
24.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
24.05.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
24.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020. godine - Progres a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasil a.d. , Arilje
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
21.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
21.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
20.05.2021.Godišnji korigovani konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
20.05.2021.Nacrt Odluke o izmenama i dokupnama Statuta - Utva silosi a.d. , Kovin
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
20.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemofluid a.d., Kruševac
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
20.05.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
20.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
19.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
19.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
19.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
19.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
19.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
18.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
18.05.2021.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
18.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
18.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Uniprom a.d. , Novi Pazar
18.05.2021.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
18.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
18.05.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
18.05.2021.Izmena skracenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
17.05.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.05.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
17.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.05.2021.Obaveštenje akcionara o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
17.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
17.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
17.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
17.05.2021.Statut - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
17.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
14.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
14.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu, dopuna - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna - Dijamant a.d. , Zrenjanin
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
14.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.05.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Tehnička izmena - PP Miletić a.d. , Sombor
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
13.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
13.05.2021.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prva tri meseca 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2021.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prva tri meseca 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
13.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
13.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
13.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
13.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
12.05.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Vojvodina a.d. , Sombor - VJSO
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
12.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
12.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
12.05.2021.Obaveštenje o isplati razlike u ceni akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
11.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
11.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
11.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
11.05.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
11.05.2021.Izmena Ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
11.05.2021.Obaveštenje društva o značajnom učešću - Vojvodina a.d. , Sombor
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
11.05.2021.Poslovanje NIS grupe u prvom kvartalu 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2021.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd
11.05.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.05.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.05.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
11.05.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Beograd promet a.d. , Zemun
11.05.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
10.05.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
10.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Rudo a.d. , Beograd
10.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudo a.d. , Beograd
10.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ALTA banka a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
10.05.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodina a.d. , Sombor
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
10.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020.godinu - ZMAJ a.d. , Zemun
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020.godinu - ZMAJ a.d. , Zemun
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Žitopek a.d. , Niš
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
10.05.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Poništaj sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
10.05.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
10.05.2021.Odluka o izmenama i dopunama Statututa - Termika-Beograd a.d. , Beograd
10.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sremput a.d. , Ruma
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Putevi a.d. , Užice
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
07.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dinara a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu- Lukoil Srbija a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
07.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Medifarm a.d. , Beograd
07.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godine - Simpo a.d. , Vranje
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
07.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
07.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
07.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
07.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
07.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
07.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
07.05.2021.Predlog izmena i dopuna Statuta - Neostar a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj 2020. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
06.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
06.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
06.05.2021.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Crveni signal a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Obnova a.d. , Beograd
06.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
06.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Mlava a.d., Vučak
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Interservis a.d. , Futog
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Minel Koncern a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autokuća Raketa a.d. , Sevojno
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
05.05.2021.Poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Apos a.d. , Apatin
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sloga a.d. , Kać
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
05.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Putevi a.d. , Užice
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
05.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za2020. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Proleter a.d. , Arilje
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rad a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sigma a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot - Korekcija
05.05.2021.Kodeks korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd - Upitnik
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
05.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
05.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
05.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
29.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
29.04.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
29.04.2021.Ostale informacije - Odluka o prinudnom otkupu akcija - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.04.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Fadap a.d. , Vrdnik
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pinki a.d. , Zemun
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroistok a.d. , Bor
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
29.04.2021.Izmena Ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
29.04.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godina - Woksal a.d. , Užice
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rapid a.d. , Apatin
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Zimpa a.d. , Ub
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
29.04.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Cer a.d. , Čačak
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nama a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Savremena a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nolit a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
28.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
28.04.2021.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivanju Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
28.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
28.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
28.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
28.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.04.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Senta - promet a.d. , Senta - SNPR
28.04.2021.INS - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
28.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ciglana a.d. , Titel
28.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
28.04.2021.Obaveštenje u vezi sa isplatom razlike u ceni akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
28.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu- Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2021.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
27.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
27.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
27.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severni Banat a.d. , Kikinda
27.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
27.04.2021.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.04.2021.Sazivanje ponovne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
27.04.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
27.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Bačka a.d., Sivac
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sloga a.d. , Užice
27.04.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
27.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
27.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
27.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
27.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nolit a.d. , Beograd
27.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nolit a.d. , Beograd
27.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020.godinu - Fasma a.d. , Beograd
27.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
26.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Informatika a.d. , Beograd
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Informatika a.d. , Beograd
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
26.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Standard a.d. , Leskovac
26.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
26.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
26.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2021.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
26.04.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
26.04.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Senta - promet a.d. , Senta
26.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Simpo a.d. , Vranje
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
26.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2021.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Putevi a.d. , Požega
26.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
26.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2021.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu- Tabak a.d. , Niš
23.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
23.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
23.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
23.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
23.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
23.04.2021.Najava dostavljanja Informatora - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
23.04.2021.Održana CLX pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
23.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
22.04.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
22.04.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kadinjača a.d. , Užice
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
22.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - VIK a.d., Vršac
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
22.04.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vital a.d. , Vrbas
21.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
21.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
21.04.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
21.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
21.04.2021.Informacija za akcionare u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
21.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
21.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
20.04.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
20.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
20.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
20.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
20.04.2021.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
20.04.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
20.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
20.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
20.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
19.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
19.04.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
19.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
19.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
19.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
19.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
19.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
16.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
16.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
16.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
16.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
16.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
16.04.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
16.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rudo a.d. , Beograd
16.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.04.2021.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
16.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
15.04.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
15.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.04.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
15.04.2021.Obaveštenje jabnog društva o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
15.04.2021.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
15.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
15.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
15.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
14.04.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
14.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
14.04.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
14.04.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Vital a.d. , Vrbas
13.04.2021.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
13.04.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
13.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
13.04.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - Voćar a.d. , Svilajnac
13.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
13.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Revnost ad Novi Sad
12.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
12.04.2021.Otkazana Skupština akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
12.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Budućnost a.d., Preševo
12.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
12.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
12.04.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
12.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.04.2021.Statut - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
08.04.2021.Ostale informacije - Tigar a.d. , Pirot
08.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
08.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vagar a.d. , Futog
07.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
07.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
07.04.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
07.04.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Miletić a.d. , Sombor
06.04.2021.Javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
06.04.2021.Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
06.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
06.04.2021.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
06.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
06.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
06.04.2021.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
06.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
06.04.2021.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
05.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
05.04.2021.Odluka o dopunu dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 15.04.2021. godine - Vojvodina a.d., Novi Sad
05.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
05.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
05.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
05.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
02.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
02.04.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Inos metalbiro a.d. , Beograd
02.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.04.2021.Obaveštenje akcionarima i javnosti u vezi sa UPPR-om - Yumco a.d. , Vranje
01.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
01.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
31.03.2021.Sazivanje XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
31.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
31.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
30.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21200
30.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21199
30.03.2021.Izmena Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
29.03.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.03.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
29.03.2021.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.03.2021.Odluka Nadrzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.03.2021.Ostale informacije - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Ravnište a.d. , Kruševac - RVNS
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.03.2021.Izveštsj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
26.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
25.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
25.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
25.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
24.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.03.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
23.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.03.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Telefonkabl a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.03.2021.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2021.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
19.03.2021.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
19.03.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
18.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
18.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.03.2021.Najava dostavljanja informatora- Fintel energija a.d. , Beograd
17.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.03.2021.Statut - Voćar a.d. , Svilajnac
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
17.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
16.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.03.2021.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
12.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Lepenski vir a.d. , Pećinci - LPNS
12.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Ukus a.d. , Pećinci - UKUS
12.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
12.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
12.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.03.2021.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
11.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
11.03.2021.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
11.03.2021.Finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
11.03.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.03.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
10.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
10.03.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.03.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
10.03.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
09.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
09.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
08.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
08.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
05.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
04.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21198
03.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
03.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
02.03.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vital a.d. , Vrbas
02.03.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
01.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
01.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Sazivanje vanrredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
26.02.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.02.2021.Rezultati NIS grupe u 2020. godini pod uticajem pandemije - NIS a.d., Novi Sad
25.02.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
25.02.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dijamant a.d. , Zrenjanin
25.02.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
24.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
24.02.2021.Ključni nerevidirani finansijski podaci za 2020. KB i KB Grupa - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.02.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
23.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - MPP Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.02.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - STUP Vršac a.d. , Vršac
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Predlog Statuta - Rapid a.d. , Apatin
22.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
19.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
19.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Rapid a.d. , Apatin
18.02.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
18.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
18.02.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd - HDRT
18.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
17.02.2021.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.02.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.02.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.02.2021.Obaveštenje Društva o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
12.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
11.02.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
11.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Rapid a.d. , Apatin
11.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
11.02.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.02.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
10.02.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
10.02.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rapid ad Apatin
10.02.2021.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
09.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
09.02.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
09.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
09.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
08.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
05.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
05.02.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
04.02.2021.Izveštaj sa održane CLVII pisane sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
04.02.2021.Poslovna informacija - Novi menadžment dobio saglasnost NBS - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.02.2021.Obaveštenje o informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Vojvodina a.d. , Sombor
04.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
03.02.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Betonjerka a.d., Sombor
03.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
03.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
03.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
02.02.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
01.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
01.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
01.02.2021.Poslovna informacija u vezi sa održanom vanrednom Skupštinom akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.02.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
01.02.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
29.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
29.01.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Megal a.d. , Bujanovac
29.01.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.01.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Megal a.d. , Bujanovac - MGAL
27.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
27.01.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
27.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
26.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
22.01.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
21.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
20.01.2021.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.01.2021.Prerdlog Statuta - ALTA banka a.d. , Beograd
19.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
19.01.2021.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.01.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Sava a.d. , Šabac - SAVA
19.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
19.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Savremena administracija a.d. , Beograd
18.01.2021.Rešenje o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL01
18.01.2021.Odluka o danu dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
18.01.2021.Po nalogu Komisije za hartije od vrednosti (br. 3/1-130-92/6-21, od 18.1.2021. godine) objavljuje se Rešenje Privrednog suda u Beogradu (Posl.br.4.P.198/2020) – Nalog o sazivanju vanredne skupštine Minel Koncern a.d. Beograd (MNHL) - Minel Koncern a.d. , Beograd
14.01.2021.Informacija u vezi sa objavljenim pozivom za Skupštinu akcionara na sajtu APR-a - Minel Koncern a.d. , Beograd
14.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
14.01.2021.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
14.01.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
14.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
14.01.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Globos osiguranje a.d. , Beograd
13.01.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
13.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Novitet a.d. , Novi Sad
13.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Novitet a.d. , Novi Sad
13.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Novitet a.d. , Novi Sad
13.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Novitet a.d. , Novi Sad
12.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
12.01.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
11.01.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
08.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
08.01.2021.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
06.01.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
06.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
06.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
06.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
06.01.2021.Poslovna vest - Prva sednica novog Upravnog odbora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
05.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
05.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
04.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
04.01.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
04.01.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost985,48
Promena-6,70
% -0,68%
14.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0802
USD/RSD109,0132
Izvor NBS, 14.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 14.06.2024.
448.203.893.284 RSD
3.828.178.405 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
14.06.2024.
Ažurirani informatori - 14.06.2024
14.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar