U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za novembar 2020 godine

30.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
30.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
30.11.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Utva silosi a.d. , Kovin - UTSI
30.11.2020.Odložena Skupština akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.11.2020.Obaveštenje o isplati dividende za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
24.11.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
23.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
23.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
20.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
20.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Slavica Parafarm a.d. , Subotica
20.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
19.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
19.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
19.11.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
19.11.2020.Svečano pušteno u rad novo postrojenje u Rafineriji nafte Pančevo - NIS a.d., Novi Sad
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
18.11.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
18.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
18.11.2020.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
17.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
17.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
17.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
17.11.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
17.11.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. Vranje
17.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
16.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
16.11.2020.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
16.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
16.11.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
16.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
16.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
13.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
13.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
13.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
13.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d., Beograd
13.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
12.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
12.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
12.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
12.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću fizičkog lica - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.11.2020.Odluka o odlaganju održavanja Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.11.2020.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
09.11.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
06.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
05.11.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Neostar a.d. , Novi Sad - ZVNS
05.11.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
04.11.2020.Rezultati NIS grupe za 9 meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
03.11.2020.Ostale informacije - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
03.11.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
02.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
02.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
02.11.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Globos osiguranje a.d. , Beograd
02.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - RTC Šabac a.d., Šabac

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd