U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jun 2015 godine

30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2014 - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2015.Odluka i izmeni i dopuni Satuta - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka Skupština - Srbija turist a.d. , Niš
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Skupština - Srbija turist a.d. , Niš
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
30.06.2015.Odluka o pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2015.Ostale informacije - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
30.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Lukoil Srbija a.d. eograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara (ponovljena sednica) - Pobeda a.d. , Ljig
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2014 - Autoventil a.d. , Užice
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka Finansijski izvestaj 2014 - Autoventil a.d. , Užice
30.06.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Tehnika a.d. , Vršac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - KBM banka a.d. , Kragujevac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama- Ečka a.d. , Lukino Selo
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Rumaplast a.d. , Ruma
30.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
30.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
30.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Put a.d. , Zaječar
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izveštaji 2014 - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja 2014 - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
30.06.2015.Informacija o usvajanju God.izveštaja za 2014. god., God.kons.izveštaja za 2014. god. i donošenju Odluke o raspodeli dobiti za 2014. god.-Dijamant AD Zrenjanin
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Proel a.d. , Požarevac
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proel a.d. , Požarevac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.06.2015.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.06.2015.Godišnji izveštaj (dopunjen) za 2014. - Invest - Import a.d. , Beograd
30.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - TE - TO a.d. , Senta
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2015.Odluka o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju preferencijalnih akcija VIII emisije - TE - TO a.d. , Senta
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.06.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.06.2015.Izjava o Odluci o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Armatura Fad a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Armatura Fad a.d. , Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fontana a.d. , Vrnjačka Banja
30.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
30.06.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bambi a.d. , Požarevac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - David Pajić Daka a.d., Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
30.06.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Dunav a.d. Pančevo
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
30.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Ogrev a.d. , Zrenjanin
30.06.2015.Odlaganje skupštine akcionara - Tigar a.d. Pirot
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mala Bosna a.d. , Mala Bosna
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
29.06.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
29.06.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Alfa plam a.d. , Vranje
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
29.06.2015.Izjava o Odluci o pokriću gubitka - Nacional a.d. , Beograd
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Termika a.d. , Zrenjanin
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Novi Sad
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Spektar invest a.d. , Paraćin
29.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Spektar invest a.d. , Paraćin
29.06.2015.Obaveštenje o odlaganju i ponavljanju redovne Skupština akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Sloga a.d. , Kać
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Kać
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Beozaštita a.d. , Beograd
29.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Saobraćaj a.d. , Odžaci
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Saobraćaj a.d. , Odžaci
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
29.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plana Market a.d., Velika Plana
29.06.2015.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2015.Odluka o pokriću gubitka - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2015.Odluka o usvajnju finansijskog izveštaja - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2015.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2015.Odluka o usvajnju finasijskog izveštaja - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
29.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Gradina a.d. , Užice
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Gradina a.d. , Užice
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 26062015 - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
29.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet a.d. , Hrtkovci
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Cer a.d. , Čačak
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.06.2015.Ostale informacije - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Ostale informacije - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu (dopunjen) - Žitosrem a.d. , Inđija
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.06.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
26.06.2015.Odluka Izvršnog odbora o raspodeli dividende - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukom o usvajanju godišnjeg računa - Marfin bank a.d. , Beograd
26.06.2015.Izjava ovlašćenog lica o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka Budimka a.d.Požega, finansijski izveštaj 2014
26.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
26.06.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Sigma a.d. , Subotica
26.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Budimka a.d. , Požega
26.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravno a.d. , Ćuprija
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Gradina a.d. , Užice
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Armatura Fad a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Žitko a.d. , Bačka Topola
26.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Ikarbus a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
26.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
26.06.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
26.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rimex a.d. , Beograd
25.06.2015.Informacija o održanoj Skupštini akcionara Dijamant AD Zrenjanin 24.06.2015.
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i pripadajuće odluke - Rudo a.d. , Beograd
25.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
25.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imlek a.d. , Beograd
25.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Minel export import a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
25.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
25.06.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Zimpa a.d. , Ub
25.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka odluke - Komgrap a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
25.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
25.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sigma a.d. , Subotica
25.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Sigma a.d. , Subotica
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Požega
25.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Požega
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
25.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Požega
25.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Central a.d. , Vrbas
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kopaonik a.d. , Beograd
25.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
25.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
25.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
24.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
24.06.2015.Ostale informacije - Zahtev za prinudni otkup akcija - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
24.06.2015.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
24.06.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja izdavaoca sa izveštajem revizora za 2014. - Župa a.d. , Kruševac
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
24.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna - Nedić agrar a.d. , Bočar
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
24.06.2015.Izveštaj sa održane XI redovne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
24.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
24.06.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ravno a.d. , Ćuprija
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - BAS a.d. , Beograd
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zastava automobili a.d. , Kragujevac
24.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac H&H a.d. , Kula
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
24.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput a.d. , Subotica
24.06.2015.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - STUP Vršac a.d. , Vršac
23.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
23.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
23.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Aquatus a.d. , Beograd
23.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Bačka a.d., Sivac
23.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
23.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PD Zaječar a.d. , Zaječar
23.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
23.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
23.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Napredak a.d. , Velika Plana
23.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
23.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
22.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Velika Plana
22.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav a.d. , Apatin
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
22.06.2015.Odluke o raspodeli dobiti i o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
22.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - SP Laboratorija a.d., Bečej
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Neostar a.d. , Novi Sad
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
22.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
22.06.2015.Ostale informacije - NIS a.d., Novi Sad
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
22.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
22.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Zastava automobili a.d. , Kragujevac
22.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zastava automobili a.d. , Kragujevac
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava automobili a.d. , Kragujevac
22.06.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
22.06.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
22.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu (dopunjen) - Graditelj a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
22.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Dinara Servis a.d. , Beograd
22.06.2015.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora - Alfa plam a.d. , Vranje
22.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje
22.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Alfa plam a.d. , Vranje
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama -dopuna- BB Trade a.d. , Žitište
22.06.2015.Izveštaj o održanoj skupštini akcionara - Alfa Plam a.d. Vranje
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
22.06.2015.Ostale informacije - Centroprom a.d. , Beograd
22.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
22.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
22.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Rubin a.d. , Kruševac
22.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Rubin a.d. , Kruševac
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.06.2015.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd 20.07.2015
22.06.2015.Obaveštenje o dopuni poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd 30.06.2015
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
19.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Impol Seval a.d. , Sevojno
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
19.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput a.d. , Subotica
19.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Impol Seval a.d. , Sevojno
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hempro a.d. , Beograd
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
19.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
19.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
19.06.2015.Ostale informacije - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
19.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
19.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
18.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
18.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
18.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
18.06.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Srbija turist a.d. Niš Finansijski izveštaji 2014. godine
18.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
18.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
18.06.2015.Ostale informacije - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
18.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
18.06.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
18.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
17.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
17.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014.godinu - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Kadinjača a.d. , Užice
17.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlin a.d. , Bela Crkva
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i pripadajuće odluke - Ciglana a.d. , Titel
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
17.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
17.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Min Fam a.d. , Niš
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
17.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara a.d. , Bela Crkva
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin
17.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
17.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
17.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
17.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
17.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Agrosavez a.d. , Sombor
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugometal a.d. , Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
16.06.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
16.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
16.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
16.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - dopuna - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - EI Autoservis a.d. , Niš
16.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
16.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
16.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dopuna - konsolidovani - Tigar a.d. , Pirot
16.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrotehna a.d. , Niš
16.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mika Alas a.d. , Beograd
16.06.2015.Godišnji izveštaj 2014. godinu - Dopuna - Tigar a.d. Pirot
16.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
16.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - dopuna - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Paraćinka a.d. , Paraćin
15.06.2015.Otkazana vanredna XXIV sednica Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
15.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
15.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
15.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Radio Sombor a.d., Sombor
15.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
15.06.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Bambi a.d. , Požarevac
15.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Gradac favro a.d. , Kladovo
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
12.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
12.06.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Dunav a.d. , Pančevo
12.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
12.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
12.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
12.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
12.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
12.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
12.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
11.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Kaštel a.d. , Ečka
11.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Tržnica a.d. , Subotica
11.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
11.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Betonjerka a.d., Sombor
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
11.06.2015.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
11.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
11.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatica a.d. , Lazarevo
11.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - mts banka a.d., Beograd
10.06.2015.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Spektar invest a.d. , Paraćin
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Imos a.d. , Šid
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Iritel a.d. Beograd
10.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Fadap a.d. , Vrdnik
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
10.06.2015.Sazivanje skupštine akcionara - Dopuna - KBM banka a.d. , Kragujevac
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladi borac a.d. Sonta
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnica a.d. , Bajmok
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VD Dunav a.d. Bačka Palanka
10.06.2015.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
10.06.2015.Predlog odluke o izmeni Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac H&H a.d. , Kula
10.06.2015.Predlog odluke o izmeni Statuta- Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - PPT Inženjering a.d. , Beograd
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas - dopuna dnevnog reda
10.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
10.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu (dopunjen) - Graničar a.d. , Konak
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
10.06.2015.Godišnji izveštaj za2014 godinu- Panonka a.d. , Sombor sa izveštajem revizora
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
09.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Madera a.d. , Beograd
09.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
09.06.2015.Godišnji izveštaj (dopunjen) za 2014. - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Rača
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
09.06.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Fam a.d. , Niš
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Beotrans a.d. , Beograd
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
09.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Alatnica a.d. , Bujanovac
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
09.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
08.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
08.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Radulaška a.d. , Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
08.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
08.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - okončano
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sanad a.d. , Sanad
08.06.2015.Informacija o održanoj Skupštini akcionara 05.06.2015. Dijamant AD Zrenjanin
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
08.06.2015.Dopuna dnevnog reda redovne skupštine - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
08.06.2015.Dopuna dnevnog reda redovne skupštine - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica, dopuna dnevnog reda
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
05.06.2015.Ostale informacije - ispravka poziva za skupštinu - Senta - promet a.d. , Senta
05.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
05.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
05.06.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Borac H & H a.d. , Kula
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
05.06.2015.Mišljene u vezi sa ponudom za preuzimanje - Ravno a.d. , Ćuprija
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac H & H a.d. , Kula
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
05.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
05.06.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Sreten Gudurić a.d. , Užice
05.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Komercijalna banka a.d. Beograd
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jelen do a.d. , Jelen Do
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
04.06.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Bambi a.d. , Požarevac
04.06.2015.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Ferum a.d. , Valjevo
04.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara Dopuna dnevnog reda - Fasil a.d. , Arilje 2015
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Gakovo
04.06.2015.Uključenje na Open Market - Opština, Stara Pazova - STPZ01
04.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
04.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasil a.d. , Arilje
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
03.06.2015.PRAVOSNAŽNOST UPPR-a Tigar a.d, Pirot
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Avala a.d. , Požarevac
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Uniprom a.d. , Novi Pazar
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradac favro a.d. , Kladovo
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Astoria a.d., Beograd
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d., Pirot
03.06.2015.PREDLOG IZMENA I DOPUNA STATUTA - Tigar a.d. , Pirot
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mostprojekt a.d. , Beograd
03.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
03.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
03.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
03.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Plana Market a.d., Velika Plana
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
02.06.2015.Statut - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Osnivački akt - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Statut - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Osnivački akt - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Izmena poziva za skupštinu zbog izmene dnevnog reda - Jadran a.d. , Beograd
02.06.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dimničar a.d. , Beograd-konsolidovani izvestaj 2014.god.
02.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
02.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd-ispravka
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlinprodukt a.d. , Ada
02.06.2015.Skupština akcionara održana - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zimpa a.d. , Ub
02.06.2015.Predlog odluke o izmeni Statuta - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
02.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sigma a.d. , Subotica
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Boško Marinković a.d. , Lipolist
01.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d.Zrenjanin
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
01.06.2015.Ispravka tehničke greške sazivanja Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej - tehnička korekcija
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd
01.06.2015.Sazivanje konstitutivne sednice Skupštine akcionara - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PIK Vrbas a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarstvo a.d. , Kraljevo
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljopromet a.d. , Ruma
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2014 - Srbijatransport a.d. , Beograd
01.06.2015.Šestomesečni plan poslovanja za provo polugodište 2015. godine - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2014 - Pomoravlje Term a.d. , Niš
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
01.06.2015.Dopuna konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014. - Zmaj a.d. , Zemun
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agro a.d. , Dobanovci
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice