Tržišna kapitalizacija po sektorima: mart 2021

SektorBroj hartija od vrednosti*Kapitalizacija RSDKapitalizacija EURPromet
RSD
CPrerađivačka industrija142188.602.249.0891.604.032.05240.901.126
BRudarstvo7102.397.818.319870.877.11568.145.233
KFinansijske delatnosti i delatnost osiguranja1484.711.556.163720.458.276174.246.104
GTrgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila7540.468.256.847344.176.071735.870
LPoslovanje nekretninama1236.476.058.898310.223.0644.984.484
FGrađevinarstvo5326.137.287.833222.293.4657.765.490
DSnabdevanje električnom energijom, gasom i parom117.417.402.442148.132.2301.015.410
APoljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo3116.469.267.166140.068.49155.497.624
HSaobraćaj i skladištenje2111.951.234.932101.643.3472.423.756
MStručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti173.352.292.08928.510.7101.778.118
IUsluge smeštaja i ishrane233.258.380.61827.712.0087.500
JInformisanje i komunikacije132.092.729.03617.798.327-
NAdministrativne i pomoćne uslužne delatnosti11731.662.2936.222.671-
PObrazovanje4203.830.1241.733.543-
SOstale uslužne delatnosti6173.506.5001.475.645-
RUmetnost, zabava i rekreacija1102.219.000869.356-
ESnabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama458.057.137493.767-
QZdravstvena i socijalna zaštita13.792.04032.251-

* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.

Vrednost761,70
Promena10,98
% 1,46%
16.04.2021. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,5584
USD/RSD98,2519
Izvor NBS, 16.04.2021.
Tržišna kapitalizacija - 16.04.2021.
537.690.030.244 RSD
4.573.812.082 EUR
Vesti sa Berze
01.04.2021.
BELEX Monthly Report - March 2021
22.03.2021.
Sazivanje Skupštine Berze- 22.03.2021.
22.03.2021.
Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2021. godinu- 22.03.2021.
Poslednje vesti
16.04.2021.
Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
16.04.2021.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
16.04.2021.
Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
16.04.2021.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
16.04.2021.
Godišnji izveštaj za 2020. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac