Tržišna kapitalizacija po sektorima: maj 2024

SektorBroj hartija od vrednosti*Kapitalizacija RSDKapitalizacija EURPromet
RSD
CPrerađivačka industrija89164.728.724.3861.406.717.45838.393.371
BRudarstvo5139.046.891.5091.187.404.87185.297.850
LPoslovanje nekretninama1368.083.476.078581.405.6704.630.274
KFinansijske delatnosti i delatnost osiguranja826.599.292.278227.147.32313.944.196
DSnabdevanje električnom energijom, gasom i parom117.496.933.960149.416.82233.000
APoljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo1910.705.423.55191.420.038180.900
FGrađevinarstvo237.883.003.93067.317.7025.452.959
GTrgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila423.963.259.98333.844.656385
HSaobraćaj i skladištenje123.544.469.28130.268.3511.696.220
MStručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti122.986.722.17125.505.41338.311
IUsluge smeštaja i ishrane152.297.237.58619.617.491-
JInformisanje i komunikacije91.302.772.22511.125.154-
NAdministrativne i pomoćne uslužne delatnosti8711.008.7166.071.730146.250
PObrazovanje4203.830.1241.740.628-
SOstale uslužne delatnosti4139.514.9381.191.402-
ESnabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama353.617.230457.870-

* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.

Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd