U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za maj 2019 godine

31.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
31.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
31.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
31.05.2019.Rešenje o ispravci greške u Rešenju o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Kopaonik a.d. , Beograd - KOPB
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rubin a.d. , Kruševac
31.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
31.05.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Beograd
30.05.2019.Poziv za Skupštinu akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. Surdulica
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. Surdulica
30.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
30.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.05.2019.Ostale informacije - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
30.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
30.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
30.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Odložena Skupština akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niš ekspres a.d., Niš
29.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hempro a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.05.2019.Konsolidovani goišnji izveštaj za 2018. godinu- Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.05.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Kopaonik a.d. , Beograd - KOPB
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Obaveštenje o Odluci odbora direktora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara - IPM "ZMAJ" A.D. ZEMUN
28.05.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
28.05.2019.Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara - Zmaj ad, Zemun
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
28.05.2019.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.05.2019.Poziv za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Obaveštenje o odluci o sazivanju sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
28.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Inex Budućnost a.d. , Požega
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Tigar a.d. , Pirot
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 2019. godine - Proleter a.d. , Ivanjica
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap turist a.d. , Kladovo
27.05.2019.Obaveštenje - Centroprom a.d. Beograd - Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
27.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
27.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
27.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji konsolidovan izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
27.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Inex Radulaška a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kačarevo a.d., Kačarevo
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
27.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Sevojno
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.05.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.05.2019.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
24.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta - Hempro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - AD Autokuća Raketa Sevojno
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Zaječar
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
23.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
23.05.2019.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
23.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
23.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
23.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
22.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
22.05.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta - EIBB
22.05.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
22.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
22.05.2019.Obaveštenje o pravosnažnom usvojenom unapred pripremljenom planu reorganizacije - Vojvodinaput - Bačkaput ad, Novi Sad
22.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje a.d. , Niš
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interšped a.d. , Subotica
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitopromet a.d. , Zaječar
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara (korigovano) - Invest - Import a.d. , Beograd
22.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka 31.12.2018. godine - Autoventil a.d. , Užice
22.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 31.12.2018. godine - Autoventil a.d. , Užice
21.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac - DIBB
21.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - PD Erozija ad Valjevo
21.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 20.05.2019. godine - Autoventil a.d. , Užice
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
21.05.2019.Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija i smanjenju osnovnog kapitala - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
21.05.2019.Ponuda za otudjenje sopstvenih akcija - AK KOMPRESOR ad, Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yumco a.d. , Vranje
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
21.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PD Erozija ad Valjevo
21.05.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Betonjerka a.d., Sombor
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin, korekcija tehničke greške iz objavljenog poziva (godina održavanja Skupštine)
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
20.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.05.2019.Obaveštenje Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - INBB
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
20.05.2019.Obaveštenje Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda sednice Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
20.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac H & H a.d. , Kula
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Makovica a.d. , Mladenovac
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Makovica a.d. , Mladenovac
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rad a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grot a.d. , Vranje
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
20.05.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
20.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo transport a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Glas Podrinja a.d. , Šabac
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Beočin
17.05.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
17.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kompresor a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erste bank a.d. , Novi Sad
17.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
17.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
16.05.2019.Odluka N.O. o izmenama člana 60. Statuta - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
16.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019 - Autoventil a.d. , Užice
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
16.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 22.06.2019 - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
15.05.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Poziv akcionarima za 33. Skupštinu akcionara - Impol Seval a.d. Sevojno
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Kvartalni izveštaj - I kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
15.05.2019.Poziv za redovnu skupštinu akcionara - Stari Tamiš a.d. Pančevo
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja Nadzornog odbora za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Nadzornog odbora za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
15.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rimex a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
14.05.2019.Odluka o pokriću gubitka - Imos a.d. , Šid
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
14.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonkabl a.d. , Beograd
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
13.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
13.05.2019.Predlog izmene i dopune Statuta - Srbijaput a.d. , Beograd
13.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje-precizni liv ad Ada
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 13.06.2019. godine - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - EI Autoservis a.d. , Niš
13.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad- ispravka
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stanservis a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
10.05.2019.Ostale informacije - Predlog izmena statuta - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jubmes banka a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novitet a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PD Zaječar a.d. , Zaječar
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
10.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
10.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Rad a.d. , Beograd - RBGD
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
10.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
10.05.2019.Najava dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja - I kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
10.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
09.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
09.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
09.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
09.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Central a.d. , Vrbas
09.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Stara Pazova
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.05.2019.Statut - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erozija a.d., Valjevo
08.05.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SU - marketi a.d. , Subotica
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.05.2019.Kodeks korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. Sevojno
08.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
08.05.2019.Prospekt - Politika a.d. , Beograd - PLTK
08.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Politika a.d. , Beograd - PLTK
08.05.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka - CRFS
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
08.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
08.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji izveštaj 2018. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nolit a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
07.05.2019.Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
07.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
07.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
07.05.2019.Otkazana Skupština akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
07.05.2019.Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara - UTP Srbija - Tis a.d. Zaječar
07.05.2019.Odluka o sazivanju skupstine akcionara - UTP Srbija - Tis a.d. Zaječar
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
07.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
06.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću- Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
06.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
06.05.2019.Odluka o pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
06.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pomoravlje a.d. , Niš
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
06.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
06.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
06.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Obnova a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niskogradnja a.d. , Smederevo
03.05.2019.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Venac a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitopromet a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sigma a.d. , Subotica
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zimpa a.d. , Ub
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Imos a.d. , Šid
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Madera a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Medifarm a.d. , Beograd
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trgopromet a.d. , Kraljevo
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun za 2018.
03.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Interservis a.d. , Futog
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Pobeda a.d. , Ljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kaštel a.d. , Ečka
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
03.05.2019.Redovan godišnji izveštaj - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun za 2018.
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd za 2018.
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
03.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj Konsolidovani 2018. godine - Progres a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Milan Blagojević a.d. , Smederevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jadar a.d. , Loznica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
03.05.2019.Sazivanje ponovne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Napredak a.d. , Stara Pazova
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Evropa a.d. , Surdulica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Sremput a.d. , Ruma
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Kompresor a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Politika a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PK Sombor Holding CO a.d. Sombor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroistok a.d. , Bor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Insa a.d. , Zemun
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Yumco a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Insa a.d. , Zemun
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
03.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Timok a.d. , Negotin
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putevi a.d. , Užice
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proel a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proleter a.d. , Arilje

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd