U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2022 godine

29.07.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj (korigovan) za 2021.godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.07.2022.Godišnji izveštaj (Korigovan) za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.07.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
29.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Granit Peščar a.d. , Ljig
29.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
29.07.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
27.07.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.07.2022.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
27.07.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj (korigovan) za 2021 godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2022.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.07.2022.Obaveštenje o promeni broja akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.07.2022.Obaveštenje o promeni broja akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
22.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
22.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
22.07.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - BB Trade a.d. , Žitište
21.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ćele kula a.d. , Niš
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.07.2022.Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.07.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
19.07.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
19.07.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
19.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Simpo a.d. , Vranje
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.07.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - RTC Šabac a.d., Šabac
15.07.2022.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.07.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
15.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
15.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
15.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
15.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
14.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
14.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
14.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
13.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
13.07.2022.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Galeb GTE a.d. , Beograd
13.07.2022.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
13.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
12.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
12.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
11.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
11.07.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
08.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
08.07.2022.Ostale informacije - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
08.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
07.07.2022.Obaveštenje o promeni sedišta - Fintel energija a.d. , Beograd
07.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
07.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa tekstom Odluka - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Kolut a.d. , Kolut
07.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
07.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja‚za 2021. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
07.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
06.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
06.07.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
06.07.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
06.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
06.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Odluka o usvajanju finansijskih zveštaja za 2021 godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu izmenjen - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Rapid a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Rapid a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
04.07.2022.Odluka o izmenama i dopunama Statuta sa sednice Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
04.07.2022.Otkazana Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Odložena redovna Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
04.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autotehna a.d. , Topola
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pratećim Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
04.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
01.07.2022.Sazivanje ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
01.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odložena Skupština akcionara - Lasta a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odložena Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Konsollidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.07.2022.Održana XIV redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
01.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
03.10.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ruma fabrika kože a.d. u stečaju, Ruma - RUMA
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin