U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za januar 2009 godine

30.01.2009.Izveštaj sa održanog nastavka (drugog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
30.01.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Centroproizvod a.d. , Beograd
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Remont a.d. , Kragujevac
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.01.2009.Obaveštenje o izdavanju preferencijalnih akcija IV emisije - Robne kuće Niš a.d. , Niš
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lala Stanković a.d. , Bogatić
30.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Duropack a.d. , Kruševac
30.01.2009.Održana Osnivačka sednica akcionarskog društva - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
30.01.2009.Odluka Upravnog odbora o odlaganju II vanredne sednice Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.01.2009.Obaveštenje akcionarima o prinudnoj prodaji akcija - Xella Srbija a.d. , Vreoci
29.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Razvitak a.d. , Aleksandrovac
29.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
29.01.2009.Odluka o promeni pravne forme - Inos papir servis a.d. , Beograd
29.01.2009.Ispravka u Odluci o sazivanju Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
29.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Kraljevo
28.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ratkovo a.d. , Ratkovo
28.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Udarnik a.d. , Senta
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.01.2009.Izveštaj o uspešnosti 15. emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Marfin bank a.d. , Beograd
28.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Litopapir a.d. , Čačak
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
27.01.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija
27.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Balkan a.d. , Dimitrovgrad
27.01.2009.Zakazivanje nastavka (drugog dela) 34. vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
26.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
26.01.2009.Finansijski izveštaj na dan statusne promene spajanja uz pripajanje 30.09.2008. godine- NLB banka a.d. , Novi Sad
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
26.01.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
26.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
23.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlin Ozren a.d. , Ražanj
23.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neimar IGM a.d. , Zrenjanin
23.01.2009.Sazivanje sa održane Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
23.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Interprojekt a.d. , Beograd
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Color a.d. , Šabac
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Agroprogres a.d. , Beograd
22.01.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Agroprogres a.d. , Beograd
22.01.2009.Obaveštenje o realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Jugofund a.d. , Beograd
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
22.01.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Zastava Elektro a.d. , Rača
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
21.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - 7. juli a.d. , Beograd
20.01.2009.Odluka Upravnog odbopra o raspodeli dobiti i o utvrđivanju dana dividende - Inos sinma a.d. , Sevojno
20.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans Autoremont servis a.d. , Novi Pazar
20.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
20.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
20.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bigz a.d. , Beograd
20.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Madera a.d. , Beograd
19.01.2009.Oglas o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej
19.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vitojevac M a.d. , Vrnjačka Banja
19.01.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
19.01.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Petefi a.d. , Temerin
19.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
16.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Industromont a.d. , Valjevo
16.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žito Bačka a.d. , Kula
16.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Travel Travel ATP Morava a.d. , Vrnjačka Banja
15.01.2009.Izveštaj sa Sednice Upravnog odbora - Tigar a.d. , Pirot
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Beograd
15.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Solidnost a.d. , Kraljevo
14.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zastava Elektro a.d. , Rača
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Balkan a.d. , Dimitrovgrad
14.01.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Agrostroj a.d. , Čačak
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Kraljevo
14.01.2009.Obaveštenje akcionarima o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Centrokoteks a.d. , Beograd
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lala Stanković a.d. , Bogatić
14.01.2009.Ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
13.01.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Beteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ATB Sever a.d. , Subotica
13.01.2009.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Inženjering Automatika a.d. , Beograd
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Inženjering Automatika a.d. , Beograd
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Izvor a.d. , Aranđelovac
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
13.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centrokoteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Vrbas
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rasadnik a.d., Kikinda
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
12.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnooprema inženjering a.d. , Beograd
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. , Plandište
12.01.2009.Izveštaj o uspešno realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Srbijaautoput a.d. , Beograd
12.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Elektrotehna a.d. , Niš
12.01.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Napredak a.d. , Stara Pazova
12.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić autocentar kiperi pretovar a.d. , Obrenovac
12.01.2009.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Strela - Ub a.d. , Ub
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
09.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
09.01.2009.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mačkatica a.d. , Surdulica
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugotehna Export Import a.d., Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
09.01.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
09.01.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Eurofoil a.d. , Bor
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
09.01.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Senta
09.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zlatibor gradnja a.d. , Užice
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Lager usluge a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
09.01.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kumane
09.01.2009.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Senta
09.01.2009.Sticanje sopstvenih akcija - Napred GP a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - First Global Brokers a.d. , Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
09.01.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007. godinu - Remont a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija nesaglasnih akcionara - Halas Jožef a.d. , Ada
09.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Potens perforacija a.d. , Požega
09.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugofund a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Xella Srbija a.d. , Vreoci
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standardprojekt a.d. , Subotica
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Danubius a.d. , Novi Sad
08.01.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bora Kečić autocentar kiperi pretovar a.d. , Obrenovac
08.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Strela - Ub a.d. , Ub

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,51
Promena-12,60
% -1,24%
22.04.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1544
USD/RSD109,8288
Izvor NBS, 22.04.2024.
Tržišna kapitalizacija - 22.04.2024.
452.459.131.915 RSD
3.862.075.448 EUR
Vesti sa Berze
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
01.04.2024.
BELEX Monthly Report - March 2024.- 01.04.2024.
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
Poslednje vesti
22.04.2024.
Ažurirani informatori - 22.04.2024
22.04.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Putevi a.d. , Požega
22.04.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.04.2024.
Ostale informacije - Mladost a.d. , Aleksandrovac
22.04.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac