U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za novembar 2021 godine

30.11.2021.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Nama a.d. , Beograd
30.11.2021.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.11.2021.Sazivanje Vanredna sednica Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
30.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
30.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.11.2021.Predlozi odluka za vanrednu Skupštinu akcionara - Severtrans Sombor ad
30.11.2021.Nacrt Odluke o izmeni Statut - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
29.11.2021.Nacrt izmene i dopune Statuta - Jadran a.d., Nova Gajdobra
29.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
26.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
26.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
26.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
26.11.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.11.2021.Obaveštenje o promeni broja akcija - Dunav osiguranje a.d.o, , Beograd
26.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - predlog odluka Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
25.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
25.11.2021.Statut - Alfa plam a.d. , Vranje
25.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
24.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
24.11.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Rudo a.d. , Beograd - RUDO
23.11.2021.Obaveštenje Društva o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
23.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.11.2021.Obaveštenje akcionara o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
23.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
22.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
22.11.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.11.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.11.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
22.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
19.11.2021.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Predlog Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Predlog Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
18.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
18.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
17.11.2021.Održana CLXXI pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
17.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
16.11.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
16.11.2021.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
15.11.2021.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
15.11.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
10.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
10.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. god. - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.11.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
08.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
08.11.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
05.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.11.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
05.11.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
03.11.2021.Poslovanje NIS-a u 9 meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
03.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
03.11.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VIK a.d., Vršac
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
02.11.2021.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
02.11.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
02.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
01.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
01.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ