U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2018 godine

31.10.2018.Odluka o usvajanju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu- Progres a.d. , Beograd
31.10.2018.Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
31.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
30.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
30.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
30.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.10.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
29.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
29.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
26.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
25.10.2018.Ostale informacije - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
24.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
24.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.10.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Min Div a.d. , Svrljig
24.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
24.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
24.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
24.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
23.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
23.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
23.10.2018.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
22.10.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Standard Listing regulisanog tržišta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara DOPUNA - Podunavlje a.d. , Čelarevo
22.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
22.10.2018.Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
19.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
19.10.2018.Ispravka tehničke greške u sazivu Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.10.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
18.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
18.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
18.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.10.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.10.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
16.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
16.10.2018.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
15.10.2018.Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
15.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
15.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
15.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
12.10.2018.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
12.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
12.10.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
12.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
12.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
12.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
12.10.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sloga a.d. , Novi Pazar
11.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
11.10.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
11.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
11.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
10.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Umetnost a.d. , Novi Sad
09.10.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
09.10.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice- utvrđena cena
09.10.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
09.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
09.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
08.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.10.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
08.10.2018.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
08.10.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
08.10.2018.Odluka o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd
08.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun od 28.09.2018.
08.10.2018.Obaveštenje o dopuni Poziva za vanrednu sednicu Skupštine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
08.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
05.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
05.10.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
05.10.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
04.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.10.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.10.2018.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - GZP Dom a.d., Beograd
04.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
04.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
03.10.2018.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Bačka a.d., Sivac
03.10.2018.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
03.10.2018.Odluka o isplati dividende za 2017. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.10.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
03.10.2018.Datum isplate dividende akcionarima - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
03.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
02.10.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - GZP Dom a.d., Beograd
02.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - ELITA-COP d.o.o., Beograd
02.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
02.10.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
01.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.10.2018.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ