U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2016 godine

29.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - konsolidovani - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu - Terravita a.d. , Beograd
29.07.2016.Otkazana Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
29.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
29.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
29.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
29.07.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
28.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
27.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
27.07.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
27.07.2016.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa,novom ukupnom broju akcija sa pravom glasa - Pomoravlje Term a.d. , Niš
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
26.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - PPT Inženjering a.d. , Beograd
26.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Inženjering a.d. , Beograd
26.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
26.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
26.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
26.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
25.07.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16142
25.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
25.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
25.07.2016.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Planinka a.d. , Kuršumlija
25.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.07.2016.Obaveštenje o završenom postupku smanjenja i povećanja kapitala - Erozija a.d., Valjevo
25.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću preko 50% - Pomoravlje Term a.d. , Niš
25.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
22.07.2016.Statut - Tigar a.d. , Pirot
22.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
22.07.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
22.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Radijator a.d. , Beograd
22.07.2016.Odluka o usvajanju konsolid.godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
22.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d., Aleksandrovac sa odlukama
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Grafopromet a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Grafopromet a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevozturist a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevozturist a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Duvan Čačak a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duvan Čačak a.d. , Čačak
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
22.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem) - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
21.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Erozija a.d., Valjevo
21.07.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
21.07.2016.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Oreovica a.d. , Oreovica
21.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bobija a.d. , Ljubovija
20.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imlek a.d. , Beograd
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
20.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja Revizora Konsolidovani finansijskih izveštaja za 2015. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o imenovanju Revizora finansijskih izveštaja za 2016. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o usvajanji izveštaja Revizora - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
19.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AD Kačarevo Kačarevo
19.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AD Izolir Zrenjanin
19.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
19.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
19.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoprevoz Kovin a.d. , Kovin
19.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen) - Žitosrem a.d. , Inđija
19.07.2016.Ostale informacije - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Ostale informacije - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin dana 24.06.2016.g.
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitko a.d. , Bačka Topola
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
18.07.2016.Ostale informacije - PIK Pešter a.d. , Sjenica
18.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
18.07.2016.Odluka - sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.07.2016.Odluka - sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.07.2016.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
18.07.2016.Osnivački akt - Halkbank a.d. , Beograd
18.07.2016.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
18.07.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
18.07.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
18.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupština akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.07.2016.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
14.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
14.07.2016.Ostale informacije - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
14.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
14.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
13.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
13.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
13.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Godišnji izveštaj dopunjen izveštajem nezavisnog revizora - Stari Grad UP a.d. , Beograd
13.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hipol a.d. , Odžaci
13.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
13.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
13.07.2016.Predlog odluke o izmeni statuta - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
13.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
12.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
12.07.2016.Ostale informacije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.07.2016.Dopuna dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
12.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
12.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
12.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kadinjača a.d. , Užice
11.07.2016.Ppredlog Odluka za Skupstinu od 3.8.2016 - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
11.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
11.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
11.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
11.07.2016.Ispravka Izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
11.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2015. - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ISPRAVKA - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
11.07.2016.Predlog o izmeni i dopuni statuta - Radijator a.d. , Beograd
11.07.2016.Dopuna dnevnog reda poziva za skupštinu - Radijator a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen revizorskim izveštajem - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad
08.07.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
08.07.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Bambi a.d. , Požarevac
08.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
08.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
08.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
08.07.2016.Obaveštenje o zavrsenoj ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
07.07.2016.Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora i generalnog direktora - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
07.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Koprodukt a.d. , Novi Sad
07.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
07.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Livnica Ljig a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bambi a.d. , Požarevac
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bambi a.d. , Požarevac
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odukama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
07.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
07.07.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja 2015. godine - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Dunav a.d. , Pančevo
07.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - HUP Balkan a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Radijator a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Radijator a.d. , Beograd
06.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
06.07.2016.Razrešenje i imenovanje člana Nadzornog odbora - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
06.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara-ISPRAVKA - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Beograd
06.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
06.07.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane ponovljene X Skupštine akcionara - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
05.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
05.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Planum GP a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - BB Trade a.d. , Žitište
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Agrosavez a.d. , Sombor
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen Revizorskim izveštajem - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
05.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
04.07.2016.Ostale informacije - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
04.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - okoncano - Mostprojekt a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - AIK banka a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AIK banka a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hleb a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Fasma a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
04.07.2016.Zapisnik sa održane skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Odluka o usvajanju Izveštja nezavisnog revizora - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - HUP Balkan a.d. , Beograd
04.07.2016.Prinudni otkup akcija- AIK Banka a.d. Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
04.07.2016.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Ečka a.d. , Lukino Selo
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Taratrans a.d., Bajina Bašta
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Terravita a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Izveštaj sa održane XXVI Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
01.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bag a.d. , Bačko Gradište
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bag a.d. , Bačko Gradište
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit Pek a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit Pek a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odložena Skupština akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.07.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama- Goša FSO a.d. , Simićevo
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dopuna - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.07.2016.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.07.2016.Javna ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nova Peščara a.d. , Deliblato
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Sigma a.d. , Subotica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
01.07.2016.Ostale informacije - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Predstavljen izveštaj o održivom razvoju za 2015. - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2016.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Terravita a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
01.07.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Panonija a.d. , Pančevo
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja- Valjaonica Bakra Sevojno a.d. Sevojno
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Izjava zakonskog zastupnika o Odluci o raspodeli dobiti - Moravamermer a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Moravamermer a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd