U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2011 godine

31.10.2011.Obaveštenje o realizaciji VII emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
31.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
31.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
31.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
31.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
31.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
31.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sistem-FTO Zaštita a.d., Beograd
31.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
31.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Spekta a.d. , Beograd
31.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Hotel Prag a.d. , Beograd
31.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
31.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - SPIK Serija a.d. , Beograd
31.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bečej prevoz a.d. , Bečej
31.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
31.10.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
28.10.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Jedinstvo a.d. , Kovačica
28.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Podrinje a.d. , Šabac
28.10.2011.Izvestaj o preuzimanju akcija - Elan a.d. , Izbište
28.10.2011.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.10.2011.Odlaganje vanredne sednice Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
28.10.2011.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
28.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
28.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Takovo transport a.d. , Beograd
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Standard a.d. , Leskovac
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Medifarm a.d. , Beograd
28.10.2011.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Agro a.d. , Dobanovci
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Izoprogres a.d. , Beograd
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vatrosprem a.d. , Beograd
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vesti a.d., Užice
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
28.10.2011.Obrazloženje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 28.10.2011. godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.10.2011.Rezultati poslovanja NIS-a za prvih devet meseci 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
27.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Višnjica dućani a.d. , Beograd
27.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
27.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Lipa a.d. , Novi Pazar
27.10.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
27.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
27.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Motins a.d. , Novi Sad
27.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Motins a.d. , Novi Sad
27.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
27.10.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Promena poslovnog imena - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
27.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
27.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
26.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Kovačica
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vital a.d. , Vrbas
26.10.2011.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Bečej prevoz a.d. , Bečej
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Heba a.d., Bujanovac
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ishrana a.d. , Smederevo
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
26.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Kadinjača a.d. , Užice
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
26.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Azma a.d. , Kragujevac
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Aroma a.d. , Futog
26.10.2011.Odluka o uslovima otuđenja 45.727 komada sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
25.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
25.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
25.10.2011.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Mlekara a.d. , Subotica
25.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Planum GP a.d. , Beograd
25.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
25.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd
25.10.2011.Isplata drugog dela dividende - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
24.10.2011.Odlaganje i ponovno sazivanje XXXV skupštine akcionara za 3.11.2011. godine - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Šidprojekt a.d. , Šid
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Centroprom a.d. , Beograd
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - PP Feketić a.d. , Sombor
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Beoplan a.d. , Beograd
24.10.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
24.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
24.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
24.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava auto promet a.d., Novi Sad
24.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
21.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
21.10.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zmaj a.d. , Smederevo
21.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
21.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Rudnik a.d. , Rudnik
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Projmetal a.d. , Beograd
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Novitet a.d. , Novi Sad
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
21.10.2011.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Energomontaža a.d. , Beograd
21.10.2011.Obaveštenje o realizaciji VI emisije kratkoročnih obveznica bez javne ponude - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Žitosrem a.d. , Inđija
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Čačanska banka a.d. , Čačak
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Bačka a.d. , Sivac
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Gumins a.d. , Novi Sad
20.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz a.d. , Čačak
19.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Voćar a.d. , Beograd
19.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Beograd
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ratar a.d. , Pančevo
19.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
19.10.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Uljaricakoop a.d. , Beograd
19.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Koling a.d. , Beograd
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
19.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vršački ritovi a.d. , Vršac
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Dubrava a.d., Sombor
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Graditelj a.d. , Beograd
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Somborske novine a.d. , Sombor
19.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
19.10.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Luka Beograd a.d. , Beograd
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
18.10.2011.Poslovna vest - Međunarodna potvrda NIS-u na unapređenju zdravlja i bezbednosti na radu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
18.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
18.10.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Stokoimpeks a.d. , Niš
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Magistrala a.d. , Beograd
17.10.2011.Početak geoloških istrživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.10.2011.Predstavljeni planovi razvoja poslovnih aktivnosti NIS-a u Rumuniji - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.10.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Želvoz a.d. , Smederevo
17.10.2011.Izvod iz finansijsih izveštaja za 2010. godinu - Želvoz a.d. , Smederevo
17.10.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - M - industry a.d. , Niš
17.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Central a.d. , Vrbas
17.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
17.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Bazar a.d. , Novi Sad
17.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
17.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
17.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - STUP Vršac a.d. , Vršac
17.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
17.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zvezda a.d. , Surdulica
17.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Integral - inženjering a.d. , Subotica
14.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
14.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
14.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Autokomanda a.d. , Beograd
14.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
14.10.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
13.10.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Borac H & H a.d. , Kula
13.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
13.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
13.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
13.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Minel Elvo a.d. , Beograd
13.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
12.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Napred GP a.d. , Beograd
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sloboda a.d. , Novi Pazar
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Deva a.d. , Kruševac
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ravnište a.d. , Kruševac
12.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Podunavlje a.d. , Apatin
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Medifarm a.d. , Beograd
12.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Umka a.d. , Umka
12.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
11.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - M - industry a.d. , Niš
11.10.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agrounija a.d. , Inđija
11.10.2011.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
11.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
11.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sila a.d. , Stara Moravica
11.10.2011.Izvod iz finansisjkih izveštaja za 2010. godinu - Nissal a.d. , Niš
11.10.2011.Bitan Događaj - Isplata dividende - Centroproizvod a.d. , Beograd
11.10.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Tisa a.d. , Temerin
11.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
10.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac
10.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
10.10.2011.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija (pro-rata) - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
10.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kovačica
10.10.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kontaktor a.d. , Beograd
10.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
10.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
10.10.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Medifarm a.d. , Beograd
10.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Međunarodni transport a.d. , Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stokoimpeks a.d. , Niš
10.10.2011.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Elvod a.d. , Kragujevac
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
10.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
10.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - 7. juli Čačak a.d. , Čačak
10.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Dunav film a.d., Beograd
10.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Deva a.d. , Kruševac
07.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Požarevac
07.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
07.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
07.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
07.10.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Termika a.d. , Zrenjanin
07.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrounija a.d. , Inđija
07.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Miteks a.d. , Stara Moravica
07.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
07.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
06.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
06.10.2011.Obaveštenje o primljenom obaveštenju o posedovanju akcija s pravom glasa - Agroseme a.d. , Kikinda
06.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Poslovni objekti a.d. , Beograd
06.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
06.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Azma a.d. , Kragujevac
06.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
06.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Azma a.d. , Kragujevac
06.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Astoria a.d., Beograd
05.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
05.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Alltech Serbia a.d. , Senta
05.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
05.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Elan a.d. , Izbište
05.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Rimex a.d. , Beograd
05.10.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
05.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
05.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elvod a.d. , Kragujevac
05.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sistem-FTO Zaštita a.d., Beograd
05.10.2011.Sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
05.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Integral - inženjering a.d. , Subotica
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ishrana a.d. , Smederevo
05.10.2011.Sazivanje XXXV vanredne sednice Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
05.10.2011.Otuđenje sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
04.10.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija izdavaoca - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Medifarm a.d. , Beograd
04.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
04.10.2011.Dan dividende - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
04.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
04.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Komgrad a.d. , Subotica
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
03.10.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
03.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Iritel a.d. , Beograd
03.10.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Motins a.d. , Novi Sad
03.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
03.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
03.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd