U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2011 godine

25.02.2011.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za period I - XII 2010.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
25.02.2011.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.02.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
24.02.2011.Odlaganje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
23.02.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Angropromet a.d., Niš
23.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
23.02.2011.Sazivanje 39. vanredne sednice Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
23.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kopex min fitip a.d. , Niš
23.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
23.02.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
23.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
23.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
23.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. , Beograd
22.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
22.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
22.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dunav banka a.d., Zvečan
22.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
22.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
22.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
22.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
22.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Riboteks a.d. , Ljubovija
22.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
21.02.2011.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
21.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ekonomija a.d. , Jarkovac
21.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
21.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
21.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
21.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hladnjača a.d. , Čačak
21.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Čačak
21.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
21.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pobeda a.d. , Aranđelovac
18.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
18.02.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj
17.02.2011.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
17.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
17.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hrastovača a.d. , Požarevac
17.02.2011.Sazivanje 3.vanredne Skupštine akcionara - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
17.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
17.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
14.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
14.02.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Litopapir a.d. , Čačak
14.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sani remont a.d. , Šabac
14.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
14.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Stari Grad GP a.d. , Beograd
11.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sinteza a.d. , Beograd
11.02.2011.Sazivanje XVII vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
11.02.2011.Sazivanje XVI vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
11.02.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
11.02.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
11.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
11.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
11.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higijena a.d. , Beograd
11.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - BAS a.d. , Beograd
11.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - BAS a.d. , Beograd
11.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
10.02.2011.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Galeb GTE a.d. , Beograd
10.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
10.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
10.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoproces a.d. , Novi Sad
10.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
10.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cubi Napredak a.d. , Bačka Palanka
09.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
09.02.2011.Sazivanje XVII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XVI sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
09.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - BAS a.d. , Beograd
09.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
09.02.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
09.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
09.02.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XIX sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XVIII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XIX sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XVIII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
09.02.2011.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
08.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
08.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
08.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograd film a.d. , Beograd
08.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
08.02.2011.Odluka Upravnog odbora o poništenju sostvenih akcija - Pro - ing a.d. , Novi Sad
07.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
07.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
04.02.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
04.02.2011.Obaveštenje akcionarima o prinudnoj prodaji akcija - Neon a.d. , Beograd
03.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kinđa Agrar a.d. , Kikinda
03.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
02.02.2011.Konačne izmene ponude za preuzimanje akcija - BAS a.d. , Beograd
02.02.2011.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
02.02.2011.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Utva - Milan premasunac a.d. , Kačarevo
02.02.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
02.02.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Centroslavija a.d., Novi Sad
02.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
02.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
02.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.02.2011.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Termika a.d. , Beograd
01.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
01.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
01.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
01.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
01.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
01.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
01.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Riboteks a.d. , Ljubovija
01.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Pobeda a.d. , Aranđelovac
01.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Dunav banka a.d., Zvečan
01.02.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd