U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2011 godine

25.02.2011.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za period I - XII 2010.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
25.02.2011.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.02.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
24.02.2011.Odlaganje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
23.02.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Angropromet a.d., Niš
23.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
23.02.2011.Sazivanje 39. vanredne sednice Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
23.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kopex min fitip a.d. , Niš
23.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
23.02.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
23.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
23.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
23.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. , Beograd
22.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
22.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
22.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dunav banka a.d., Zvečan
22.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
22.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
22.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
22.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
22.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Riboteks a.d. , Ljubovija
22.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
21.02.2011.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
21.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ekonomija a.d. , Jarkovac
21.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
21.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
21.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
21.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hladnjača a.d. , Čačak
21.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Čačak
21.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
21.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pobeda a.d. , Aranđelovac
18.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
18.02.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj
17.02.2011.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
17.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
17.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hrastovača a.d. , Požarevac
17.02.2011.Sazivanje 3.vanredne Skupštine akcionara - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
17.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
17.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
14.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
14.02.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Litopapir a.d. , Čačak
14.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sani remont a.d. , Šabac
14.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
14.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Stari Grad GP a.d. , Beograd
11.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sinteza a.d. , Beograd
11.02.2011.Sazivanje XVII vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
11.02.2011.Sazivanje XVI vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
11.02.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
11.02.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
11.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
11.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
11.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higijena a.d. , Beograd
11.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - BAS a.d. , Beograd
11.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - BAS a.d. , Beograd
11.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
10.02.2011.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Galeb GTE a.d. , Beograd
10.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
10.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
10.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoproces a.d. , Novi Sad
10.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
10.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cubi Napredak a.d. , Bačka Palanka
09.02.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
09.02.2011.Sazivanje XVII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XVI sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
09.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - BAS a.d. , Beograd
09.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
09.02.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
09.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
09.02.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XIX sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XVIII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XIX sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
09.02.2011.Sazivanje XVIII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
09.02.2011.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
08.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
08.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
08.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograd film a.d. , Beograd
08.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
08.02.2011.Odluka Upravnog odbora o poništenju sostvenih akcija - Pro - ing a.d. , Novi Sad
07.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
07.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
04.02.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
04.02.2011.Obaveštenje akcionarima o prinudnoj prodaji akcija - Neon a.d. , Beograd
03.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kinđa Agrar a.d. , Kikinda
03.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
02.02.2011.Konačne izmene ponude za preuzimanje akcija - BAS a.d. , Beograd
02.02.2011.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
02.02.2011.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Utva - Milan premasunac a.d. , Kačarevo
02.02.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
02.02.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Centroslavija a.d., Novi Sad
02.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
02.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
02.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.02.2011.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Termika a.d. , Beograd
01.02.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
01.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
01.02.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
01.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
01.02.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
01.02.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
01.02.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Riboteks a.d. , Ljubovija
01.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Pobeda a.d. , Aranđelovac
01.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Dunav banka a.d., Zvečan
01.02.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR