U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jun 2016 godine

30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.06.2016.Ostale informacije - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Odluka o usvajanju fin. izveštaja sa izveštajem revizora i godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopuna) - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sava a.d. , Šabac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Venac a.d. , Pećinci
30.06.2016.Ostale informacije - Venac a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Erozija a.d., Valjevo
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2016.Ostale informacije - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila a.d. , Kragujevac
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
30.06.2016.Ostale informacije - Izjava o pokriću gubitka za 2015.godinu - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
30.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog Godišnjeg izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
30.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
30.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj skupštini akcionara sa usvojenim odlukama - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem i odlukama) - Vital a.d. , Vrbas
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015 dopunjen Revizorskim izveštajem - Trivit mlin a.d. , Vrbas
29.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Izolir a.d. , Zrenjanin
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16141
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sunce a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Lipa a.d. , Novi Pazar
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sunce a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Odluka o pokricu gubitka - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Ostale informacije - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - GZP Dom a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - GZP Dom a.d., Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Gradina a.d. , Užice
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Gradina a.d. , Užice
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
29.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sigma a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sigma a.d. , Subotica
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Min Fam a.d. , Niš
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
29.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novitet a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nacional a.d. , Beograd
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - VIK a.d., Vršac
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ikarbus a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.06.2016.Odliuka o isključenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
28.06.2016.Ispravka obaveštenja akcionarima - Sazivanje Skupštine - Ravnica a.d. , Bajmok
28.06.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Terravita a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.06.2016.Izmena obaveštenja akcionarima - Sazivanje Skupštine - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Obaveštenje akcionarima - Sazivanje Skupštine - Zlatica a.d. , Lazarevo
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Terravita a.d. , Beograd
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Obaveštenje akcionarima - Sazivanje Skupštine - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.06.2016.Produženje roka za sticanje sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2015. - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju izvestaja revizora - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Godišnji izveštaj (korigovan i dopunjen) za 2015. - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Odluka o usvajanju izvestaja ravizora o izvrsenoj reviziji godisnjeg izvestaja za 2015. - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Godišnji izveštaj konsolidovani (korigovan i dopunjen) - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Avala a.d. , Požarevac
27.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Kadinjača a.d. , Užice
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. sa odlukama, Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Ostale informacije - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje Term a.d. , Niš
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara- dopuna dnevnog reda - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.06.2016.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.06.2016.Prinudni otkup akcija - Imlek a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
24.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16140
24.06.2016.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o ustvajanju izveštaja revizora - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Statut - prečišćen tekst - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti finansijski izvestaj 2015 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2015 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 18062016 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom godišnjom skupštinom akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
24.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
24.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
23.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
23.06.2016.IZJAVA o Odluci o pokriću gubitka - Cineoptic a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoterm a.d., Merošina
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj Redovne sednice Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rudnap Group a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 16.06.2016. godine - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2015 - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Novi Generalni direktor - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kaštel a.d. , Ečka
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kaštel a.d. , Ečka
23.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.06.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.06.2016.Razrešenje i imenovanje članova NO - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Alfa plam a.d. , Vranje
23.06.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ribarstvo a.d. , Baranda
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Zmaj a.d. , Zemun
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
23.06.2016.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun od 22.06.2016.
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imos a.d. , Šid
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Imos a.d. , Šid
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
22.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Otkazana Skupština akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
22.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji godišnjih fin. izveštaja - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
22.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Gradina a.d. , Užice
22.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodina a.d., Srbobran
22.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
21.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
21.06.2016.Izjava o pokriću gubitka - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015.god. - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.god. - Rudo ad Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.god. - Rudo ad Beograd
21.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom Skupštinom akcionara - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
21.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
21.06.2016.Izjava zastupnika o pokriću gubitka - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Statut - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - ISPRAVLJEN
21.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
21.06.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara sa usvojenim odlukama- Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
20.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16139
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16131
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd sa odlukama
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
20.06.2016.Obaveštenje o povećanju kapitala, novom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Odluka o usvajanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Madera a.d. , Beograd
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
20.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
20.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
17.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - PGM Budućnost a.d., Preševo
17.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - GZP Dom a.d., Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti iz 2015. godine - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015 - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
17.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dinara a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
17.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finans. izveštaja za 2015. god - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Dopunjen Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog revizorskog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Terravita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i usvojene odluke - Ciglana a.d. , Titel
16.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
16.06.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
16.06.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
16.06.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
16.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora o fin. izveštaju za 2015. god. - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Betonjerka a.d., Sombor
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
15.06.2016.Ostale informacije - Paraćinka a.d. , Paraćin
15.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.06.2016.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
15.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara a.d. , Bela Crkva
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
15.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
15.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
15.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlin a.d. , Bela Crkva
15.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
14.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
14.06.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.06.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
14.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
14.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
14.06.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
13.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16138
13.06.2016.Statut - Dimničar a.d. , Beograd - predlog odluke
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
13.06.2016.Obaveštenje o isplati dividende za 2015. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
13.06.2016.Ostale informacije - Impol Seval a.d. , Sevojno
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
13.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
13.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Zlatica a.d. , Lazarevo
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatica a.d. , Lazarevo
13.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Beočin
13.06.2016.Odložena Skupština akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
13.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Ogrev a.d. , Zrenjanin
10.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
10.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Dimničar a.d. , Beograd
10.06.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
10.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
10.06.2016.Dopuna dnevnog reda - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Pančevac a.d. , Pančevo
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Ravnica a.d. , Bajmok
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Hotel Prag a.d. , Beograd
10.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hotel Prag a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
10.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica dopuna dnevnog reda
10.06.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.06.2016.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
10.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Gradac favro a.d. , Kladovo
10.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
09.06.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
09.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
09.06.2016.Ostale informacije - izjava o pokriću gubitka za redovan finansijski izveštaj - FAP a.d. , Priboj
09.06.2016.Ostale informacije - izjava o pokriću gubitka za vanredni finansijski izveštaj - FAP a.d. , Priboj
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
09.06.2016.Odluka o isplati međudividende za 2015. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2015. - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
09.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
09.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
09.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
09.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
09.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
08.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
08.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
08.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka - Dimničar a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
08.06.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje- Ribarstvo ad Baranda
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novitet a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015 - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
08.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
08.06.2016.Najava dostavljanja godišnjih konsolidovanih izveštaja za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niskogradnja a.d. , Smederevo
07.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Mostprojekt a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnika a.d. , Vršac
07.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
07.06.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu - Ogrev a.d. , Zrenjanin
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
06.06.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mostprojekt a.d. , Beograd
06.06.2016.Ponuda za otkup akcija - Gradina a.d. , Užice
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Progres a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
06.06.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Terravita a.d. , Beograd
06.06.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Terravita a.d. , Beograd
06.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - dopuna- Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
06.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
06.06.2016.Ostale informacije - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Ostale informacije - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
03.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Gradina a.d. , Užice
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015. - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
03.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.06.2016.Statut - Elektroporcelan a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Beograd
02.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2013. i 2014. godinu - Tehnika - a.d.,Vršac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izmena poziva - Marfin bank a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sreten Gudurić a.d. , Užice
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.06.2016.Odluka o dopuni dnevnog reda redovne Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - FAP a.d. Priboj
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatibor Mermer a.d. , Užice
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komgrad a.d. , Subotica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
01.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Niš ekspres a.d., Niš
01.06.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ečka a.d. , Lukino Selo
01.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
01.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mostprojekt a.d. , Beograd
01.06.2016.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
01.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
01.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijatransport a.d. , Beograd
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
01.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
01.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 13:48:28Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd