U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2011 godine

30.12.2011.Poslovnik o radu Skupštine - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Ugovor o osnivanju društva - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Statut - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
30.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Apatin
30.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Interservis a.d. , Futog
30.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
30.12.2011.Predlog izmena Osnivačkog akta - Selekcija a.d. , Aleksinac
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd
30.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
30.12.2011.Predlog izmena Statuta - Selekcija a.d. , Aleksinac
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
30.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Nolit a.d. , Beograd
30.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Savremena a.d. , Beograd
30.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2011.Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
29.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
29.12.2011.Predlog Ugovora o osnivanju - Srpska banka a.d. , Beograd
29.12.2011.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - Srpska banka a.d. , Beograd
29.12.2011.Predlog Odluke o usvajanju Statuta - Srpska banka a.d. , Beograd
29.12.2011.Predlog izmena Statuta - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.12.2011.Odluka o uskladjivanju Osnivačkog akta - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.12.2011.Obaveštenje o neodržavanju vanredne Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
29.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Ribar a.d. , Novi Kneževac
29.12.2011.Sazivanje drugog nastavka prekinute sednice skupštine akcionara 12.1.2012 - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
29.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
28.12.2011.Obaveštenje o isplati dividende za 2010 - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.12.2011.Obaveštenje o realizaciji VIII emisije kratkoročnih obveznica bez javne ponude u ukupnom iznosu od 45 miliona RSD - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Đuro Strugar a.d. , Kula
28.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Labudnjača a.d. , Vajska
28.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
28.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
28.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
28.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
28.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Niskogradnja a.d. , Niš
28.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Kikinda
28.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
28.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Panteks a.d. , Sremski Karlovci
27.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - otkazana Skupština akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
27.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - otkazana Skupština akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
27.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - otkazana Skupština akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
27.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Carnex a.d. , Vrbas
27.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Mika Alas a.d. , Beograd
27.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Mlava a.d. , Žagubica
27.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Dimničar a.d. , Beograd
27.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Petrovac a.d. , Petrovac
27.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
27.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
27.12.2011.Poslovna vest – Modernizacija maloprodajne mreže - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.12.2011.Odluka Upravnog odbora o smanjenju kapitala - Neostar a.d. , Novi Sad
26.12.2011.Predlog izmena Poslovnika o radu Skupštine - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2011.Predlog izmena Statuta - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2011.Predlog izmena Osnivačkog akta - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
26.12.2011.Ponovno zakazivanje Skupštine - Svetlost a.d. , Beograd
26.12.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
26.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
26.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
26.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gradex a.d. , Čačak
26.12.2011.Izveštaj o ishodu javne ponude - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
26.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 22.12.2011. - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
23.12.2011.Sazivanje skupštine - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
23.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
23.12.2011.Obaveštenje o isplati dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Carnex a.d. , Vrbas
23.12.2011.Predlog izmena Statuta - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
23.12.2011.Predlog Ugovora o organizovanju društva - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
23.12.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 24,9 miliona evra - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
23.12.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 24,9 miliona evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
23.12.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 24,9 miliona evra - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
23.12.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 24,9 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.12.2011.Poslovna vest - Nastavak investicionog programa u oblasti geoloških istraživanja nafte i gasa - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
23.12.2011.Sazivanje skupštine akcionara 26.1.2012 - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
23.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pekabeta a.d. , Beograd
23.12.2011.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. , Beograd
23.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ikarbus a.d. , Beograd
23.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
22.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
22.12.2011.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
22.12.2011.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
22.12.2011.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
22.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Rudnik a.d. , Rudnik
22.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
22.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
22.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Niskogradnja a.d. , Niš
22.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
22.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Topola a.d. , Banatska Topola
22.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Neoplanta a.d. , Novi Sad
22.12.2011.Ispravka Odluke o poništaju sopstvenih akcija - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
21.12.2011.Objavljen periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
21.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timas a.d. , Zaječar
21.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
20.12.2011.Izveštaj o ishodu javne ponude akcija - Dunav banka a.d., Zvečan
20.12.2011.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
20.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
20.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Zvižd a.d. , Kučevo
20.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
20.12.2011.Poslovna vest - Sporazum o istraživanju nafte i gasa u Južnoj Mađarskoj - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
19.12.2011.Odluka UO – objavljen predlog teksta Osnivačkog akta - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2011.Odluka UO - predlog teksta Statuta - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2011.Nastavak prekinute sednice skupštine akcionara 27.12.2011. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Dan dividende za 2011. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
19.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
19.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
19.12.2011.Obrazac obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa - Pekabeta a.d. , Beograd
19.12.2011.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Pekabeta a.d. , Beograd
19.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
19.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ribar a.d. , Novi Kneževac
19.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
16.12.2011.Najava dostavljanja devetomesečnog konsolidovanog finansijskog izveštaja 21.12.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
16.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
16.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Rubin a.d. , Kruševac
16.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
16.12.2011.Održana ponovljena vanredna sednica skupštine - Polet a.d. , Hrtkovci
16.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gradina a.d. , Užice
16.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Sloga Čačak a.d. , Čačak
16.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
16.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
15.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
15.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vršački vinogradi a.d. , Vršac
15.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
15.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
15.12.2011.Odluka Upravnog odbora o poništenju sopstvenih akcija - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
15.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
15.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
14.12.2011.Predlog Osnivačkog akta - JT International a.d. , Senta
14.12.2011.Predlog izmene osnivačkog akta - JT International a.d. , Senta
14.12.2011.Predlog Statuta - JT International a.d. , Senta
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
14.12.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rubin a.d. , Kruševac
14.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
14.12.2011.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Mlekara a.d. , Subotica
13.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Podrinje a.d. , Šabac
13.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
13.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Minel Fad a.d. , Beograd
13.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
13.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Topola a.d. , Kikinda
12.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
12.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara iz 2010. godine - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara za 2010. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara iz 2009. godine - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara iz 2009. godine - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Riboteks a.d. , Ljubovija
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
12.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
12.12.2011.Odluka Upravnog odbora o zaključenju pravnog posla - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
12.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Impregnacija a.d. , Beograd
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
12.12.2011.Odluka Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
12.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
12.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
12.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zvižd a.d. , Kučevo
12.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
12.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Gumins a.d. , Novi Sad
09.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
09.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
09.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
09.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
09.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. , Beograd
09.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanjem - Gradex a.d. , Čačak
09.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zastava auto promet a.d., Novi Sad
09.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
09.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Petrovac a.d. , Petrovac
09.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
08.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
08.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
08.12.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Trešnjica a.d. , Požega
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
08.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - MB Fapromal a.d., Lučani
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
07.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Morava a.d. , Jagodina
07.12.2011.Poslovna vest o izvozu u periodu januar-septembar 2011. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
07.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sloga Čačak a.d. , Čačak
07.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Neoplanta a.d. , Novi Sad
07.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
07.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin u restrukturiranju a.d. , Mladenovac
07.12.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Galeb GTE a.d. , Beograd
07.12.2011.Odlaganje vanredne skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
07.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
06.12.2011.Sklopljen novi posao u Peruu, vredan 23,4 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
06.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
06.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - HUTP Balkan a.d. , Beograd
06.12.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Telefonija a.d. , Beograd
06.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Cooperativa a.d. , Beograd
06.12.2011.Izmena dnevnog reda sazvane vanredne skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
05.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sitra a.d. , Kovačica
05.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
05.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
05.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
05.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Agrosavez a.d. , Sombor
05.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - ZGOP a.d. , Novi Sad
05.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
05.12.2011.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
05.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
05.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
02.12.2011.Poslovna vest o HIP Petrohemija Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
02.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
02.12.2011.Ispravka obaveštenja o prinudnoj prodaji akcija - Boja a.d. , Sombor
02.12.2011.Odložena XI vanredna skupština akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Seme a.d. , Beograd
02.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energomontaža a.d. , Beograd
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Politika a.d. , Beograd
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Medela a.d. , Vrbas
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Trivit mlin a.d. , Vrbas
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
01.12.2011.Poništenje sopstvenih akcija i smanjenje kapitala izdavaoca - Komgrap a.d. , Beograd
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Putevi a.d. , Čačak
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Hleb a.d. , Novi Sad
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Merkur a.d. , Bačka Palanka
01.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kikinda
01.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Apatin

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR