U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2020 godine

31.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
31.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
31.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi a.d. , Kovin
31.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
31.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
31.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
31.07.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2019. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
31.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
31.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
31.07.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
31.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
31.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
31.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
31.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
31.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Autotehna a.d. , Topola
31.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autotehna a.d. , Topola
31.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
31.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.07.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
30.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
30.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
30.07.2020.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
30.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
30.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
30.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
30.07.2020.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2020.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
30.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.07.2020.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2020.Rezultati poslovanja za prvo polugodište 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
29.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
29.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg i finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
29.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
29.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.07.2020.Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
29.07.2020.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
29.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Glas Podrinja a.d. , Šabac
29.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.07.2020.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019.godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
28.07.2020.Izjava o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
28.07.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu- Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
28.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
28.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
28.07.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
28.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti za 2019. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.07.2020.Predlog statuta Društva - Centroprom a.d. , Beograd
27.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.07.2020.Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pinki a.d. , Zemun
27.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Pinki a.d. , Zemun
27.07.2020.Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.07.2020.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
27.07.2020.Odluka o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
27.07.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
24.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
24.07.2020.Odložena Skupština akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Uniprom a.d. , Novi Pazar
24.07.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
24.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.07.2020.Odluka o izmeni Statuta društva - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2020.Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2019. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2020.Odluka o konstatovanju dobiti - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019/2020 - IO Beograd a.d. , Beograd
24.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.07.2020.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2020.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 23072020. godine - Iritel a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
24.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
23.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd - Izjava
23.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
23.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap turist a.d. , Kladovo
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
23.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
23.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
23.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
23.07.2020.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
23.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
23.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
23.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
23.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
23.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
23.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
23.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
22.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
22.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
22.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
22.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
21.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Žabari
21.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Fasil a.d. , Arilje
21.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
21.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
21.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
21.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
21.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019/2020 - Prosveta a.d. , Beograd
21.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
21.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
21.07.2020.Ostale informacije - Dimničar a.d. , Beograd
21.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
21.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.07.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
20.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.07.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
20.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019/2020 - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
20.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autotehna a.d. , Topola
20.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BAS a.d. , Beograd
20.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - BAS a.d. , Beograd
20.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
20.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
20.07.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
17.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.07.2020.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
17.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
17.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
17.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sava a.d. , Šabac
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
17.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
17.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Magistrala a.d. , Beograd
17.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
17.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
16.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
16.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Venac a.d. , Pećinci
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
16.07.2020.Ostale informacije - Goša montaža a.d. , Beograd
16.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
16.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Ostale informacije - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
15.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
15.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
15.07.2020.Sazivanje redovne XXXII sednice Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
15.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
15.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
14.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
14.07.2020.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Inos metalbiro a.d. , Beograd - IMBZ
14.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
14.07.2020.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
14.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
14.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - PD Zaječar a.d. , Zaječar
14.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
14.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
14.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
14.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
14.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
13.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putnik a.d. , Beograd
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019/2020 - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
13.07.2020.Ostale informacije - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
13.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
13.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
13.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
13.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Termika-Beograd a.d. , Beograd
13.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termika-Beograd a.d. , Beograd
13.07.2020.Odluka o izmeni Statuta - Goša montaža a.d. , Beograd
13.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
13.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
10.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
10.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
10.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
10.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019.godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
10.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
10.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
10.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
10.07.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20197
10.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
10.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
10.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Senta - promet a.d. , Senta
10.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
10.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
10.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
09.07.2020.Statut - Dimničar a.d. , Beograd
09.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
09.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
09.07.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Miroč a.d. , Kladovo - MIRC
09.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
09.07.2020.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
09.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
09.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
09.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
09.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ćele kula a.d. , Niš
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
08.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
08.07.2020.Odluka o izboru nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Odluka o usvajanju revizorskog izvešaja za 2019. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
08.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izvrštaj 2019. godine - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2019. godine - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
08.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Zaječar
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Žitopromet a.d. , Zaječar
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2019/2020 - Rimex a.d. , Beograd
08.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Betonjerka a.d., Sombor
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
08.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
07.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
07.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
07.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
07.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit Pek a.d. , Vrbas
07.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit Pek a.d. , Vrbas
07.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
07.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
07.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Projektni biro a.d. , Kikinda
07.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
07.07.2020.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonkabl a.d. , Beograd
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Žitopek a.d. , Niš
07.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
07.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
07.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putevi a.d. , Užice
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Yumco a.d. , Vranje
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
07.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Duga a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Mladost a.d., Požega
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
07.07.2020.Korigovan Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Apos a.d. , Apatin
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Duga a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Medifarm a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
07.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Simpo a.d. , Vranje
07.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Odložena Skupština akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
06.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Beograd
06.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Beograd
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vital a.d. , Vrbas
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
06.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
06.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
06.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nolit a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Obnova a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Crveni signal a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rapid a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
06.07.2020.Otkazana Skupština akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rimex a.d. , Beograd
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
06.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Cer a.d. , Čačak
06.07.2020.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji - Jadar a.d. , Loznica
06.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Jadar a.d. , Loznica
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Jadar a.d. , Loznica
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
06.07.2020.Poziv akcionarima za redovnu Skupštinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Insa a.d. , Zemun
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jadar a.d. , Loznica
06.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Lasta a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lasta a.d. , Beograd
06.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goč a.d. , Trstenik
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Goč a.d. , Trstenik
06.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
06.07.2020.Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Beograd promet a.d. , Zemun
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
03.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemofluid a.d., Kruševac
03.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fasil a.d. , Arilje
03.07.2020.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
03.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
03.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autotehna a.d. , Topola
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompanija Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
03.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Mlava a.d., Vučak
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Mlava a.d., Vučak
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
03.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
03.07.2020.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
03.07.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Podunavlje a.d. , Beočin
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Proel a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
03.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
02.07.2020.Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara - Zimpa a.d. , Ub dopuna
02.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
02.07.2020.Odluka o usvajanju izvestaja revizora - ZGOP a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
02.07.2020.Izjava o nepokrivenom gubitku za 2019.godinu - Fasma a.d. , Beograd
02.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019.godinu - Fasma a.d. , Beograd
02.07.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zimpa a.d. , Ub
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
02.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
02.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
02.07.2020.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
02.07.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
02.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
02.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dinara a.d. , Beograd
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
02.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Interservis a.d. , Futog
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
01.07.2020.Održana XII redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sigma a.d. , Beograd
01.07.2020.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ikarbus a.d. , Beograd
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Politika a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.07.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Nama a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
01.07.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
01.07.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
01.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Nolit a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nolit a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Savremena a.d. , Beograd
01.07.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
01.07.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd