U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2008 godine

29.02.2008.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Hidroinvest ad Beograd
29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. Beograd - Železnik
29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
29.02.2008.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - DTD Ribarstvo a.d. Petrovaradin
29.02.2008.Dan dividende - Telefonija a.d. Beograd
29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. Niš
28.02.2008.Saopštenje za medije - Tigar a.d. Pirot
28.02.2008.Najava dostavljanja finansijskih izveštaja - Soja protein a.d. Bečej
28.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. Beograd
28.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Alpine - Granit a.d. Ljubovija
28.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. Zrenjanin
27.02.2008.Dan dividende - Jubmes banka a.d. Beograd
27.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
27.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. Beograd
27.02.2008.Izveštaj o ishodu javne ponude - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
27.02.2008.Bitan dogadjaj - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
27.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
27.02.2008.Bitan dogadjaj - Tehnopromet a.d. Beograd
27.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
27.02.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Špik Napredak a.d. Ivanjica
27.02.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Špik Morava a.d. Ivanjica
27.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zorka Color a.d. Šabac
27.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. Beograd
26.02.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Žito Bačka a.d. Kula
26.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Guča a.d. Guča
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. Beograd
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. Perlez
26.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. Perlez
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. Plandište
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Apatin
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
26.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. Beograd
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
26.02.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Ozren a.d. Požarevac
25.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Antikor a.d. Beograd
25.02.2008.Dan dividende - Vojput a.d. Subotica
25.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojput a.d. Subotica
25.02.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alpine Dolomit a.d. Petrovac na Mlavi
22.02.2008.Odluka Upravnog odbora - Inos a.d. Beograd
22.02.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Inos a.d. Beograd
22.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. Beograd
22.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Čalma a.d. Čalma
22.02.2008.Obaveštenje svim akcionarima za prinudnu prodaju akcija - Vemus transport i remont a.d. Beograd
22.02.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Autokomanda a.d. Beograd
22.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. Beograd
22.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Višnjica UP a.d. Beograd
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agropromet a.d. Kruševac
21.02.2008.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Vemus transport i remont a.d. Beograd
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Timok a.d. Knjaževac
21.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnooprema inženjering a.d. Beograd
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - HTP Srbija a.d. Vršac
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. Topola
21.02.2008.Izmena teksta obaveštenja o izdavanju običnih akcija III emisije - Robne kuće Niš a.d. Niš
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Labudnjača a.d. Vajska
20.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Mlinoservis a.d. Novi Sad
20.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centar za puteve Vojvodine a.d. Novi Sad
20.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
20.02.2008.Odluka Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
20.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
20.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agros a.d. Opovo
20.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. Kula
20.02.2008.Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VIII emisije -Soja protein a.d. Bečej
20.02.2008.Odluka UO o povećanju kapitala - Soja protein a.d. Bečej
19.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Trudbenik a.d. Vršac
19.02.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Maltinex – sladara a.d. Bačka Palanka
19.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. Kladovo
19.02.2008.Javni poziv za otkup sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
18.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inos a.d. Beograd
18.02.2008.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Antikor a.d. Beograd
18.02.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Godišnji izveštaj - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2006.godinu - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. N. Beograd
18.02.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
18.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
14.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborputevi a.d. Sombor
14.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. Sremska Mitrovica
14.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palić THU a.d. Subotica
13.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. Beograd
13.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. Beograd
13.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
13.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - DTD Ribarstvo a.d. Petrovaradin
13.02.2008.Izvestaj o preuzimanju akcija - Bečej prevoz a.d. Bečej
13.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. Kragujevac
13.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. Beograd
13.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Union a.d. Beograd
12.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel dinamo a.d. Beograd
12.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. Plandište
12.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. Niš
12.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. Pančevo
12.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. Beograd
12.02.2008.Otkazivanje Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
12.02.2008.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Minel dinamo a.d. Beograd
12.02.2008.Bitan dogadjaj - Đerdap usluge a.d. Kladovo
11.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Apatin
11.02.2008.Odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala društva - SL Mitros a.d. Beograd
11.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. Pančevo
11.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. Beograd
11.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva - Milan premasunac a.d. Kačarevo
11.02.2008.Ispravka Odluke o sazivanju skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. Beograd
11.02.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Potisje a.d. Novi Bečej
08.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Fomg a.d. Titel
08.02.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rubin a.d. Kruševac
07.02.2008.Izveštaj o bitnom dogadjaju - Medifarm a.d. Beograd
07.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hidrograđevinar a.d. Sremska Mitrovica
07.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dehidrator a.d. Vršac
07.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
07.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Somborstan a.d. Sombor
07.02.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd
07.02.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
06.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brixol a.d. Vršac
06.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ateks a.d. Beograd
05.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. Niš
05.02.2008.Bitan dogadjaj - Vodoprivredno preduzeće a.d. Ćuprija
05.02.2008.Bitan dogadjaj - Soja protein a.d. Bečej
05.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. Beograd
05.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Luxol a.d. Zrenjanin
05.02.2008.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Metal a.d. Aranđelovac
04.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
04.02.2008.Bitan dogadjaj - Zorka Color a.d. Šabac
04.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hidroinvest ad Beograd
04.02.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. Kragujevac
04.02.2008.Odluka Upravnog odbora - Unior Components a.d. Kragujevac
04.02.2008.Izmena podataka u Prospektu za izdavanje XX emisije akcija - Komercijalna banka a.d. Beograd
01.02.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rudnik nemetala a.d. Valjevo
01.02.2008.Dan dividende - Univerzal banka a.d. Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 13:48:28Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd