U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2012 godine

31.12.2012.Odložena Skupština akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
31.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
31.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
31.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Donji Milanovac
31.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Inđija
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
31.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
31.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopex Min Mont a.d., Niš
31.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopex Min Mont a.d., Niš
31.12.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
31.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
31.12.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj - Topola a.d. , Bačka Topola
31.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
28.12.2012.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Avala a.d. , Požarevac
28.12.2012.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Javna skladišta a.d. , Subotica
28.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
28.12.2012.Godišnji korigovani konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Jugohemija a.d. , Beograd
28.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
28.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
28.12.2012.Obaveštenje o promenama na kapitalu - Sremput a.d. , Ruma
28.12.2012.Predlog Statuta - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
28.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
28.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
28.12.2012.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
28.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
27.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nova Peščara a.d. , Deliblato
27.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
27.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.12.2012.Dopuna Dnevnog reda Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Centrotextil a.d. , Beograd
27.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
27.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - MIN Lokomotiva a.d., Niš
27.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
26.12.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Sremput a.d. , Ruma
26.12.2012.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću u pravu glasa - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
26.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
26.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
26.12.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Avala TUP a.d. , Beograd
26.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.12.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Jugohemija a.d. , Beograd
25.12.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Integral betonirci a.d. , Subotica
25.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
25.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
25.12.2012.Odlaganje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
25.12.2012.Dan dividende za 2012.godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
25.12.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
24.12.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
24.12.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
24.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
24.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
24.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Uljaricakoop a.d. , Beograd
24.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
24.12.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mladost Subotica a.d. , Subotica
24.12.2012.Ispravljeno obaveštenje o značajnom učešću - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
24.12.2012.Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala i smanjenju nominalne vrednosti akcija - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
21.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
21.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
21.12.2012.Zaključak Komisije za hartije od vrednosti o odbacivanju Zahteva za odobrenje Ponude za preuzimanje - Niva a.d. , Novi Sad
21.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
21.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopex Min Mont a.d., Niš
21.12.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kopex Min Mont a.d., Niš
21.12.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Excelsior a.d. , Beograd
21.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
20.12.2012.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
20.12.2012.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
20.12.2012.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
20.12.2012.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
20.12.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
20.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napred Razvoj a.d., Beograd
20.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
20.12.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.12.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
19.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zdravlje a.d. , Leskovac
19.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
19.12.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima - Građevinar a.d. , Debeljača
19.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
19.12.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - PIK 7. juli a.d. , Debrc
19.12.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
19.12.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nama a.d. , Šabac
19.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šumadija a.d. , Rača
19.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
19.12.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
19.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
19.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
18.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
18.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jinpros a.d. , Beograd
18.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
18.12.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Loznicaelektro a.d. , Loznica
18.12.2012.Obaveštenje izdavaoca o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.12.2012.Izveštaj izdavaoca o sticanju sopstvenih akcija - Harder Digital Sova a.d. , Niš
18.12.2012.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.12.2012.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
18.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Beograd
18.12.2012.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
18.12.2012.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
18.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravno a.d. , Ćuprija
18.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravno a.d. , Ćuprija
17.12.2012.Potpisan sporazum o izgradnji vetroelektrane Plandište - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.12.2012.Odlaganje i ponavljanje Skupštine akcionara - Kron a.d. , Beograd
17.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
17.12.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Avala TUP a.d. , Beograd
17.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
17.12.2012.Obaveštenje o zaključenju Okvirnog ugovora o prodaji akcija - Frikom a.d. , Beograd
17.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
17.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
17.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
14.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
14.12.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Napred Razvoj a.d., Beograd
14.12.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Napred GP a.d. , Beograd
14.12.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - IM Rakovica u restrukturiranju a.d., Beograd
14.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
14.12.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
14.12.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
14.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
14.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
14.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Niška mlekara a.d. , Niš
14.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
14.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
13.12.2012.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
13.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
13.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
13.12.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Morava a.d. , Jagodina
13.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
13.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
13.12.2012.Obaveštenje za investicionu javnost - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
12.12.2012.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Panonka a.d. , Sombor
12.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
12.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
12.12.2012.Obaveštenje u vezi sa ostvarivanjem prava nesaglasnih akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
12.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
12.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
12.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
12.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
12.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
12.12.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
11.12.2012.Korigovani konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Optika a.d. , Beograd
11.12.2012.Korigovan Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Optika a.d. , Beograd
11.12.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - PIK 7. juli a.d. , Debrc
11.12.2012.Korigovan polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Optika a.d. , Beograd
11.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
11.12.2012.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Enikon a.d. , Loznica
11.12.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Uljaricakoop a.d. , Beograd
11.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
11.12.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Avala a.d. , Požarevac
11.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
11.12.2012.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
11.12.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Excelsior a.d. , Beograd
11.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
11.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Južna Morava u restrukturiranju a.d. , Niš
11.12.2012.Odlaganje Skupštine akcionara - Južna Morava u restrukturiranju a.d. , Niš
11.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
11.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pionir a.d. , Leskovac
11.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Rusko Selo
11.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
11.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
10.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potis a.d. , Požarevac
10.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak
10.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
10.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
10.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
10.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Geomašina a.d. , Beograd
10.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
07.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
07.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.12.2012.Odlaganje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
07.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
07.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
07.12.2012.Obaveštenje o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.12.2012.Izveštaj o ishodu javne ponude - Dunav banka a.d., Zvečan
07.12.2012.Obavestenje o značajnom učešću - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
07.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
07.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
07.12.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
07.12.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
07.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
07.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.12.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
06.12.2012.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
06.12.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zdravlje a.d. , Leskovac
06.12.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nova Peščara a.d. , Deliblato
06.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
06.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
06.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
06.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
06.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
06.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
06.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
06.12.2012.Neodržana Skupština akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
06.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
06.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
06.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Danubius a.d. , Novi Sad
06.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Danubius a.d. , Novi Sad
05.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja
05.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
05.12.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Kopex Min Mont a.d., Niš
05.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
05.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva - Milan premasunac a.d. , Kačarevo
05.12.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
05.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
05.12.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
05.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
05.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rotor a.d. , Zemun
05.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
05.12.2012.Mišljenje Odbora direktora o ponudi za preuzimanje akcija - Mladost Subotica a.d. , Subotica
05.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Donji Milanovac
05.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Budimka a.d. , Požega
05.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnika a.d. , Vršac
05.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
04.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Fad a.d. , Beograd
04.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
04.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.12.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.12.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godine - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
04.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
04.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Panonka a.d. , Sombor
04.12.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Panonka a.d. , Sombor
04.12.2012.Obaveštenje o novom ukupnom broju akcija - Panonka a.d. , Sombor
04.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
04.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Pančevo
03.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
03.12.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš
03.12.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš
03.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
03.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
03.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Inđija
03.12.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima - Agrovršac a.d., Vršac
03.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
03.12.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Excelsior a.d. , Beograd
03.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodogradnja a.d. , Zaječar
03.12.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograd promet a.d. , Zemun
03.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost Subotica a.d. , Subotica
03.12.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd