U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2009 godine

27.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Trstenik
27.02.2009.Javno saopštenje o okolnostima blokade poslovnog računa - Broker Niš a.d. , Niš
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
26.02.2009.Izveštaj sa održane III vanredne sednice Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
26.02.2009.Sazivanje III vanredne sednice Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
26.02.2009.Obaveštenje o prodaji nekretnina - Napredak a.d. , Ratkovo
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
26.02.2009.Odluka Upravnog odbora o povećanju kapitala - 8. mart a.d. , Beograd
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
26.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidroprojekat saobraćaj a.d. , Beograd
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
25.02.2009.Zakazivanje nastavka(trećeg dela) 34. vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.02.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Duropack a.d. , Kruševac
24.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš
24.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
24.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
24.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
24.02.2009.Godišnji izveštaj za 2008. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.02.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Prehrana a.d. , Sombor
24.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
24.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
24.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
24.02.2009.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jubmes banka a.d. , Beograd
24.02.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jarmenovci a.d. , Jarmenovci
23.02.2009.Odluka Upravnog odbora o otkazivanju vanredne Skupštine akcionara i zakazivanju nove - Zastava promet a.d. , Sombor
23.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
23.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
23.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
23.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
20.02.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej
20.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan MMIP a.d. , Beograd
20.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agros a.d. , Opovo
20.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva - Milan premasunac a.d. , Kačarevo
19.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. , Plandište
19.02.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Interprojekt a.d. , Beograd
19.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
19.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
18.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
18.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
18.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
18.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
17.02.2009.Skraćeni prospekt za izdavanje III emisije akcija sa javnim pozivom za upis i uplatu - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
17.02.2009.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
17.02.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - BG group Jugoalat a.d. , Novi Sad
17.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Vrbas
13.02.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
13.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
12.02.2009.Dopuna Dnevnog reda XI vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.02.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
12.02.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Madera a.d. , Beograd
12.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
12.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
12.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
12.02.2009.Ispravka javnog poziva za vanrednu Skupštinu akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
12.02.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
11.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moderna kuća a.d. , Šabac
11.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rasadnik a.d., Kikinda
11.02.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Beteks a.d. , Beograd
10.02.2009.Ugovoren novi posao u Gani vredanm 8,7 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dahlia a.d. , Zemun
10.02.2009.Utvrđivanje dana dividende - Nacional a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidroprojekat saobraćaj a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
10.02.2009.Utvrđivanje dana dividende - Niskogradnja a.d. , Niš
10.02.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
10.02.2009.Odluka o raspoređivanju dobiti iz 2007.godine - 8. mart a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. mart a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
10.02.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Kosanica a.d. , Kuršumlija
10.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ema a.d. , Knić
09.02.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Beteks a.d. , Beograd
09.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
09.02.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
09.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
09.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Novi Kneževac
09.02.2009.Izveštaj sa održane III vanredne Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
09.02.2009.Izveštaj sa održane II vanredne Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
06.02.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sandžaktrans Autoremont servis a.d. , Novi Pazar
06.02.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Novograp a.d. , Novi Sad
06.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
06.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
06.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
06.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
05.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
05.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tromeđa a.d. , Majdan
05.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
05.02.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kumane
05.02.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
05.02.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Poliester a.d. , Priboj
05.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Beograd
05.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel projektinženjering a.d. , Beograd
05.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lido a.d. , Zemun
05.02.2009.Bitan dogadjaj - Robne kuće Niš a.d. , Niš
05.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
05.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
04.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
04.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
04.02.2009.Izveštaj o prinudnoj prodaju akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
04.02.2009.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Razvitak a.d. , Aleksandrovac
04.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
04.02.2009.Dopuna Dnevnog reda godišnje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
04.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Izvor a.d. , Aranđelovac
04.02.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.02.2009.Izveštaj o odlaganju vanredne sednice Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
03.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alltech - Fermin a.d. , Senta
03.02.2009.Odluka Upravnog odbora o otkazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agros a.d. , Opovo
03.02.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd